Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Anti-Fraude Expert

Accountants ontdekken slechts 5% van alle fraude gevallen; de rest is aan u! In deze 4-daagse toptraining ontwikkelt u een succesvolle anti-fraude strategie voor uw organisatie

Anti-Fraude Expert – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Bedrijven kampen vaker dan ooit met fraude!

Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door de eigen werknemers en het management. Door de coronacrisis zal de verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden alleen nog maar toenemen. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde schade door fraude neerkomt op 5% van de omzet. Fraude is dus een in ernst en omvang sterk toenemend fenomeen en vormt inmiddels voor elk bedrijf een concreet probleem. Zowel in publieke als private organisaties is daarom een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraude beleid.

Wanneer fraude voorkomt gaat het vaak om grote(re) bedragen en kan uw organisatie niet alleen met verlies maar ook met reputatieschade te maken krijgen. Fraude heeft dus een grote impact op de organisatie. Om fraude risico's in te perken beschikt inmiddels een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraude strategie waarin doorlopend gezocht wordt naar een meer doeltreffende aanpak van zowel fraude detectie, fraude beheersing als fraude preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur om een anti-fraude beleid op te zetten.

In deze topopleiding draait het zowel om kennis als vaardigheden. Het lesprogramma is een gebalanceerde combinatie van theorie en een concrete vertaling naar de alledaagse fraudepraktijk.

Hoe fraudegevoelig is uw organisatie?

Hoe komt het dat sommige organisaties vatbaarder lijken voor fraude dan andere en in hoeverre heeft u het risico op fraude zelf in de hand? Fraudegevoeligheid van organisaties hangt samen met meerdere factoren zoals het businessmodel en de processen binnen de organisatie. Het frauderisico is evenwel bij elke organisatie aanwezig en dient daarom, net als alle andere risico's, beheerst te worden.

In deze training leert u enerzijds om preventief frauderisico's in kaart te brengen en procedures te ontwikkelen om fraude te beheersen en anderzijds om fraudesignalen te herkennen, onderzoeken en beheersen. Hierdoor kunt u fraude incidenten zoveel mogelijk voorkomen en de schade beperken en/of verhalen op betrokkenen.

Identificeren, analyseren en minimaliseren van fraude (risico's) in uw organisatie
Fraude is geen juridisch begrip, maar een verzamelnaam voor allerlei strafbare feiten. De aanpak van fraude is complex, kent vele facetten en vraagt de inzet van en afstemming met vele partijen, zowel binnen als vaak ook buiten de organisatie. Ruim de helft van alle (grotere) bedrijven heeft de afgelopen tijd te maken gehad met fraude. In bijna de helft van de gevallen was dit te wijten aan een gebrek aan controle. De financiële afdeling speelt daarom een cruciale rol in de opsporing van fraude. Accountants ontdekken slechts 5% van alle fraudegevallen; de rest is aan u!

Investeren in preventie loont. Ondernemingen met een adequaat pakket aan maatregelen voor preventie en controle brengen vaker fraude aan het licht. Met deze training verhoogt u in ieder geval uw expertise niveau. De training is gericht op alle onderdelen van het fraudeproces, te weten signaleren, beoordelen, onderzoeken, rapporteren en dossieropbouw, confronteren, aangifte en afronding.

De persoon van de fraudeur en de psychologie van de fraudeur

Hoe kunt u uw organisatie wapenen tegen fraude? Wat kunt u doen om frauduleus gedrag te ontmoedigen? Naast kennis van processen, procedures en regels om fraude te voorkomen of in de kiem te smoren, is kennis van fraude en de persoon van de fraudeur eveneens cruciaal in de preventie van fraude. Daderprofilering is dan ook een belangrijk onderdeel van deze training. Door welke factoren kan fraude eigenlijk ontstaan? Hoe komt een (tot dan toe integer) persoon ertoe zich te laten verleiden tot frauduleus handelen? Wat maakt dat iemand gevoeliger is voor 'gelegenheid' (gelegenheid maakt de dief)? Hoe sterk moet iemand zijn/haar gedrag kunnen rationaliseren om te kunnen frauderen? Welke persoonlijkheidsstijlen maken kwetsbaar voor fraude?

De training voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van fraude. U leert o.m. welke (juridische) maatregelen er zijn bij de aanpak van een vermoedelijk of geconstateerd geval van fraude. Na deze training bent u in staat in uw organisatie de verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen, ontdekken en redigeren van fraude en zult u een volwaardig gesprekspartner zijn van o.a. uw (forensisch) accountant en eventuele justitiële partijen.

Fraude onderzoek – valkuilen en leermomenten

Binnen organisaties is een groeiende trend waarneembaar om zelf fraude onderzoek te kunnen doen. Heeft u bv. aanwijzingen van mogelijke fraude? Zijn bv. belangrijke data gewist? Zijn wellicht bedrijfsgegevens gestolen? Deskundig onderzoek naar de aard en de toedracht van de fraude is dan geboden. Deze training voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van zelfstandig fraude onderzoek.

Als het fraude onderzoek duidelijke aanwijzingen heeft opgeleverd over de aard en de toedracht van de fraude en als de omvang van de schade bekend is, dan kunt u overgaan tot fraude reparatie. Meestal is dan ook de dader bekend. In deze fase wordt de fraude op juridische wijze afgerond en kunt u proberen de geleden schade te verhalen.

In deze training leert u wat fraude precies is en wanneer er sprake is van fraude. Detecteren van fraude binnen uw organisatie maakt een belangrijk deel van de training uit, evenals het zelfstandig uitvoeren van een fraude onderzoek, kennis van het juridische kader en belangrijke elementen als de privacy wetgeving. De trainers gaan in op de vele dilemma's die kunnen spelen bij het onderzoeken van fraude, belichten het begrippenkader rondom fraude en integriteit en benadrukken de relevante (privacy) wetgeving. Zij zorgen ervoor dat u voldoende geëquipeerd en adequaat voorbereid bent op het uitvoeren van een fraude onderzoek. Ook de nodige (interview) vaardigheden die u tot een fraude expert maken komen uitgebreid aan bod.

Fraude interview technieken – een cruciaal onderdeel van fraudebeheersing

Wanneer u onderzoek doet naar vermeende fraude, voert u tal van gesprekken met betrokkenen. Daarnaast kunnen er ook confrontatiegesprekken plaatsvinden, waarbij betrokkenen worden geconfronteerd met onderzoeksresultaten en waarbij verklaringen ter reactie aan hen worden voorgelegd (waarbij natuurlijk hoor en wederhoor worden toegepast). Wanneer er sprake is van frauduleus handelen dan moet zo'n incident op een goede, grondige manier uitgezocht en aangepakt worden. Dit vraagt om een juiste en integere werkwijze, een goede interviewtechniek en een objectieve schriftelijke vastlegging voor een goede dossiervorming.

Interviewen is een cruciaal onderdeel van fraudebeheersing dat veel vraagt van de kennis, vaardigheden en attitude van de interviewer. In één dag worden de belangrijkste vaardigheden behandeld voor het uitvoeren van een professioneel interview bij het onderzoek naar eventuele fraude. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De do's en dont's van een goed interview
 • Interviewen van getuigen en verdachten van fraude
 • Vergroten van de kans op de waarheid
 • Verkleinen van het risico op conflicten
 • Hoe stel je de juiste en open vragen?
 • Hoe voer je een informatief interview uit?
 • Hoe 'omsingel' je bewijs en vraag je door op feiten?
 • Interview vaardigheden

Deze afsluitende trainingsdag is interactief. Met behulp van acteurs worden de do's en don'ts van een goed fraude interview geoefend. U leert tijdens deze laatste trainingsdag hoe u interviews kunt afnemen van fraude aangevers, getuigen en plegers. U traint uw vaardigheden met acteurs zodat u vanuit verschillende posities echte gesprekken kunt voeren. U leert hoe u op een vriendelijke en respectvolle wijze de regie houdt in uw vraagstelling en hoe u door een uitgekiende volgorde van uw vraagstelling zoveel mogelijk feiten boven tafel krijgt.

Staat in uw organisatie de aanpak van fraude ook al langer op de agenda? Dan is dit de training voor u!
Na deze training kent u de verschillende vormen van fraude, kunt u frauderisico's binnen uw organisatie in kaart brengen en bent u in staat om, bij een vermoeden van fraude, een gedegen plan van aanpak op te stellen om de waarheid te achterhalen. U kunt fraude herkennen en voorkomen en u kent de juridische mogelijkheden om schade te beperken en/of te verhalen.

Ook interessant voor u!

De volgende opleidingen zijn beslist ook interessant voor u en/of uw collega's, t.w.:

Anti-Fraude Professional
Anti-Fraude opleidingDeze schriftelijke/online anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti- fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie- en detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen, de afhandeling van fraude en compliance.

Deze opleiding is zeer uitgebreid en gedetailleerd en omvat meer onderwerpen dan in de 4-daagse training Anti-Fraude Expert behandeld worden. De lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden en u vindt veel verwijzingen naar interessante boeken en artikelen.

De 4-daagse Anti-Fraude Expert training is meer ingestoken op de praktijk van fraude in uw organisatie waarin de noodzakelijke theorie meer afgewisseld wordt met best practices, aansprekende en actuele praktijkcases en (interview) vaardigheden. Daarnaast is het contact met uw trainers en medecursisten vanzelfsprekend een pré wanneer u deelneemt aan deze training.

Certified Fraud Examiner (CFE)
Certified Fraud Examiner - IMF AcademyIn deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot Certified Fraud Examiner (CFE). Het CFE certificaat wordt door tal van vooraanstaande organisaties over de hele wereld gevraagd/geëist.

International Management Forum (IMF) is een AFCE authorized training organization en de enige officiële aanbieder van CFE trainingen in de Benelux.

De AFCE (Association of Certified Fraud Examiners) is de grootste anti-fraude organisatie ter wereld met meer dan 80.000 leden in 160 landen en met chapters in meer dan 125 landen waaronder Nederland en België. De CFE training wordt 4-6 keer per jaar georganiseerd, zowel in Amsterdam als in Brussel.

Voor wie?

De training Anti-Fraude Expert is ontwikkeld voor managers en professionals met (mede) verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van een anti-fraude strategie in de organisatie. Uw organisatie kan zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken dan aan medewerkers met een fraude onderzoekstaak, audit of compliance functie, controllers, in- en externe accountants, (forensisch) accountants, hoofden administratie, (operational) risicomanagers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, facility managers, security managers, lijnmanagers, advocaten, hoofden AO/IC, HR managers, integriteitsmanagers, GRC managers, vertrouwenpersonen, particulier rechercheurs, (forensisch) IT specialisten, coördinatoren fraudebeheersing en schade-experts.

Niveau en voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan deze training. De training wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Programma

Dag I
Fraude, wet en (straf) recht

 • Wat is fraude?
 • Fraudedriehoek en fraudecirkel
 • Verschijningsvormen van fraude
 • Fraude indicatoren
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
 • Juridische kwalificatie frauduleuze gedragingen

Dag II
Profiel en beweegredenen van de fraudeur

 • Compliance en fraude
 • Ethiek en fraude
 • Juridisch kader voor het onderzoeken van fraude
 • Basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek, waaronder de AVG

Dag III
Fraude onderzoek en rapportage

 • Opstellen onderzoeksplan (doel van het onderzoek en onderzoeksactiviteiten)
 • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
 • Valkuilen en leermomenten
 • Verslaglegging van onderzoeksbevindingen (rapporteren)
 • Besluiten op basis van de onderzoeksresultaten
 • Schadeverhaal
 • Plaatsen van de fraudeur op waarschuwingslijsten

Dag IV
Fraude interview technieken

 • Do's and dont's van een goed interview
 • Interview vaardigheden
 • Interviewen van getuigen en verdachten van fraude
 • Vergroten van de kans op de waarheid
 • Verkleinen van de kans op conflicten
 • Interviewtraining met behulp van acteurs
Brochure aanvragen

Certificaat

U ontvangt aan het einde van de training een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

De kwaliteitscontrole en de invulling van deze training liggen bij docenten/trainers van formaat. Zij hopen met deze training een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie.

Robert Lamers CFE
Robert Lamers (IMF Academy)Robert Lamers is directeur van Rolam Consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij de ING Group en NN Group. Robert is Head of European Partnership Development bij AFCE (Association of Certified Fraud Examiners), de grootste internationale anti-fraude organisatie ter wereld met meer dan 85.000 leden in 160 landen en met chapters in meer dan 125 landen waaronder Nederland en België.

Robert Lamers is hoofddocent van de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) training van International Management Forum (IMF). IMF Academy is een ACFE authorized training organization en de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE trainingen in de Benelux.

Mr Felix Olijslager
Felix Olijslager (IMF Academy)Felix Oijslager is directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht, hét informatiepunt voor juridische thema's uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking. Felix heeft zijn bekendheid met fraude opgedaan bij de politie, het OM en ING. In zijn laatste functie als senior anti-fraud officer bij ING was hij belast met het ontwikkelen en uitrollen van het groepsbeleid voor fraudebeheersing.

Felix is mede-auteur/docent van de schriftelijke/online opleiding Anti-Fraude Professional en de opleiding Beveiliging van Gebouwen en Terreinen.

Kees Brandsma
Kees Brandsma is directeur van InterviewConsult. Kees is een gepassioneerd adviseur, trainer en coach. Mede vanuit zijn jarenlange journalistieke ervaring geeft hij inmiddels tal van trainingen op het gebied van o.a. interviewtechnieken, verhoortechnieken en beïnvloedingstechnieken.

 

Startdata

De training Anti-Fraude Expert bestaat uit 4 dagen. De lestijden zijn van 09:30 uur – 17:00 uur. De training wordt centraal in het land gehouden. U kunt op de volgende data deelnemen.

Training 1

 • 9, 16, 23 en 30 september 2021

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse training Anti-Fraude Expert bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en documentatie materiaal.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze training in-house (en op maat) voor u verzorgen. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en datum bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Anti-Fraude Expert

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY