Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Functioneel Beheer in de Publieke Sector

5-daagse praktijkopleiding over het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in publieke organisaties

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company opleiding

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – belangrijker dan ooit

Door het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.

De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt forse eisen aan de competenties van de Functioneel Beheerder.

Het aantal Functioneel Beheerders met een gedegen professionele basis is nog relatief gering binnen de publieke sector. Wilt u als publieke organisatie meer invloed uitoefenen op uw toekomstige informatievoorziening, dan is het zaak uw Functioneel Beheer te versterken. Professionalisering van de Functioneel Beheerders in uw organisatie c.q. investeren in hun kennis en vaardigheden is daarbij een must.

In deze actuele en praktijkgerichte opleiding krijgt u als Functioneel Beheerder de juiste handvatten aangereikt om de organisatie rondom Functioneel Beheer succesvol vorm te geven en de rol van Functioneel Beheerder in een publieke organisatie beter uit te voeren.

Functioneel Beheer en BiSL in publieke organisaties

BiSL (Business Information Services Library) is een publieke standaard voor Functioneel Beheer en informatiemanagement en wordt ook in de publieke sector steeds meer toegepast. BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen. Tijdens de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector krijgt u inzicht in de BiSL processen en reiken wij u concrete handvatten aan voor de toepassing van het Functioneel Beheer BiSL framework binnen uw organisatie.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – doel van de opleiding

Het doel van deze opleiding is het succesvol toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk van publieke organisaties. Zo worden bijvoorbeeld alle processen rondom Functioneel Beheer met u doorgenomen. Daarnaast komt ook de rol van Functioneel Beheer in een veranderingsproces aan de orde, zoals bijvoorbeeld de digitale transformatie binnen de publieke sector. Ook leert u hoe u als Functioneel Beheerder moet omgaan met continue veranderingen in prioriteit en verwachtingen van de klant. Relevante trends, wet- en regelgeving en methoden voor Functioneel Beheer worden eveneens uitgebreid behandeld.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – voor wie?

De 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector is specifiek ontwikkeld voor (aankomend) Functioneel Beheerders werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen, of uitvoeringsorganisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij met name aan (aankomend) Functioneel Beheerders, informatiemanagers, IT managers, coördinatoren en managers I&A, key users, demand & supply managers, informatie-analisten, informatie-architecten, service managers, business unit managers, adviseurs en afdelingsmanagers die sturing geven aan (applicatie) beheerders.

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector.

Functioneel Beheer in Publieke Organisaties – niveau van de opleiding

De opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Functioneel Beheer – studiemateriaal

U ontvangt studiemateriaal afgestemd op de leerbehoefte van de functioneel beheerder in de publieke sector. Daarnaast ontvangt u de volgende boeken: Succes met de requirements (t.w.v. € 55,-); BiSL zelfevaluatie (t.w.v. € 15,-) en het boek BiSL - een framework voor business informatiemanagement (t.w.v. € 35,-).

Functioneel Beheer in de Publieke Sector – aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt slechtst een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Functioneel Beheer – wat is het?

Functioneel Beheer houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie. Functioneel Beheer zorgt voor het specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan en het beheer van de bedrijfsinformatie. Voorbeelden van operationele processen binnen Functioneel Beheer zijn het structureren van veranderingen die plaatsvinden in de informatievoorziening en het ondersteunen van eindgebruikers bij het dagelijkse gebruik van de informatievoorzieningen. Een gangbare set best practices voor Functioneel Beheer wordt beschreven in BiSL.

Wat is BiSL?

BiSL (Business Information Services Libary) is een raamwerk voor het uitvoeren van Functioneel Beheer. BiSL bestaat uit 23 taken op richtinggevend (strategisch), sturend (tactisch) en uitvoerend (operationeel) niveau. Wat ITIL is voor de IT-afdeling is BiSL voor de informatievoorziening. Het BiSL model is ontwikkeld door de ASL BiSL foundation en biedt een leidraad voor het toepassen van een professionele en systematische aanpak voor het beheer van de informatievoorziening.

Functioneel beheerder of informatiemanager – wat is het verschil?

Er bestaat geen algemeen erkend onderscheid tussen de begrippen Functioneel Beheer en informatiemanagement. Tussen de functies Functioneel Beheerder en informatiemanager wordt in de meeste organisaties wél een onderscheid gemaakt. De Functioneel Beheerder opereert vaak op een meer operationeel niveau en de informatiemanager meestal op een tactisch/strategisch niveau.

Programma

FUNCTIONEEL BEHEER IN DE PUBLIEKE SECTOR – LESPROGRAMMA

DAG I
Functioneel Beheer en het BiSL raamwerk

 • Functioneel Beheer in de Publieke Sector: inleiding
 • Business informatiemanagement en de Functioneel Beheerder
 • BiSL, het raamwerk voor Business Informatiemanagement
 • Uitvoerende, sturende en richtinggevende processen
 • Processen van Functioneel Beheer
 • Relatie tussen BiSL en de andere beheermodellen: ASL, het raamwerk voor applicatiemanagement en ITIL, het raamwerk voor IT-servicemanagement
 • Business IT Alignment
 • Negenvlaksmodel
 • Informatiemanagement in het negenvlak
 • Toepassingen negenvlaksmodel

DAG II
Functioneel Beheer – ondersteunen van het gebruik

 • Het proces gebruikersondersteuning
 • Call registratie en afhandeling
 • Tooling
 • De rol van key-users in het proces gebruikersondersteuning
 • Communicatie met de gebruikers
 • Het proces beheer bedrijfsinformatie
 • Databeheer en BiSL
 • Autorisatiebeheer
 • Informatiebeveiliging
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Het proces operationele IT-aansturing
 • Regie op het gebruik van cloud computing
 • Dienstverleningsovereenkomsten/Service Level Agreements (SLA)
 • Het belang van SLA's bij het operationeel aansturen van IT-leveranciers

DAG III
Functioneel Beheer – vernieuwen van de informatievoorziening

 • Wat moet het nieuwe of vernieuwde informatiesysteem gaan doen en hoe moet het werken (requirements)?
 • De rol van de Functioneel Beheerder bij het opstellen en analyseren van requirements
 • Het requirementsproces op hoofdlijnen
 • Het functioneel ontwerp
 • Waterval en Agile-aanpak
 • Het proces Wijzigingsbeheer
 • Kiezen voor standaardpakketten of maatwerk
 • Projectmatig werken
 • Scrum in vogelvlucht
 • Rollen in het Scrumteam
 • DevOps in de organisatie

Dag IV
Functioneel Beheer – invoeren van nieuwe of vernieuwde informatievoorziening

 • Toetsen en testen
 • Ontwikkelen en beheren van acceptatie criteria
 • Risicoanalyse en de impact op de test
 • Product- en proceskwaliteit
 • Testsoorten: acceptatietesten als Functionele Acceptatie Test, Gebruikers Acceptatie Test en de Exploitatietest
 • Testontwerptechnieken
 • Releasematig werken
 • Continuous integration en automatisch testen
 • Transitie voorbereiden
 • Transitie op de nieuwe of gewijzigde informatievoorziening in gebruik nemen
 • Valkuilen bij transities

DAG V
Verbeteren van de processen en de organisatie van Functioneel Beheer

 • Verbeteren van de BiSL-processen
 • BiSL zelfevaluatie
 • Volwassenheidsniveau van de processen
 • Analyse en besluitvorming
 • Implementatieplan
 • Meten van de implementatie van BiSL-processen
 • Lean
 • Kanban
 • De Functioneel Beheerder: taken en bevoegdheden
 • De Functioneel Beheerder: competenties
 • Werklast
 • Organisatie van de ophanging van Functioneel Beheer in de organisatie: gecentraliseerd, gedecentraliseerd, gedetacheerd of gedelegeerd
 • Hulpmiddelen
 • Samenwerking Functioneel Beheerder en informatiemanager
 • BiSL Next
Brochure aanvragen

Docent(en)

De 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt gegeven door een uiterst ervaren docent die zelf actief is in de publieke sector, t.w.:

Adrie de Loos
Adrie de Loos (IMF Academy)Adrie de Loos is directeur van A3A Advies & Projectmanagement. Adrie werkt op het snijvlak van business en IT en heeft veel ervaring op het gebied van informatiemanagement en functioneel beheer. Veel van zijn opdrachtgevers komen uit de publieke sector. Adrie startte zijn carrière als adviseur informatievoorziening bij het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZW) en heeft vervolgens als management consultant bij diverse IT-dienstverleners gewerkt, waaronder Logica en Valori.

Startdata

De opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 24 en 25 oktober, 6 en 21 november en 11 december 2023

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector bedragen € 3.680 (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, het lesmateriaal en 3 boeken (t.w.v. € 105,-).

In-company

Een in-company opleiding over Functioneel Beheer in de Publieke Sector, toegespitst op de vraagstukken en knelpunten in uw organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • bespaart u en uw collega's (reis)tijd en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • organisatiegebonden en gevoelige kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen outsiders zijn

Vanaf 5 deelnemers is een in-company opleiding vaak zinvol en kostenbesparend. Voor meer informatie over de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Partners

Werk ook na uw opleiding aan uw professionalisering via de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Ontvang na deelname aan de training Functioneel Beheer in de Publieke Sector 15% korting op de contributie voor het KNVI lidmaatschap in het eerste jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op via 040 246 02 20 of [email protected].

Reviews

Enkele reacties van eerdere cursisten:

'Leerzaam, meer waardering voor Functioneel Beheer, bewustwording.'
Thata van Meerwijk, Functioneel Beheerder, Albeda

Informatief, leerzaam en verhelderend'

'Mooie combinatie van methodes! Zeer toepasbaar in de praktijk!
Letticia Lokken, Coördinator Functioneel beheer, Albeda

'Zinvol, herkenning, bruikbaar'.
Ellen Remis, Functioneel Beheerder, Albeda

Leerzaam, bruikbaar conform praktijk. Goede handvatten voor de functioneel beheerder in de praktijk.'
Jolanda Kanters

'Ik vond de cursus zeer informatief en geeft goede handvatten om e.e.a. te veranderen.'
Gemeente Dongen

Functioneel Beheer in de Publieke Sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY