Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Expatriate Management

Antwoord op 101 fiscale, juridische, financiële en organisatorische vragen over uw expats!

Expatriate Management – studiemogelijkheden

Optie 1: 14-delige schriftelijke cursus (ook online te bestuderen)
Optie 2: In-company training

Expatriate Management cursus – actuele kennis gegarandeerd

Onder Expatriate Management worden alle systemen, procedures en activiteiten verstaan die te maken hebben met het uitzenden en inzenden van werknemers. De enige constante is verandering. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wet- en regelgeving rondom het uit- en inzenden van werknemers, aangezien de voorwaarden voor vergunningen en tal van fiscale regelingen en andere randvoorwaarden continu veranderen. Ook voor u is het essentieel te investeren in actuele kennis zodat u tijdig uw beleid ten aanzien van uw expats en impats kunt bijstellen! In deze absoluut unieke 14-delige schriftelijke cursus wordt antwoord gegeven op al uw actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen.

Expatriate Management: alle actuele mogelijkheden om de kosten van expatriates (beter) in de hand te houden!

De sociale zekerheidskosten van internationale uitzendingen vormen een aanzienlijk deel van de totale kosten en nemen dan ook een belangrijk deel van deze cursus in beslag. Ook de juridische gevolgen van het in- en uitzenden van werknemers worden uitvoerig behandeld evenals de fiscale consequenties. De belangrijkste belastingbesparende mogelijkheid voor uitgezonden werknemers is de 30%-regeling. Aan deze voor de praktijk zeer belangrijke regeling wordt een separate les gewijd. De cursus wordt afgesloten met een les die volledig gewijd is aan alle mogelijkheden om de kosten van uw expats beter in de hand te houden.

Expatriate Management: antwoord op 101 actuele juridische, fiscale en sociale zekerheidsvragen

Het succesvol uitzenden van werknemers vereist een doordacht beleid en adequaat management. De cursus Expatriate Management ondersteunt u in het volledige proces van internationale tewerkstelling. In de lessen komen tal van aandachtspunten aan bod die essentieel zijn voor succesvol Expatriate Management, zoals:

 • Het voorbereiden van uw medewerker (en zijn/haar gezin) op de uitzending (visums, werkvergunning, etc.) en het bepalen van passende arbeidsvoorwaarden.
 • Het regelen van overige arbeidsvoorwaarden waaronder de auto van de zaak, transportvergoedingen, huisvesting, vergoeding van onderwijskosten van kinderen, etc.
 • De terugkeerregeling: kosten van repatriëring en de te vervullen functie bij terugkeer.
 • Specifieke regelingen voor Nederlanders die in Nederland wonen en frequent naar het buitenland reizen.
 • Regelingen voor verlengde zakenreizen of korte uitzendingen (2-12 maanden): de invloed van de Nederlandse belastingverdragen en eenzijdige regelingen, fiscale aspecten van diverse vergoedingen en de 30%-regeling.
 • Langdurige uitzending (meer dan 12 maanden): fiscale gevolgen voor de eigen woning en inkomsten uit vermogen. De fiscale behandeling van het arbeidsvoorwaardenpakket in het buitenland. Welke mogelijkheden zijn er om de belasting en sociale verzekeringskosten zowel voor de werkgever als de werknemer, zo laag mogelijk te houden?
 • Kan uw werknemer in Nederland verzekerd blijven en kan dubbele verzekering worden vermeden? Welke gevolgen heeft e.e.a. voor de eventuele uitkeringen aan uw werknemer?
 • Kunt u uw uitgezonden werknemer in het Nederlandse pensioenfonds houden? Zo ja, wat zijn dan de Nederlandse en buitenlandse fiscale consequenties? Wat zijn de mogelijkheden van internationale waardeoverdracht en wat zijn de voordelen van het deelnemen aan buitenlandse pensioenregelingen? Wat zijn de Nederlandse fiscale consequenties van het deelnemen aan een buitenlandse pensioenregeling terwijl men woont en werkt in Nederland?
 • De juridische vormgeving van de uitzending is van groot belang bij eventuele conflicten!
 • Wat zijn de gevolgen voor het erfrecht wanneer uw werknemer overlijdt tijdens de uitzending?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de werkvergunning in Nederland, evenals de overige formaliteiten bij uitzending naar Nederland?
 • De altijd actuele 30%-regeling.
 • Grensarbeid en ‘split employment’. Waar liggen mogelijkheden om in internationaal verband inkomen te optimaliseren?
 • De juiste naleving van douane- en aanverwante fiscale wet- en regelgeving.
 • Tal van expliciete kostenbesparende mogelijkheden.

Voordelen van een schriftelijke cursus

 • De lesstof van deze schriftelijke cursus is vergelijkbaar met de lesstof van een 4-daagse klassikale training
 • Alle lessen zijn voorzien van theorie, praktijk, literatuurverwijzingen, tal van praktijkvoorbeelden en toetsvragen (en antwoorden)
 • De schriftelijke cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
 • U kunt direct starten en zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40-60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

PE-punten

De cursus Expatriate Management is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten voor de Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Neemt u hiervoor contact op met het NIRPA.

Voor wie?

Bent u verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van Expatriate Management in uw organisatie, dan is dit de cursus voor u. Ook als u in financiële, juridische of fiscale zin adviserend of betrokken bent bij het uitzenden of inzenden van werknemers mag u deze omvangrijke cursus niet missen!

Naslagwerk

De Expatriate Management cursusmap vormt na afsluiting van de cursus een waardevol en praktisch naslagwerk.

Niveau cursus

De schriftelijke cursus over Expatriate Management is geschreven op HBO niveau.

 

 

Programma

LES I
Organisatie van het uitzendproces

 • Wat is expatriate management?
 • Historische ontwikkeling
 • Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
 • Algemeen beleid
 • Belangrijke stappen bij uitzending

LES II
Uitzendbeleid

 • Beloningssystemen
 • Kosten van levensonderhoud en toepassing van indexcijfers
 • Expatriate toelagen
 • Bonusbetalingen
 • Belastingvergoeding
 • Voorbeelden van beloningsmethoden
 • Policy benchmarking

LES III
Overige arbeidsvoorwaarden bij uitzending en terugkeerregelingen

 • Regelingen gedurende de uitzending
 • Regelingen bij terugkeer

LES IV
Zakenreizen en korte uitzendingen

 • Onderscheid met reguliere uitzendingen
 • Regeling reis- en verblijfskosten
 • (Verlengde) zakenreizen
 • Korte detacheringen
 • Nieuwe uitzendvormen
 • Verzekeringen

LES V
Fiscale aspecten van zakenreizen en korte uitzendingen naar het buitenland

 • Woonplaats
 • De werking van de Nederlandse belastingverdragen
 • Wat als er nu geen belastingverdrag tussen Nederland en het werkland bestaat?
 • Kostenvergoeding in verband met de uitzending
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

LES VI
Fiscale aspecten van langdurige uitzendingen naar het buitenland

 • Woonplaats
 • De gevolgen van fiscale emigratie
 • Belastingheffing in Nederland na het vertrek van de werknemer
 • Belastingplanning in het buitenland

LES VII
Sociale zekerheid bij korte en langdurige uitzending naar het buitenland

 • Een overzicht van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid
 • Nederlandse regels m.b.t. uitzendingen
 • De werking van de Nederlandse sociale zekerheidsverdragen
 • Uitzending naar niet sv-verdragslanden
 • Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen tijdens de uitzending
 • Vrijwillige voortzetting van de Nederlandse sociale verzekeringen

LES VIII
Pensioen en verzekeringen bij uitzending naar het buitenland

 • Fiscaalrechtelijke aspecten van een pensioenregeling
 • Alternatieve oudedagsvoorzieningen
 • Oudedagsvoorzieningen in internationale verhoudingen

LES IX
Juridische aspecten bij uitzending naar het buitenland

 • Detachering
 • De EG-detacheringsrichtlijn
 • Toepasselijk recht
 • Bevoegde rechter
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Persoonlijke gevolgen van het huwelijk
 • Geboorte

UITZENDING NAAR NEDERLAND
LES X
Relocatie van buitenlanders naar Nederland

 • De verblijfsvergunning
 • De werkvergunning
 • Relocatie naar Nederland
 • Buitenlands onderwijs in Nederland

LES XI
Fiscale en sociale zekerheidsaspecten bij uitzending naar Nederland

 • De 30%-regeling van 2001
 • De berekening
 • Capita selecta rondom de 30%-regeling
 • Fiscale planning en de 30%-regeling

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID
LES XII
Grensarbeid en split employment

 • Split employment
 • Grensarbeiders

LES XIII
Douaneregels van belang voor expats

 • Expatriëring tussen Nederland en derde landen
 • Expatriëring tussen lidstaten
 • Belangrijke aandachtspunten voor de praktijk
 • Casus

SLOTLES
LES XIV
Kostenbesparingen bij uitzendingen

 • Ideeën met betrekking tot: de selectie van de kandidaat, de organisatie van het uitzendproces, de fiscaliteit en de sociale zekerheid

 

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Uw docenten/auteurs zijn verbonden aan het Human Capital team van Taxperience en de Executive Mobility Group.

Taxperience ondersteunt bedrijven in het proces van internationale tewerkstellingen. Eén van de drijvende krachten in het Human Capital team is Hans de Vries, tax director. Hans is met ingang van 1 juli 2021 eindredacteur van de cursus Expatriate Management.

Mr. Hans de Vries
Hans de Vries heeft ruim 25 jaar werkervaring op het terrein van internationale tewerkstellingen, waarvan ruim 20 jaar bij één van de Big Four kantoren. Naast hoogwaardige expertise heeft Hans ook een rijk netwerk opgebouwd van betrouwbare en flexibele partners. Bovendien heeft hij zelf aan den lijve ondervonden hoe het is om grensoverschrijdend te werken tijdens uitzendingen naar Frankrijk (Parijs) en India (Hyderabad). Naast adviseur is Hans ook actief als redacteur voor diverse vakbladen en trainer van meerdere cursussen op het terrein van internationale arbeid.Mr. N.R.M. Nelissen
Nino Nelissen (IMF Academy)Nino Nelissen richtte in 2005 de Executive Mobility Group op. Daarvoor was hij partner bij een van de Big Four accountants- en belastingadvieskantoren waar hij 13 jaar ervaring heeft opgedaan in de dienstverlening aan expats. Deze kennis en ervaring heeft hij daarna verder verdiept en uitgebreid met de Executive Mobility Group.

Executive Mobility Group logo

Startdata

De cursus 'Expatriate Management' gaat op 20 juni 2024 en 18 juli 2024 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen en met welk interval u de lessen wilt ontvangen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Expatriate Management' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Expatriate Management, bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de cursus 'Expatriate management' tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Reviews

De cursus ‘Expatriate Management’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8,5. Tal van P&O managers, mobiliteitsmanagers, expatriate officers, compensation & benefits managers, hoofden salaris- en pensioenzaken, relocation managers, en vele anderen betrokken bij het beleid ten aanzien van internationale tewerkstelling hebben inmiddels de cursus gevolgd. Enkele reacties van cursisten:

'De cursus Expatriate Management is zeer informatief en een goede start om te beginnen met Expatriate Management.'
Sanne Jochems, HR Assistent, Deerns Group B.V.

'De volgorde van de onderwerpen is goed opgebouwd en de stof wordt duidelijk en systematisch beschreven. Ik ben erg tevreden over de cursus Expatriate Management. De cursus sluit goed aan op wat ik dagelijks qua werkzaamheden doe. Ik merk dat ik nu een groter beeld kan vormen over wat er al dan niet gedaan moet worden.'
Marillion van Schaaik, Junior Tax Advisor

'De onderwerpen worden duidelijk uitgelegd vanuit verschillende uitgangshoeken.'
Elles van Schaaik - Struiwig, Manager HR, The Offshore Partners B.V.

'Goede basis voor werken met expats/impats.'

'Deel VII en X gaan erg diep in op fiscale/juridische aspecten.'

'Het is een nuttige leergang en een mooi naslagwerk. Van de docent kreeg ik duidelijke antwoorden. Mijn vragen werden snel beantwoord.'

'Erg uitgebreid en goed toepasbaar, zowel praktisch als als naslagwerk.'

'Positief: duidelijk geschreven, eenvoudig te begrijpen, goed naslagwerk. Goede cursus, biedt een concreet en duidelijk beeld m.b.t. Expatriate Management.'
Officer International Assignments, DSM

"Als toonaangevend dienstverlener op het gebied van HR & Payroll vindt ADP Nederland het belangrijk dat medewerkers de juiste kennis hebben om klanten goed te kunnen adviseren. ADP investeert dan ook graag in opleidingen zoals Expatriate Management, verzorgd door IMF Academy. Na een zorgvuldig voortraject waarin de wensen van ADP en haar deelnemers werden onderzocht en vervolgens een maatwerk programma werd samengesteld, zijn de deelnemers meegenomen in de wondere wereld van de Europese wetgeving. Een aantal reacties van deelnemers: "de lastige Europese wetgeving duidelijk en simpel uitgelegd", "deskundige en uitstekende trainer", "goed toepasbaar in de praktijk". Dat de training een succes is geweest behoeft dus geen nadere uitleg."
Saskia Hoogeveen, HR Business Partner, ADP

'Veel aspecten/aandachtspunten worden aangestipt.'

'Helder en gestructureerd de verschillende facetten van het aannemen van personeel uit het buitenland of bij uitzendingen weergegeven!'

Expatriate Management

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY
powered by webEdition CMS