Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Deze 4-daagse training bevat alle kennis om op het hoogste data management niveau als Chief Data Officer (CDO) te kunnen functioneren in een publieke organisatie

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training (klassikaal en live online)

Chief Data Officer (CDO) – boegbeeld van een datagedreven publieke organisatie

Wilt u de resultaten van projecten en programma's op het gebied van data goed kunnen borgen, blijvend laten renderen en echt gemeengoed laten zijn, dan is een goed ingerichte databesturing onmisbaar. In steeds meer publieke organisaties wordt deze verantwoordelijkheid belegd bij de nieuwe functie van Chief Data Officer (CDO).

Data is uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van vrijwel elke publieke organisatie. De vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze data blijft echter nog te vaak onbeantwoord. Om deze vraag te beantwoorden en om grip te krijgen op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaren de Chief Data Officer (CDO) in opkomst.

De CDO overziet de algehele data strategie in relatie met de organisatie strategie, is eindverantwoordelijk voor het (her)gebruik van alle data en is daarmee het boegbeeld van een datagedreven organisatie. De Chief Data Officer (CDO) is verantwoordelijk voor de data visie en de data strategie en vertaalt (technologische) ontwikkelingen naar kansen en oplossingen voor de organisatie. Daarnaast borgt hij de inrichting van data management en data governance (kwaliteit van data) binnen de organisatie en de wet- en regelgeving, zoals rondom privacy, ethiek en security. Met het exponentieel groeiende datavolume nemen ook de risico's toe. Een datalek kan de reputatie van uw organisatie ernstig schaden. Data security behoort dan ook tot de topverantwoordelijkheden van de CDO.

Binnen een paar jaar heeft 70% van alle - publieke - organisaties een Chief Data Officer (CDO) aangesteld

Als nieuwkomer op C-level niveau is de Chief Data Officer (CDO) daarmee direct één van de belangrijkste functionarissen in de organisatie. Niet in plaats van maar naast de CIO (Chief Information Officer), die meer gaat over de informatievoorziening en de IT-infrastructuur. Inmiddels zijn al meer dan 400 Chief Data Officers (CDO) actief in Nederland. De algehele verwachting is dat binnen een paar jaar 70% van alle - publieke - organisaties een Chief Data Officer (CDO) heeft aangesteld.

N.B. De term CDO wordt ook wel gebruikt voor Chief Digital Officer. De Chief Digital Officer heeft wel raakvlakken met de Chief Data Officer, maar bevindt zich meer op het kruispunt van strategie, marketing, technologie en innovatie.

Voor wie is deze Chief Data Officer (CDO) training van belang?

De Chief Data Officer (CDO) training is van belang voor alle professionals die (mede) verantwoordelijk zijn (of worden) voor de data (analyse) strategie van een publieke organisatie en de functie van Chief Data Officer (CDO) ambiëren danwel deze functie al vervullen. Wij denken dan o.a. aan de CDO/CIO/CAO, kwartiermakers, medewerkers CIO- en CDO-office, senior management, informatiemanagers, procesmanagers, project- en programmamanagers, data analisten, data coaches, data stewards, data custodians, business analisten, beleids- en strategie analisten, teamleiders en teamcoaches, opgave managers en tal van andere (data)professionals.

Voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze Chief Data Officer (CDO) training gaan wij ervan uit dat u enige jaren ervaring heeft in een datagerelateerde functie in een publieke organisatie.

Niveau van de Chief Data Officer (CDO) training

De 4-daagse Chief Data Officer (CDO) training wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau.

Ook interessant voor u!

Naast de Chief Data Officer (CDO) training kunnen de volgende trainingen ook interessant/relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

Het lesprogramma is gericht op het doorgronden van de belangrijkste aspecten van datagedreven werken en het leiding kunnen geven aan een datagedreven publieke organisatie. Elk programma onderdeel is voorzien van praktijkvoorbeelden en wordt afgesloten d.m.v. een spel, workshop of discussie.

Begripsvorming, data governance & data organisatie
Kernwoorden: DIKW, Business Intelligence (BI), analytics, data science, data organisatie, organisatie inrichting, data governance, datalab, BICC, DACC, MDT, besturing, CDO/CIO/CAO, data steward, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Kent en begrijpt u de belangrijkste termen en weet u hoe deze zich tot elkaar verhouden
 • Weet u wat de relevante trends en ontwikkelingen zijn in de publieke sector m.b.t. de rol van de CDO
 • Snapt u hoe datagedrevenheid past in de bredere context van digitalisering
 • Begrijpt u hoe data management zich onderscheidt van datagedreven werken
 • Ziet u welke aspecten en processen van de organisatie hierdoor worden geraakt
 • Begrijpt u welke voorwaarden gelden voor:
  • Data driven / fact based - datagedreven werken
  • Business analytics - bedrijfsanalyse & statistiek t.b.v. bijsturing
  • Business Intelligence (BI) - bedrijfsinformatie t.b.v. besturing
  • Feedback, leren en groeien met machines
 • Kunt u de verschillen tussen en de versterkingen van deze disciplines duiden
 • Begrijpt u de DIKW-boom en de communicatieve feedbackloop achter datagedrevenheid
 • Kunt u een interactieve discussie organiseren over 'wat is wat'
 • Begrijpt u de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de data organisatie
 • Kunt u een proces identificeren en uitwerken om data management te begeleiden
 • Kunt u de data organisatie positioneren in de business/IT & centraal/decentraal
 • Weet u hoe je innovatie in een organisatie organiseert en ondersteunt met data
 • Bent u in staat om het belang en verschil te zien bij het ontwikkelen van een CDO en/of CAO Office
 • Kunt u de verschillende rollen (waaronder die van data steward) en verantwoordelijkheden van data duiden

Data management
Kernwoorden: master data, datakwaliteit, metadata, datacatalogus, big data, (linked) open data, kernregister, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Begrijpt u wat de data kennisgebieden zijn
 • Ziet u de kracht van DAMA DMBoK als raamwerk
 • Weet u wat datakwaliteit is
 • Weet u hoe u datakwaliteit initiatieven kunt ontplooien
 • Weet u wat master data is
 • Weet u hoe master data uitgewerkt wordt in een organisatie en in de omgeving
 • Begrijpt u wat kernregisters en master data management zijn
 • Kunt u het Amsterdam Informatiemodel toepassen, in verbinding met de CIO-rol en de business
 • Begrijpt u de waarde en valkuilen van Damhof model
 • Kun u de typen data en hun nut en noodzaak onderscheiden
 • Bent u in staat stuurparameters te formuleren om vanuit data management, de data governance vorm te geven

Data architectuur
Kernwoorden: data warehouse, data lake, data hub, data platform, data architectuur, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Kunt u data architectuur plaatsen
 • Weet u hoe data technisch wordt gedeeld
 • Snapt u wat de positie van een data hub is
 • Weet u wat de onderdelen zijn van een:
  • Data warehouse
  • Data lake
  • Data platform
 • Kunt u een business- en data catalogue in een architectuur opnemen
 • Kunt u een referentiearchitectuur lezen
 • Kunt u data virtualisatie en API management als techniek hierin plaatsen
 • Snapt u wat architectuurprincipes zijn
 • Snapt u wat data lineage betekent
 • Kent u de voordelen van een informatieportaal

De waarde van datagedreven werken & datastrategie
Kernwoorden: strategie, ambitiebepaling, KPI, use cases, portfolio, business case, publieke waarde, routekaart, datagedreven werken, inzichten uit data, onderzoeksvaardigheden, onderzoekstrategie, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Kunt u het verschil en de samenhang duiden tussen de datastrategie, i-strategie, etc.
 • Begrijpt u data als asset en het toepassingsgebied
 • Bent u in staat de datastrategie te formuleren voor de eigen organisatie
 • Begrijpt u hoe portfolio management ingezet kan worden voor het use case gedreven realiseren van de strategie
 • Kunt u een business case voor data opstellen
 • Bent u in staat de (publieke) waarde in dataprojecten concreet te maken
 • Begrijpt u wat de impact is van data op de competenties van medewerkers
 • Begrijpt u wat datagedreven werken is en snapt u waarom datagedreven werken van belang is
 • Bent u geïnspireerd door concrete voorbeelden van verschillende typen inzichten uit data en kunt u deze vertalen naar uw eigen organisatie
 • Weet u welke eigenschappen en onderzoeksvaardigheden belangrijk zijn voor het werken met data
 • Heeft u inzicht in de relatie tussen onderzoek en data analyse
 • Begrijpt u het belang van een passende onderzoeksstrategie
 • Kunt u enkele belangrijke valkuilen van onderzoek herkennen

Data analyse & analytics
Kernwoorden: analyse, actionable insights, visualisatie, dashboards, storytelling, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Weet u wat het vakgebied analytics inhoudt
 • Begrijpt u hoe het analyticsproces toegepast kan worden op de publieke sector
 • Weet u waarom je datagedreven besluitvorming tot stand brengt met 'actionable insights'
 • Begrijpt u wat een actionable insight is en de basisbeginselen van visualisatie, verkennende data analyse en data storytelling
 • Weet u hoe een actionable insight zich onderscheidt van een dashboard
 • Kunt u met deze onderwerpen hands-on aan de slag

Artificial Intelligence (AI) & algoritmen
Kernwoorden: advanced analytics, crisp-dm, voorspelmodellen, sturen op algoritmes, proces, confusion matrix, risicoclassificatie, role-level, in beheer nemen modellen, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Weet u op basis van een casus welke organisatie uitdagingen er zijn rondom de toepassing van AI en algoritmen:
  • Transparantie
  • Ethiek
  • Model performance
  • Beheer
 • Weet u welke rollen betrokken zijn binnen de verschillende taken van het analyticsproces (NB dit betreft geen data science module.)

Ethiek, compliance, maturiteit & geletterdheid
Kernwoorden: ethiek, handelingskader, audit, draagvlak, transparantie, publieke waarden, maturiteit, datageletterdheid, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Weet u waar u op moet letten als u met data aan de slag gaat vanuit bijv. de AVG
 • Begrijpt u welke wetten relevant zijn bij het gebruik van data
 • Snapt u de aspecten van profiling en wat wel en niet mag
 • Kent u de onderdelen van informatiebeveiliging
 • Kunt u uw dataproject toetsen op ethische vragen
 • Kunt u voor uzelf en uw omgeving de overweging maken of en hoe u ethisch verantwoord kunt blijven handelen
 • Doorziet u wat ethische vraagstukken eigenlijk zijn
 • Kent u de casuïstiek bij de overheid
 • Bent u bekend met de belangrijkste juridische kaders rondom data
 • Weet u op hoofdlijnen wat mag en kunt u risico's duiden bij data toepassingen
 • Weet u wat algoritmes zijn en hoe daar grip op gehouden kan worden
 • Heeft u uw eigen kritische blik op algoritmegebruik ontwikkeld
 • Bent u in staat om de eigen maturiteit van uw organisatie in te schatten en van daaruit acties te formuleren voor groei
 • Kunt u datageletterdheid aanspreken en de bevordering ervan stimuleren

Datagedreven innovatie & cultuur
Kernwoorden: cultuur- en krachtenveldanalyse, verandermanagement, cultuur, leiderschap, executie en roadmapping, etc.

Na afloop van dit programma onderdeel:

 • Doorziet u wat het belang van cultuur is in onze gestructureerde datawereld
 • Ziet u in dat verandering meer is dan een plan of een programma, en dat veranderingen zich niet lineair gedragen
 • Bent u in staat vorm te geven aan een innovatiefunnel, inclusief aansprekende innovatievoorbeelden
 • Kunt u een bredere set aan interventies inzetten om een datagedreven cultuur verder vorm te geven
 • Doorziet u de drijfveren van mensen en kunt u hun managementstijl hierop aanpassen
 • Bent u in staat om met de kennis van de afgelopen dagen een roadmap met activiteiten en trajecten te formuleren om tot executie te komen
Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt na afloop van de training Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

Uw docenten zijn:

Edward Blom MSc. CMC
Edward BlomEdward is interimmanager en organisatieadviseur in het vak van data & analytics. Hij heeft een achtergrond in bestuurlijke informatiekunde (economie) en is ruim 20 jaar actief met data, business Intelligence, analytics en veranderkunde. Edward helpt bij de ontwikkeling van organisaties die datagedreven willen werken en data management willen implementeren. Juist de omslag van procesoptimalisatie naar anticiperen, daar ligt zijn kracht. Edward heeft ruime ervaring binnen private en publieke sector. Binnen de (semi-)overheid heeft hij gewerkt voor Het Spoor, de Nederlandse Infrastructuur en was hij lange tijd actief bij de Nationale Politie op de portefeuille Informatie Gestuurd Werken. Daarnaast heeft hij voor twee G4 gemeenten de datastrategie geschreven en de vernieuwde data organisatie uitgewerkt. Edward is pragmatisch van aard, houdt ervan innovaties te vertalen naar bruikbare oplossingen en weet met zijn kijk op data welke veranderingen een organisatie nodig heeft in een digitaal tijdperk.

Christian Verhagen MSc. MMC
Christian Verhagen is organisatie adviseur in de publieke sector en werkzaam voor Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Met een achtergrond in bestuurskunde en data technologie helpt hij overheden met het realiseren van een datagedreven organisatie. Christian leidt verschillende data projecten bij meerdere ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten en adviseert over de data strategie, data management en data governance. Christian spreekt regelmatig hierover op congressen, geeft les en gastcolleges en presenteert de Nationale Data Podcast. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties over het delen en gebruik van data, waaronder 'Het Profiling kookboek' over de inzet van data analytics en risicoprofielen in de publieke sector.

Christian is tevens hoofd van de werkgroep data maturity van DAMA (The Global Data Management Community). Deze werkgroep heeft tot doel organisaties te ondersteunen bij het inrichten van data management en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. Voor iBestuur blogt hij over het gebruik van data en technologie in de publieke sector. Als schrijver van 'Het Profiling Kookboek' beschrijft Christian hoe data analytics en risicoprofielen ingezet kunnen worden in de publieke sector. 

Uw gastdocenten zijn:

Arun Rampersad BSc, LLM
Arun Rampersad is senior adviseur business intelligence bij VO Rechtspraak en eigenaar van Datadirigent. Hij leert organisaties om datagedreven te werken, vanuit de businesskant. Daarnaast geeft hij strategisch advies en vervult hij graag de rol van datavertaler in de praktijk. Arun heeft ruime ervaring opgedaan bij Gemeente Den Haag, o.a. als data analist, adviseur datagedreven werken, coördinator team data, analytics lead en concernadviseur. Bij de Gemeente Den Haag heeft hij o.a. een visie op analytics opgesteld, een toolkit voor data analisten samengesteld en samen met de Chief Data Officer (CDO) op strategisch niveau aan de implementatie van de data strategie van de gemeente gewerkt. Hierdoor maakt Arun makkelijk de vertaling van strategie naar aansturing en uitvoering en omgekeerd. Tot slot is Arun voorzitter van de werkgroep Data Science Governance bij DAMA NL.

Dr. Ir. Marijke van der Veen RCP
Marijke van der Veen is intelligence strateeg bij de Kamer van Koophandel (KvK) waar zij werkt aan de organisatie van inzichten uit data; van een abstract strategisch niveau naar concrete handvatten voor de uitvoering. Sinds 2014 zet zij zich bij de KvK in om de organisatie meer klantgericht en datagedreven te maken, o.a. door de opzet, inrichting en uitvoering van klantonderzoek en behoefte onderzoek. Daarnaast heeft zij een nieuwe CRM strategie en een Intelligence Platform ontwikkeld en is zij als teamlid betrokken bij diverse grote aanbestedingen. Marijke heeft een achtergrond als technisch bedrijfskundige en is Register CRM Professional (RCP). 

Startdata

De training Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 3 + 8 + 17 + 24 november 2022

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse toptraining Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, het lesmateriaal en een exemplaar van 'Het Profiling Kookboek'. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. Geef uw voorkeur aan op het inschrijfformulier.

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-company training, afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-company training heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Partners

Werk ook na uw opleiding aan uw professionalisering via de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Ontvang na deelname aan de training Chief Data Officer (CDO) 15% korting op de contributie voor het KNVI lidmaatschap in het eerste jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op via 040 246 02 20 of [email protected].

Reviews

De 4-daagse Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector werd voor het eerst georganiseerd in september 2021. De reacties op deze nieuwe training waren unaniem lovend. De training werd gemiddeld beoordeeld met een 8.5. Enkele reacties van cursisten zijn:

'Goed overzicht, veel praktische tips!'

'Leuk, waardevol, veel info, mooie vogelvlucht'
Martin van Vuure, data manager | ketenmanager, Samenwerkingsverband DOVA U.A.

'Prima, waardevolle naslagwerken'
Wilco te Winkel, Informatiemanager Onderwijs, Erasmus Universiteit Rotterdam, CIO-Office

'Zeer goede basis, eigenlijk zouden tientallen collega's dit moeten krijgen.
En daarna een vervolg met verdieping voor de daadwerkelijke CDO.'
Amir Niknam, Adviseur innovatie

'Interessante en kwalitatief hoge opleiding met zeer bruikbare onderdelen voor in de praktijk.'
Marcel van Hoof, Stichting DITSS

'Zeer nuttig, veel info toegepast op management level.'
Data governance lead

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY