Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional

In deze intensieve 3-daagse training ontwikkelt u uw communicatieve vaardigheden en krijgt u inzicht in uw eigen gedragsstijlen en die van anderen. Hierdoor werkt u effectiever en efficiënter samen met alle partijen waarmee u in verbinding staat.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse klassikale training (incl. uw persoonlijke (Insights Discovery) profiel
Optie 2: In-company training

De meest gehoorde kreet in organisaties is "de interne communicatie is niet goed". Uit berekeningen blijkt dat er miljarden bespaard zouden worden als er beter gecommuniceerd zou worden.

Gedragscompetenties maken het verschil!

'Harde', technische vaardigheden, kennis en ervaring alleen zijn niet meer voldoende om uzelf als IT professional te onderscheiden. Ook - of misschien wel juíst - uw 'zachte' competenties zijn cruciaal voor het bereiken van zowel uw persoonlijke doelstellingen als die van uw werkgever. Denk aan competenties op het gebied van communicatie, managementskills, onderhandelen en conflicthantering, overtuigen en beïnvloeden, samenwerken, enz. Eigenlijk alle competenties die u als IT professional nodig heeft om in uw rol te excelleren.

Softskills zijn essentieel voor de IT professional

Het belang van het bezitten van de juiste vaardigheden en gedragscompetenties wordt steeds meer erkend. Softskills zijn van essentieel belang in o.a.:

 • de veranderende rol van IT; van ondersteunend naar strategisch
 • de communicatie en onderhandeling met stakeholders
 • het managen van ontwikkelaars en gebruikers
 • de integratie in projecten en structurele samenwerking met overige afdelingen

De voortschrijdende kennis en techniek leveren de IT professional tal van uitdagingen op. Doordat u als IT professional steeds meer verweven raakt in project teams, scrum teams en andere vormen van procesmatig samenwerken is het contact met andere functies, afdelingen, leveranciers, ontwikkelaars en overige stakeholders steeds intensiever. Als IT professional moet u steeds meer overleggen, onderhandelen en presenteren. Zaken die u na afloop van deze training niet meer als lastig zult ervaren.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – doel van deze training

Het doel van deze intensieve training is om u concrete instrumenten, kennis en vaardigheden aan te reiken om u op communicatief vlak verder te ontwikkelen en uw gedragsstijlen aan te scherpen. Hierdoor groeit u in persoonlijke performance op uw werkplek en kunt u zich in positieve zin onderscheiden richting uw leidinggevende, opdrachtgever of binnen een (project)team.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – wat leert u?

Door uw communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en te leren effectief gedrag te vertonen, kunt u in veel situaties doeltreffender en efficiënter werken. Tevens stelt dit u in staat om beter samen te werken met alle interne en externe partijen waarmee u in verbinding staat. U leert in deze training hoe u in elke situatie de juiste en concrete informatie zo volledig mogelijk verzamelt. De trainer geeft u hiertoe inzicht in verschillende vraagstellingstechnieken en een aantal inventarisatiemodellen. Daarnaast leert u hoe u uw eigen argumentatie goed onderbouwt, deze effectief presenteert en anderen overtuigt en enthousiasmeert. Ten slotte behandelt de trainer gedragsmodellen, waarmee u inzicht krijgt in uw eigen voorkeursgedrag en gedragsstijlen van anderen herkent. Doordat u deze kennis en inzichten beheerst, kunt u optimaal verbinding leggen met anderen binnen en buiten uw organisatie en zorgen voor de juiste 'klik'.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – werkwijze en methodiek

De training is interactief en stimuleert tot actie, meedenken en oefenen. Diverse cases, simulaties en oefeningen die afkomstig zijn uit de dagelijkse IT praktijk, zorgen ervoor dat u het geleerde direct in praktijk kunt brengen. Ook kunt u uw eigen praktijksituatie als oefening inbrengen. Hierdoor kunt u tijdens de opleiding concreet aan de slag met uw individuele leerwensen

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – voor wie?

Deze 3-daagse training is ontwikkeld voor álle IT professionals - ongeacht welke (sub)discipline - die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij (IT) dienstverleners, in de publieke sector, of bv. als ZZP-er.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – persoonlijk profiel

Voordat de training start, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor het invullen van een online (Insights Discovery) vragenlijst. Dit resulteert in uw persoonlijke profiel en laat zien waar uw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

Wat is Insights Discovery?

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat u, in combinatie met een persoonlijk profiel, meer inzicht geeft in uzelf en anderen. Insights Discovery vormt een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Iedereen heeft alle vier de Insights kleuren in zich. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen. De combinatie van de kleuren geeft een uniek persoonlijk profiel en geeft uw gedragsvoorkeuren aan die bepalen hoe u doorgaans reageert, denkt en handelt.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – persoonlijke intake, terugkoppeling en evaluatie

De training is interactief en wordt afgestemd op de praktijk en het referentiekader van de deelnemers. De doelen en resultaten van de training Vaardigheden en gedrag voor de IT professional worden inzichtelijk en meetbaar gemaakt met het Insights Discovery model. Voordat de training van start gaat, wordt u uitgenodigd om een persoonlijke (Insights Discovery) vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft zowel u als uw trainer een beeld van uw sterke en ontwikkelpunten. Op basis hiervan vindt voor de start van de training een persoonlijke, telefonische intake plaats om inzicht te krijgen in uw praktijksituatie, uw individuele verwachtingen en uw leerbehoefte. Tijdens de training kan er op deze wijze gestuurd worden op zowel de groepsleerdoelen als uw individuele ontwikkelpunten.

Tussen de trainingsdagen in, of in opvolging van een trainingsdag, vindt er gerichte intervisie plaats en ontvangt u een praktijkgerichte implementatieopdracht. Na afloop van de training volgt een persoonlijke terugkoppeling en evaluatie.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – intervisie en implementatieopdracht

Tussen de trainingsdagen in vindt er gerichte intervisie plaats. Tevens ontvangt u een praktijkgerichte implementatieopdracht die u op uw eigen werkplek gedurende de trainingsperiode uitvoert.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – individuele terugkoppeling

Aan het eind van deze training vindt een persoonlijke terugkoppeling plaats. De trainer reflecteert samen met u op uw talenten, ontwikkelpunten en persoonlijke ambities.

Wat zijn competenties?

Competenties worden uitgedrukt in gedrag, vaardigheden en handelingen waartoe u bevoegd, bereid en in staat bent. Het kan hierbij gaan om zowel specifieke als meer algemene gedragsvaardigheden en businessvaardigheden. Competenties vormen daarmee het DNA waarmee de werkzaamheden van een professional, binnen een bepaalde business omgeving, worden beschreven.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – voorkennis

U heeft geen voorkennis of specifieke opleiding nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – niveau van de training

De 3-daagse training 'Vaardigheden en gedrag voor de IT professional' wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – aantal deelnemers

Door het intensieve karakter van deze training en om zoveel mogelijk voordeel te kunnen halen uit de interactieve cases en oefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Ook interessant voor u!

Naast deze training kunnen de volgende trainingen ook interessant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

VAARDIGHEDEN EN GEDRAG VOOR DE IT PROFESSIONAL – LESPROGRAMMA

DAG I
Tijdens de eerste dag krijgt u inzicht in uw eigen voorkeurstijlen, drijfveren en persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast leert u ook om die van een ander te herkennen op basis van waarneembaar gedrag en worden de eerste stappen gezet om, op basis van deze kennis en inzichten, een betere verbinding (klik) te krijgen met de ander.

Introductie

 • Inleiding en kennismaking
 • Benoemen individuele leerdoelen
 • Toelichting programma en werkwijze

Gedrag: inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen

 • De rol van perceptie
 • Perceptie van klanten, gebruikers en stakeholders
 • Welk gedrag zullen zij laten zien op basis van deze perceptie?
 • Het herkennen van de eigen voorkeurstijl
 • Het leren herkennen van het gedrag van de ander
 • Het leren 'matchen' met het gedrag van de ander

CASE: praktijksimulatie gedrag

 • Voorbereiding praktijksimulatie
 • Uitvoeren praktijksimulatie
 • Evaluatie en feedback

Koppeling aan relevante vaardigheden en individuele leerdoelen

HUISWERK: praktijkopdracht

DAG II
Op dag 2 wordt uitgebreid ingegaan op communicatieve vaardigheden: hoe geeft u een goede structuur aan een gesprek, hoe creëert u een goede dialoog en wat moet u doen om uw boodschap of argumenten op de juiste manier over de bühne te krijgen?

Communicatie

 • Oplevering praktijkopdracht

Openingsfase van een gesprek

 • Doelstelling formuleren
 • Toon zetten (anticiperen op gesprekspartner)
 • Managen van de verwachting
 • Het hanteren van een gespreksagenda
 • Oefening open gesprek (in subgroepen)

Vraagstellingstechnieken

 • Inventariseren en observeren
 • Hanteren van een inventarisatiechecklist
 • Oefening inventariseren (in subgroepen)

Luistervaardigheid en samenvatten

 • Toepassen van het LSD principe (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)

Argumenteren en presenteren

 • Het opzetten van gerichte argumentatie
 • Gespreksvoorbereiding
 • Impact in communicatie: overtuigen, motiveren en enthousiasmeren
 • Presentatietechnieken

CASE: inventariseren, argumenteren en presenteren/overtuigen

 • Voorbereiding praktijksimulatie
 • Uitvoeren praktijksimulatie
 • Evaluatie en feedback

Koppeling aan relevante vaardigheden en individuele leerdoelen

HUISWERK: praktijkopdracht

DAG III
In zowel interne als externe gesprekken komen situaties voor waar druk op staat. Er zijn weerstanden en bezwaren van de ander, verborgen agenda's, onbekende belangen of de ander wil het onderste uit de kan halen. De derde dag leert u om hieraan het hoofd te bieden door op een constructieve wijze de weerstanden om te buigen, in gesprek te blijven, op te komen voor uw eigen zaak en een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn.

Vaardigheden

 • Oplevering praktijkopdracht

Omgaan met weerstanden en bezwaren

 • Waarom komt de ander met weerstanden, bezwaren?
 • Welke weerstanden en bezwaren komen we vaak tegen in ons dagelijkse werk?
 • Hoe kun je de weerstanden weerleggen? De 'veer en sprong' techniek.

Lastige situaties

 • Hoe kom je tot de kern in een conflictsituatie?
 • Op welke wijze breng je dit ter sprake?
 • Hoe creëer je gelijkwaardigheid?
 • Hoe bouw je aan je assertiviteit?

Onderhandelen

 • Welke vormen van onderhandelen komen we tegen in de praktijk?
 • Welke communicatieve vaardigheden zijn van belang?
 • Welke voorbereidingen op een onderhandeling zijn nodig?
 • De basisprincipes van effectief onderhandelen
 • Toepassen van het 'voor wat hoort wat'-principe
 • Creëren van gelijkwaardigheid en verkrijgen van commitment

CASE: onderhandelen en omgaan met lastige situaties en weerstand

 • Voorbereiding praktijksimulatie
 • Uitvoeren praktijksimulatie
 • Evaluatie en feedback

Koppeling aan relevante vaardigheden en individuele leerdoelen

Brochure aanvragen

Docent(en)

Uw trainer is een geaccrediteerd Insights Discovery Practitioner en heeft ruim 20 jaar ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van trainingen in alle branches van het bedrijfsleven en de publieke sector. Zijn specialisme is communicatieve vaardigheden- en gedragstrainingen. 

Startdata

De training 'Vaardigheden en gedrag voor de IT professional' bestaat uit 3 dagen. De lestijden zijn van 09.30 tot 17.00 uur. De training wordt centraal in het land gehouden. U kunt deelnemen op de volgende data:

 • 9 + 16 + 23 mei 2023
 • 7 + 14 + 21 november 2023

Inschrijven

De kosten van deze 3-daagse training 'Vaardigheden en gedrag voor de IT professional' bedragen € 2.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee, het trainingsmateriaal, uw persoonlijke (Insights Discovery) profiel en een persoonlijke intake, terugkoppeling en evaluatie.

In-company

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional – in-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de training 'Vaardigheden en gedrag voor de IT professional' intern bij u organiseren. Voordelen van in-company zijn dat deze training:

 • volledig wordt afgestemd op uw eigen organisatie
 • extra rekening houdt met de rol, de achtergrond en het (kennis- en opleidings)niveau van uw medewerkers
 • in uw eigen werkomgeving wordt gegeven
 • u de ruimte geeft om openlijk en in een veilige leeromgeving te oefenen omdat er geen externe deelnemers aanwezig zijn
 • u tijd en geld bespaart

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vaardigheden en gedrag voor de IT professional

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY