Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!

70% van de IT-investeringen levert geen of nauwelijks rendement op. In deze cursus leert u hoe u kosten, baten en risico's van IT-investeringen en reeds operationele IT beheerst en beheert.

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen - studiemogelijkheden

Optie 1: Schriftelijke/online cursus
Optie 2: In-company cursus, toegespitst op uw praktijksituatie

70% van de IT-investeringen levert geen of nauwelijks rendement op...

Het financiële belang van IT is in vrijwel elke sector enorm toegenomen. Geschat wordt dat grote organisaties tot wel 50% van hun investeringsuitgaven aan IT besteden. Verwacht wordt dat de uitgaven voor IT de komende jaren opnieuw zullen stijgen. Als manager wordt u geconfronteerd met de noodzaak tot investeren, terwijl de relatie tussen de investering en de business performance vaak onduidelijk is, hetgeen het nemen van de juiste investeringsbeslissing bemoeilijkt.

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen

In deze cursus worden methoden en technieken behandeld voor het beheer van kosten en baten van IT over de gehele levenscyclus. Na bestudering van de lessen bent u in staat IT-investeringen vanuit een bedrijfseconomisch standpunt te funderen c.q. een optimale schatting te maken van de kosten en het rendement van nieuwe IT-investeringen. Daarnaast krijgt u een beter inzicht in de kosten van reeds operationele IT en bent u beter in staat deze te plannen, te bewaken en te beïnvloeden.

Doelgroep

Het daadwerkelijk oplossen van uw IT-investeringsproblemen en het cost & value management tijdens de realisatie en exploitatie van een informatiesysteem, vragen om een combinatie van IT-kennis, kennis van bedrijfsprocessen en kennis van bedrijfseconomische methoden en technieken. Deze cursus is dan ook van belang voor het IT-, financieel en algemeen management.

Niveau van de cursus

Deze schriftelijke/online cursus is geschreven op HBO/Bachelor-niveau.

Voordelen van deze schriftelijke/online cursus

De schriftelijke/online cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!' heeft tal van voordelen zoals:

 • De lesstof van deze schriftelijke/online cursus is vergelijkbaar met de lesstof van een 4-daagse klassikale cursus
 • Een schriftelijke cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
 • U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • De lessen zijn voorzien van literatuurverwijzingen en vele praktijkvoorbeelden
 • De opleidingsmap vormt - na afsluiting van de cursus - een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke/online cursus u c.q. uw organisatie 40%-60% minder dan een klassikale cursus. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

Studietijd

Voor de bestudering van één les moet u rekenen op plm. 4 uur studietijd. 

Ook interessant voor u!

Naast deze opleiding zijn de volgende opleidingen wellicht ook relevant voor u en/of uw collega's:

Programma

LES I
Hoe haalt u (meer) rendement uit uw IT-investeringen?

 • Toenemend belang IT
 • Macro-, meso- en micro-economische effecten van IT
 • Problemen met evalueren IT
 • De productiviteitsparadox
 • Baten van IT
 • Kosten, baten (en uitgaven) van IT
 • Waarde van IT
 • Raamwerk WIE: identificatie, realisatie en exploitatie

LES II
Identificeren

 • Identificeren van mogelijkheden voor nieuwe IT-toepassingen
 • Strategic alignment
 • Business IT alignment
 • Methode van Bedell

LES III
Legitimeren

 • Besluitvormingsproces rond investeringen in IT
 • Verschillende aspecten die daarin een rol spelen
 • Verschillende methoden
 • Classificatie van methoden

LES IV
Realiseren

 • Ontwikkelen van IT-systemen
 • Kosten en baten gedurende de ontwikkeling
 • Methoden voor beheren van kosten en baten van ontwikkeling
 • Kwaliteitsbeheer tijdens de ontwikkeling

LES V
Exploiteren

 • Kosten en baten van IT tijdens de exploitatie
 • Verschillende kostenmodellen
 • Verborgen kosten
 • Baten management
 • Doorbelasten van kosten

LES VI
Lifecycle management van IT

 • Belang van evaluatie gedurende de gehele levenscyclus van IT

LES VII
IT Balanced Scorecard

 • Balanced Scorecard
 • IT Balanced Scorecard (IT BSC)
 • Ontwerpen van een IT BSC
 • Implementeren van een IT BSC

LES VIII
Business-IT alignment

 • Waarom Business-IT alignment?
 • Definities en begrippen
 • Modellering
 • Pragmatische handreikingen
Brochure aanvragen

Docent(en)

De schriftelijke cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen' is geschreven door:

Dr. L.J.G.T. van Hemmen
Louis van Hemmen (IMF Academy)Louis van Hemmen is Managing Consultant bij Bitall - the business IT alignment company. Daarnaast is hij docent proces- en informatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht en geeft hij het vak IT Control Frameworks aan de Erasmus Universiteit.

Dr. ir. R.H. Klompé
Rick Klompe (IMF Academy)Rick Klompé is IT Cost & Value Professional bij de Software Improvement Group. Daarvoor was hij onder meer als Manager Operations en IT Manager verbonden aan Inergy en KPN. 


Dr. T.J.W. Renkema PhD CISA
Theo Jan Renkema (IMF Academy)Theo-Jan Renkema is hoofd Operations & IT Audit bij de Rabobank en praktijkhoogleraar Data Analytics & Auditing aan de Universiteit van Tilburg.  


Drs. G.J.P. Swinkels RE RA
Frits Swinkels is oprichter/directeur van Vrededael Advies (bedrijfskundig advies, interim management, commissariaten). Daarvoor was hij o.m. Executive Vice President en Directeur van de Rabobank. Frits heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, columns in magazines, artikelen en boeken.

Startdata

De cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!' gaat op 19 mei 2022 en 16 juni 2022 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

Schriftelijke cursus
De kosten van de schriftelijke/online cursus 'Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!' bedragen € 1.980,- (excl. 9% BTW) per persoon.

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-company cursus, afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-company cursus heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de cursus in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf, en
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company cursus vaak zinvol en kostenbesparend

Reviews

De cursus ‘Haal meer rendement uit uw IT-investeringen’ wordt door cursisten beoordeeld met een 7,5.

Enkele reacties van cursisten:
'Ik ben zeer tevreden over hetgeen is aangeboden. Zeer volledig. Voor mij zelf was een frequentie van 1 lesdeel per 2 weken handiger. Mijn bestaande mening over kosten en baten is bevestigd maar nu meer uitgediept, waardoor ik mijn mening theoretischer kan onderbouwen.'
Functioneel Beheerder

'Geeft een andere blik op ICT investeringen'
Consultant, Adante Business Information

'De lessen zijn compleet en de inhoud is duidelijk. De inhoud heeft me goed op weg geholpen!'

'Duidelijke cursus die meer inzicht geeft in kosten sturing op IT maar ook op de positionering van IT binnen een organisatie.'
Functioneel beheerder, Stadgenoot

Haal (meer) rendement uit uw IT-investeringen!

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY