Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Werken met ken- en stuurgetallen

Optimaal leren toepassen van ken- en stuurgetallen in de P&O-praktijk

Met ken- en stuurgetallen kunt u uw personeelsbeleid en ook de doelstellingen van het management, evenals de bereikte resultaten, meetbaar maken en (bij)sturen. Veel bedrijven zijn op dit moment bezig personele ken- en stuurgetallen te ontwikkelen. De praktische toepassing van ken- en stuurgetallen kent evenwel veel valkuilen. Wie deze wil vermijden moet een groot aantal lessen ter harte nemen.

Doel van de cursus Werken met ken- en stuurgetallen

Aan de hand van deze cursus doet u het strategische inzicht en de noodzakelijke kennis op om ken- en stuurgetallen in uw praktijk te kunnen toepassen. Onderdeel van deze cursus is tevens het leren toepassen van een praktische methode waarmee u zelf ken- en stuurgetallen kunt ontwikkelen. Met behulp van deze methode kunt u stapsgewijs, vanuit uw eigen strategie, zelf plannen opstellen met duidelijke stuurgetallen. Bovendien blijkt uit de cursus dat u met een relatief klein aantal kengetallen al belangrijke conclusies kunt trekken met betrekking tot uw personeelsbeleid.

De cursus wordt afgesloten met twee praktijkcases waarin een IT-bedrijf en een gemeente laten zien hoe zij ken- en stuurgetallen op een specifiek onderdeel van de P&O praktijk hebben toegepast.

Voor wie is de cursus Werken met ken- en stuurgetallen bedoeld?

 • HR-managers
 • Lijnmanagement
 • Hoofd management development
 • Hoofd opleiding
 • Competentie- en mobiliteitsmanagers
 • Kennismanagers
 • Automatiseringsmanagement

Programma

LES I
Wat zijn personele ken- en stuurgetallen?

 • De noodzaak om bedrijfsprocessen en de inzet van personeel beter te sturen
 • Modern management: van puur intuïtief werken naar het gebruik van prestatie-indicatoren
 • Managementratio’s in de vorm van kengetallen
 • Kengetallen als basis voor het formuleren van stuurgetallen

LES II
Het gebruik van personele ken- en stuurgetallen

 • De noodzaak om meer doelgericht, efficiënter en kostenbewuster te werken
 • Externe en interne benchmarking
 • Historische benchmarking
 • Gebruik van ken- en stuurgetallen om operationele processen te sturen t.b.v. effectiviteit, efficiency (kostenbeheersing) en kwaliteitsverbetering

LES III
Van planning en control naar continue monitoring

 • De traditionele aanpak: jaarplanning en kwartaalrapportages
 • Moderne technologie t.b.v. het ‘in-depth’ en continu meten van ontwikkelingen
 • Doelstellingen kunnen permanent veranderen en moeten ook permanent veranderd kunnen worden
 • Grotere flexibiliteit van uw organisatie door gebruik van ken- en stuurgetallen

LES IV
Doelstellingen van het management vertalen naar ken- en stuurgetallen

 • Voorbeelden van managementdoelstellingen
 • Operationalisering van doelstellingen: formuleren van kwantitatieve normen (= stuurgetallen)
 • Betrokkenheid van managers: belangrijke voorwaarde voor succes

LES V
Definities van ken- en stuurgetallen

 • Begripsverwarring en verschillend interpreteren van ken- en stuurgetallen belemmeren in hoge mate het effectieve gebruik ervan
 • De noodzaak tot het ontwikkelen van eenduidige definities
 • Enkele veelgebruikte ken- en stuurgetallen in het personeelsbeleid
 • Kiezen van de juiste categorieënverdeling
 • Mogelijkheden tot het tussentijds aanpassen van definities

LES VI
Toepassing van statistiek op ken- en stuurgetallen

 • Statistische principes in kort bestek
 • Werken met rechte tellingen
 • Gebruik van kruistabellen
 • Ontwikkelen van ratio’s
 • Chi-kwadraat- en t-toetsen, non-parametrische toetsen, correlatieberekeningen, etc.
 • Factoranalyse: mogelijkheden tot het creëren van nieuwe ken- en stuurgetallen op een hoger niveau en met een grotere zeggingskracht

LES VII
Presentatievormen van ken- en stuurgetallen

 • Visueel aantrekkelijke weergave van eenvoudige gegevens
 • Diverse soorten grafieken en de voors en tegens bij het gebruik ervan in de praktijk

LES VIII
Praktijkervaring - IT bedrijf

 • Behandeld wordt hoe het IT-bedrijf gebruikmaakt van ken- en stuurgetallen voor de ontwikkeling en implementatie van haar strategisch plan en voor het benchmarken van arbeidskosten, de inrichting van de P&O-afdeling, de organisatie van interne opleidingen, e.d.

LES IX
Praktijkervaring - Gemeente

 • Beschreven wordt hoe de gemeente personele en financiële ken- en stuurgetallen heeft gebruikt voor de ontwikkeling en evaluatie van haar personeelsbeleid. De gemeente hanteert voor de sturing van haar beleidsprocessen een planning- en controlbenadering waarbij het gebruik van ken- en stuurgetallen een centrale rol speelt.
Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Uw auteurs zijn verbonden aan Dijkstra Organisatieadvies & Personeelsmanagement. Uw eindredacteur is Dr. J.H. Dijkstra, directeur.

Startdata

De cursus 'Werken met ken- en stuurgetallen' gaat op 19 mei 2022 en 16 juni 2022 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Werken met ken- en stuurgetallen' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'Werken met ken- en stuurgetallen' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

In-company

Al vanaf 6 deelnemers kunnen wij de cursus 'Werken met ken- en stuurgetallen' tegen een zeer aantrekkelijke prijs in-company bij u organiseren. Dit kan zowel volledig mondeling, schriftelijk of in een combinatie van beide zijn. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

De cursus ‘Werken met ken- en stuurgetallen’ wordt door cursisten beoordeeld met een 7,5.

Enkele reacties van cursisten:

'Ik heb de cursus met plezier gevolgd. De cursus is overzichtelijk, toepasbaar en goed leesbaar. Daarnaast wordt alles in de cursus duidelijk beschreven.'
De heer Ten Buren, Controller

'In het lesmateriaal zit een duidelijke opbouw van de lessen. Aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden. Aan het einde van de lesstof staan vragen met werkopdrachten welke gelijk getoetst worden aan de toepasbaarheid in de praktijk van de eigen organisatie. Door deze manier van vraagstelling krijg je een andere vernieuwende kijk op de interne processen binnen de organisatie op van het huidige personeelsbeleid.

Door het leren omgaan met het gebruiken van Stuur- en kengetallen op het gebied van personeel krijg je een andere kijk op het te voeren huidige personeelsbeleid. Vernieuwd idee voor mijzelf door in de toekomst daadwerkelijk gebruik te gaan maken van stuur- en kengetallen op het huidige personeelsmanagement en zodoende invulling te geven aan het toekomstige personeelsbeleid binnen de eigen organisatie.'
Lia Keldermans-van de Kar, Hoofd administratie, Van de Kar Elektrotechniek B.V.

'De cursus Werken met ken- en stuurgetallen' zag er netjes en overzichtelijk uit. De cursus geeft inzicht in de waarde en het gebruik van ken- en stuurgetallen.'

'Prima te volgen, goed toegankelijk en prima toepasbaar'
Gemeentesecretaris

'Geeft duidelijk inzicht in gebruik van ken- en stuurgetallen'
Trainer/adviseur

'Prima in balans, duidelijk, praktisch en prettig leesbaar. Het is fijn om een keuze te hebben qua tempo'

Werken met ken- en stuurgetallen

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY