Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Business Process Modeling in de praktijk – succesvol leren modelleren van processen

Procesmodellering is dé methode om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. In deze 4-daagse resultaatgerichte training gaat u zelf aan de slag met het inrichten, beschrijven, besturen, evalueren en verbeteren van uw business processen.

Business Process Modeling in de praktijk – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse training
Optie 2: In-company training

Procesmodellering is een essentieel onderdeel van Business Process Management (BPM)

Bedrijfsprocessen vormen het hart van elke organisatie. Foutieve en inefficiënte processen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Met procesmodellering is dit te ondervangen. Een procesmodel is een overzicht van de (bedrijfs)processen die uw organisatie uitvoert om de doelstellingen van het business model te realiseren. Het is de vastlegging van processen op het hoogste niveau tot en met de activiteiten die op de werkvloer worden uitgevoerd, ook wel aangeduid als proces architectuur. Een business process model beschrijft expliciet hoe uw business werkt of zou moeten gaan werken op basis van waarde toevoegende activiteiten.

In complexe en snel veranderende omgevingen is traditioneel procesmanagement - het technisch ontwerpen van processen - geen optie meer. Business Process Management (BPM) of procesgericht organiseren, waarbij processen de leidraad zijn voor het inrichten van uw organisatie, is dan dé oplossing. De strategie van uw organisatie dient hierbij het vertrekpunt te zijn om processen beter te beheersen en te veranderen. Hierdoor kunt u waarde realiseren en wordt uw organisatie wendbaarder.

Procesmodellering is dé methode om bedrijfsprocessen in kaart te brengen

Business Process Modeling is een essentieel onderdeel van Business Process Management (BPM). BPM ondersteunt continuous improvement binnen de organisatie. Binnen BPM gebruikt u Business Process Modeling om inzicht te krijgen in de flow van de bedrijfsprocessen zodat u ze vervolgens continu kunt verbeteren en zo de waarde voor de stakeholders kunt verhogen.
Het bedrijfsprocesmodel geeft een totaalbeeld van alle processen van uw organisatie en de samenhang daartussen. Met dit model geeft uw organisatie aan welke processen zij cruciaal vindt voor het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Procesmodellering vormt dus een essentiële schakel in de stap naar inzicht, beheersing en verbetering van de processen.

De voordelen van procesmodellering

Business Process Modeling heeft grote voordelen. Zo zal uw organisatie alleen nog processen uitvoeren die bijdragen aan de doelen uit het business model. Door processen te standaardiseren kunt u het aantal processen en activiteiten terugbrengen waardoor u een hoger rendement realiseert. Ook door hergebruik realiseert u een beter rendement. Medewerkers krijgen meer inzicht in hun rol in de organisatie waardoor ze doelmatiger gaan werken en breder en flexibeler inzetbaar zijn. Het opstellen en onderhouden van een procesmodel is een continue en dynamische activiteit, waardoor u altijd snel en adequaat kunt reageren op wijzigingen in de in- of externe context van uw organisatie. 

Succesvol leren modelleren en analyseren van processen

Procesgericht werken leidt tot meer doelmatigheid, efficiency en flexibiliteit in de organisatie. Dit is van cruciaal belang voor organisaties die te maken hebben met innoverende ontwikkelingen (zoals bv. 3D printing, AI, RPA, blockchain, enz.). In deze 4-daagse praktijktraining leert u Business Process Management (BPM) toe te passen op uw eigen organisatie door het modelleren van processen van uw organisatie als basis voor verandering en verbetering. U ontwikkelt daarmee een geïntegreerd inzicht in alle bouwstenen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie en het optimaliseren van de bijdragen.

Voor wie is deze training een must?

In deze intensieve training leert u hoe u verschillende processen kunt modelleren en kunt toepassen op bv. procesmanagement, kwaliteitsmanagement (TQM), certificering van o.a. ISO normen, lean, Six Sigma, enz. De 4-daagse training Succesvol modelleren van processen is een resultaatgerichte training met als doel dat u zelf aan de slag kunt met het inrichten, beschrijven, besturen, evalueren en verbeteren van uw business processen. U leert uw bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken, onafhankelijk van een specifieke modelleringsnotatie die u gaat gebruiken.

Bent u (mede) betrokken bij het modelleren van processen in uw organisatie dan is dit de training voor u. Qua professionals denken wij o.a. aan proces managers, proces eigenaren, proces ontwerpers, proces analisten, business & systeem analisten, informatie analisten, informatiemanagers, functioneel beheerders, enterprise architecten, kwaliteitsmanagers en AO/IC managers.

Niveau van de training

De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau. 

Ook interessant voor u!

Naast de training Business Process Modeling in de praktijk kunnen de volgende trainingen ook interessant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma


DAG I
ARCHITECTUUR
Strategie van de organisatie

 • Missie, visie, strategie en afgeleide doelstellingen
 • Kritische bedrijfsdomeinen
 • Alignment tussen bedrijfsdomeinen
 • Praktijktoepassing

Randvoorwaarden voor architectuur

 • Versterken van organisatiedoelen naar randvoorwaarden voor architectuur
 • Eisen aan de definitie van randvoorwaarden
 • Afstemming van normen en richtlijnen
 • Praktijktoepassing

Architectuur principes

 • Van randvoorwaarden naar principes
 • Definiëren en valideren van principes
 • Criteria voor de monitoring van principes
 • Vaststellen scope voor architectuur
 • Praktijktoepassing


DAG II

PROCESSEN INRICHTEN
Doelstellingen van procesmanagement

 • Managementprocessen
 • Primaire processen
 • Ondersteunende processen
 • Praktijktoepassing

Definiëren proces hiërarchie

 • Niveau 0 processen: proces architectuur
 • Niveau 1 processen: business value chains
 • Niveau 2 processen: business value breakdown
 • Niveau 3 processen: afdelingsoverschrijdende end-to-end ketens
 • Niveau 4 processen: werkprocessen
 • Niveau 5 processen: procedures en instructies

Afstemming met architectuur domeinen

 • Doelstellingen modelleren per domein
 • Afstemming tussen architectuur principes en modelleringsdoelstellingen
 • Opstellen modelleringsconventies
 • Praktijktoepassing


DAG III

PROCESSEN BESCHRIJVEN
Technieken voor proces inventarisatie

 • Stakeholders
 • Competenties
 • Methoden
 • Selectie modelleringstools
 • Praktijktoepassing

Opstellen procesbeschrijvingen

 • Praktijktoepassing niveau 1
 • Praktijktoepassing niveau 2
 • Praktijktoepassing niveau 3
 • Praktijktoepassing niveau 4
 • Praktijktoepassing niveau 5

Implementeren en communiceren

 • Gebruikersgericht communiceren
 • Ondersteunen van gebruikers
 • Inrichten proces catalogus
 • Inrichten Business Process Management (BPM) omgeving
 • Praktijktoepassing


DAG IV

PROCESSEN BESTUREN
Inrichten PDCA methodiek

 • Inrichten PDCA-IMWR (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren)
 • Inrichten Plan
 • Inrichten Do
 • Inrichten Check
 • Inrichten Act
 • Praktijktoepassing

Implementeren Business Process Management (BPM) organisatie

 • Rollen, rechten en delegeren van TVB (Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden)
 • Toepassen RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) model en CRUD (Create, Read, Update, Delete) matrix
 • Rollen en competenties in een Business Process Management (BPM) organisatie
 • Praktijktoepassing


PROCESSEN EVALUEREN EN VERBETEREN
Methoden en technieken

 • Lean BPM
 • Analysetechnieken
 • Kwaliteitsmanagement
 • Risicomanagement
 • Compliance management
 • Praktijktoepassing

Verbeteren van processen

 • Verbetermanagement
 • Borgen van waardecreatie
 • Agile BPM
 • Forward compatibility
 • Praktijktoepassing
Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt aan het einde van de training een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

Uw docent is een zeer ervaren Business Process Management (BPM) expert en enterprise architect en tevens docent van de succesvolle 4-daagse BPM Master training.

Startdata

De training Business Process Modeling in de praktijk bestaat uit 4 trainingsdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. De lestijden zijn van 09.00 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 18 + 19 september + 2 + 3 oktober 2023

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse training Business Process Modeling bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en het lesmateriaal.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze praktijktraining in-house (en op maat) voor u verzorgen. Een in-company training, afgestemd op de processen van uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, datum en tijd bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!

Partners

Werk ook na uw opleiding aan uw professionalisering via de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Ontvang na deelname aan de training Business Process Modeling 15% korting op de contributie voor het KNVI lidmaatschap in het eerste jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op via 040 246 02 20 of [email protected].

Business Process Modeling in de praktijk – succesvol leren modelleren van processen

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY