Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Certified Asset Manager (IAM Certificate in Asset Management)

Deze 6-daagse training (incl. examenoefendag plus examen) leidt op voor het wereldwijd erkende Certificate in Asset Management van het internationale Institute of Asset Management (IAM)

IAM Certificate in Asset Management – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 6-daagse klassikale training incl. examenoefendag plus examen
Optie 2: In-company training

Asset management is een complex vakgebied

Certificate in Asset ManagementHet optimaal en systematisch beheren van fysieke bedrijfsmiddelen (assets) wordt steeds belangrijker. Als asset manager ondersteunt u het primaire proces en heeft u als doel de optimale prestatie uit uw assets te halen, binnen acceptabele risico's en aanvaardbare kosten, gemeten over de levensduur van de assets ten behoeve van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Zowel vanuit een strategisch als financieel en technisch oogpunt een zeer lastig vraagstuk. Als asset manager moet u dus zorgen voor een optimale balans tussen de kosten, risico's en prestaties van de asset waarbij u ook nog rekening moet houden met de wet- en regelgeving, de eisen van stakeholders en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Om dit goed te kunnen doen, zijn de juiste kennis en informatie cruciaal.

In deze 6-daagse training wordt de complexe materie van asset management uitgebreid behandeld door topdocenten. Daarnaast wordt u opgeleid voor het officiële IAM Certificate in Asset Management.

Over het examen

Het Principles of Asset Management examen, waarmee u het officiële IAM Certificate in Asset Management kunt behalen, is een gesloten boek examen dat bestaat uit 60 multiple-choice vragen die u in 2 uur tijd moet beantwoorden. Het examen bestaat uit en toetst de volgende modules:
1. Principles of asset management (20 vragen)
2. Asset management policy, strategy and planning (10 vragen)
3. Managing assets lifecycle decisions and activities (10 vragen)
4. Assessing and managing asset management risks (10 vragen)
5. Financial and business impact of asset management (10 vragen)
U dient in totaal een score van 65% goede antwoorden te behalen waarbij u niet lager dan 50% per module mag scoren. Het examen kunt u naar keuze klassikaal of individueel online afleggen.

Wat leert u?

Alle modules van het Principles of Asset Management examen komen uitgebreid aan bod. Zo worden in de eerste twee modules o.m. het opstellen van een asset management strategie, beleid en plan behandeld aan de hand van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en het Asset Management Plan (AMP) en tevens internationale standaarden als PAS 55 en ISO 55000. Ook belangrijke financiële aspecten komen aan bod met behulp van o.m. de Total Cost of Ownership (TCO) en de Life Cycle Cost (LCC) analyse.

In de derde module worden de verschillende fases van de levenscyclus van een bedrijfsmiddel behandeld, zoals het vaststellen van de behoefte, creëren of aankopen, in gebruik nemen, gebruik en onderhoud en ontmanteling door sloop of afvoer. Onderwerpen als demand analysis, opstellen en toetsen van RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) eisen, Systems Engineering (SE), sourcing en outsourcing, inkoop en levensduurverlengend onderhoud komen eveneens aan bod.

In de vierde module leert u de risico's van assetintensieve bedrijven te signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren. Behandeld worden risicobeoordeling en management, het risicoregister, de risicomatrix en het ontwikkelen en optimaliseren van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten.

In de vijfde en laatste module komen de financiële aspecten van asset management aan bod (cashflow, CAPEX en OPEX, RoI-WACC) en hoe u de kosten en baten van asset management in balans kunt brengen en houden. Tot slot wordt het belang van verandermanagement en leiderschap, die altijd een belangrijke rol spelen, behandeld.

Tijdens de laatste module kunt u deelnemen aan een oefenexamen. U kunt dan tevens uw laatste vragen stellen aan uw docenten. Vervolgens kunt u een paar dagen later het officiële examen afleggen.

Voor wie?

Deze certificerende Asset Management training is van belang voor managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij het beheren en onderhouden van fysieke assets.

Voertaal

De training wordt in het Nederlands - en op verzoek in het Engels - gegeven. Het lesmateriaal en het officiële examen zijn in het Engels. Sinds kort kunt u het officiële examen ook in het Nederlands afleggen!

Over het Institute of Asset Management (IAM)

Institute of Asset Management - IMF AcademyHet gerenommeerde Institute of Asset Management (IAM) is een internationale non-profit beroepsorganisatie van asset management professionals. Het IAM kent tal van landenchapters waaronder het Netherlands chapter. IAM is de eigenaar van het Certificate in Asset Management en het Diploma in Asset Management en is o.m. initiatiefnemer en verspreider van PAS 55. Daarnaast leverde zij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van ISO 55000, sinds 2014 de internationale standaard voor asset management. IAM zet zich in voor het bevorderen van de kennis over en vaardigheden in asset management van fysieke assets onder professionals over de hele wereld.

Niveau van de training

Deze training wordt op HBO werk- en denkniveau gegeven.

Voorkennis

Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met asset management en enige ervaring in een asset management rol heeft.

Herexamen

Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen dan kunt u, tot een jaar na afloop van de training, herexamen doen. U kunt tot 3 keer herexamen doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Geldigheid van uw IAM Certificate in Asset Management

Uw certificaat is voor altijd geldig.

Ook interessant voor u!

De volgende opleidingen zijn wellicht ook interessant/relevant voor u en/of uw collega's:

Programma

Dag I
De belangrijkste principes van asset management

 • Wat is asset management?
 • Het asset management systeem op hoofdlijnen
 • Waarom is asset management belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van fysieke assets?
 • Wat zijn de kosten en de baten?
 • IAM Asset Management Landscape Model
 • Wat is de positie van het Asset Management Plan (AMP)?
 • Hoe kunt u de asset management doelstellingen definiëren?
 • Wat zijn uw asset management doelen?
 • Hoe verhouden de asset management doelen zich tot de organisatie doelen?
 • Welke internationale standaarden zijn er (PAS 55, ISO 55000)?
 • Gap analyse en certificering
 • De implementatie van asset management

Dag II
Beleid, strategie en planning van asset management

 • Hoe vertaalt u het organisatiebeleid naar een beleid voor asset management?
 • Wat houdt een asset management strategie en planning in?
 • Welke rol heeft de Line of Sight?
 • Hoe ontwikkelt en implementeert u het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en het Asset Management Plan (AMP)?
 • Wat houden de ISO 55000 begrippen asset management systeem en alignment in?
 • Wie wordt op welke manier betrokken (RACI-model)?
 • Wat houdt TCO (Total Cost of Ownership) in?
 • Hoe maakt u een LCC (Life Cycle Cost) analyse?

Dag III
De asset levenscyclus

 • Life cycle management methoden
 • RAMS (Reliability, Availability, Maintenance, Safety) eisen
 • Systems Engineering (SE)
 • Sourcing en outsourcing
 • Contractvorming
 • Vendor management
 • De werkstroom van onderhoudsconcept naar uitvoering
 • Levensduurverlengend onderhoud als optie om de Return on Investment (RoI) te verbeteren

Dag IV
Asset management risico's: signaleren, inventariseren, beheersen en monitoren

 • Welke organisatie- en assetgerelateerde risico's kunt u identificeren?
 • Welke maatregelen en methoden kunt u gebruiken om risico's te controleren?
 • Wet- en regelgeving en normering
 • Wat zijn de risico's van stakeholders en het stakeholder management?
 • Hoe integreert u assetgerelateerde risico's in de risico management systemen van uw organisatie?
 • Implementeren van risico management processen
 • Verbeteren van werkmethodes
 • Contingency planning
 • Risk Based Maintenance (RBM)
 • Ontwikkelen en optimaliseren van op risico gebaseerde onderhoudsconcepten
 • Risico van falen
 • Onderhoudsconcepten baseren op risico
 • Optimalisatie vraagstukken
 • Kosten/baten beslissingen

Dag V
Kosten en baten van asset management

 • Leiderschap en verandering
 • Cashflow
 • CAPEX en OPEX
 • RoI-WACC
 • Budgettering
 • Financiering
 • Investeringen en onderhoudskosten op de lange termijn
 • Het meerjaren investeringsplan
 • Het meerjaren onderhoudsplan
 • Businessplanning

Dag VI
Oefenexamen

Dag VII
Het officiële examen
Vandaag kunt u het Principles of Asset Management examen afleggen waarmee u het officiële IAM Certificate in Asset Management kunt behalen. U kunt het examen online op de trainingslocatie afleggen. Het examen vindt plaats onder het toeziend oog van een onafhankelijke toezichthouder van het Institute of Asset Management (IAM). Vergeet u niet uw laptop of iPad mee te nemen? Mocht u niet over een laptop of iPad beschikken neemt u dan even contact met ons op?

Brochure aanvragen

Certificaat

Wanneer u slaagt voor het Principles of Asset Management examen dan ontvangt u het officiële IAM Certificate in Asset Management van het internationale Institute of Asset Management (IAM).

Docent(en)

Uw trainers zijn topdocenten en professionele adviseurs op het gebied van asset management en maintenance engineering.

Startdata

De IAM Certificate in Asset Management training bestaat uit 6 trainingsdagen incl. een oefenexamendag en een dag waarop u het officiële examen aflegt. De training wordt in Amsterdam gegeven. De locatie is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. U kunt op de volgende data deelnemen:

IAM Certificate in Asset Management – Training 2021

 • 7, 8, 14, 15, 21 + 28 maart 2022

Inschrijven

De kosten van de 6-daagse training IAM Certificate in Asset Management bedragen € 4.500,- (excl. BTW) p.p. In dit bedrag zijn begrepen koffie/thee, alle lunches, documentatie en het examen (t.w.v. € 290,-).

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-house training om gecertificeerd te worden? Neemt u dan contact met ons op. Een in-house training heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Certified Asset Manager (IAM Certificate in Asset Management)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY