Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

ISO 27701 is een uitbreiding op de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management. In deze 5-daagse training wordt u opgeleid tot ISO 27701 Lead Implementer.

ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 5- daagse klassikale training incl. examen
Optie 2: In-company training

Waarom is de nieuwe norm ISO 27701 belangrijk?

De risico's die u loopt wanneer u persoonsgegevens verzamelt, bewaart en verwerkt zijn - mede op basis van de nieuwe AVG/GDPR - enorm toegenomen. Eind 2019 is de eerste internationale norm die betrekking heeft op privacy informatie management gepubliceerd. Deze nieuwe ISO 27701 norm is een - privacy informatie management - uitbreiding op de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging en helpt organisaties bij het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Privacy Information Management System (PIMS). Dit door het bestaande Information Security Management System (ISMS) te verbeteren op basis van de vereisten van ISO 27001 en de richtlijnen van ISO 27002. ISO 27701 kan door elke organisatie gebruikt worden, ongeacht de omvang, complexiteit of het land waarin deze opereert.

Wat leert u in de ISO 27701 Lead Implementer training?

In deze ISO 27701 Lead Implementer training leert u hoe u een Privacy Information Management System (PIMS) implementeert en beheert. Bovendien krijgt u inzicht in de best practices van privacy informatie management en leert u hoe u gegevens kunt beheren en verwerken in overeenstemming met de huidige privacy wet- en regelgeving, zoals de AVG/GDPR. Na afloop van deze training:

 • beheerst u de concepten, methodes en technieken die gebruikt worden voor de implementatie en het effectieve beheer van een Privacy Information Management System (PIMS)
 • kunt u het verband tussen ISO 27701, ISO 27001, ISO 27002 en andere relevante standaarden en raamwerken uitleggen en toepassen
 • kunt u de werking van een Privacy Information Management System (PIMS) toepassen op basis van ISO 27701
 • kunt u de vereisten van ISO 27701 interpreteren en toepassen in de specifieke context van uw organisatie
 • beschikt u over de expertise om uw organisatie te ondersteunen bij het effectief plannen, implementeren, managen, bewaken en onderhouden van een Privacy Information Management System (PIMS)

Voor wie?

De ISO 27701 Lead Implementer training is bedoeld:

 • voor managers en consultants die betrokken zijn bij privacy en data management
 • voor alle gegevensverantwoordelijken (controllers) en gegevensverwerkers (processors)
 • wanneer u een Privacy Information Management System (PIMS) wilt leren implementeren
 • voor professionals die verantwoordelijk zijn voor Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) binnen de organisatie, en 
 • voor professionals die verantwoordelijk zijn voor privacy compliance

Qua functionarissen denken wij aan: IT/information security managers en consultants, cyber security managers en consultants, CISO (Chief Information Security Officers), privacy officers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Data Protection Officers (DPO), ISMS managers, information security analisten, network managers, risicomanagers, corporate governance managers en compliance managers.

Vereiste voorkennis

Wij gaan ervan uit dat u gebruikmaakt van een Information Security Management System (ISMS) gebaseerd op ISO 27001 en dat u enige kennis heeft van implementatie principes.

Voertaal

De ISO 27701 Lead Implementer training wordt in het Nederlands - en op verzoek in het Engels - gegeven. Het trainingsmateriaal en het examen zijn in het Engels.

Werkwijze en aantal deelnemers

De ISO 27701 training is een combinatie van theorie en praktijk en wordt geïllustreerd met voorbeelden, gebaseerd op echte cases. Om ten volle te kunnen profiteren van de diverse praktijkopdrachten, wordt het aantal cursisten per training bewust beperkt gehouden.

Het Certified ISO 27701 Lead Implementer examen

Op de laatste dag van de training kunt u het ISO 27701 Lead Implementer examen afleggen. Het examen duurt 3 uur. Wanneer u slaagt, ontvangt u de internationaal erkende titel Certified ISO 27701 Lead Implementer van PECB. Om aan het ISO 27701 Lead Implementer examen te mogen deelnemen, worden door PECB de volgende voorwaarden gesteld:

 • U dient te beschikken over 5 jaar werkervaring waarvan 2 jaar in privacy informatie management
 • U dient 300 uur aan projectactiviteiten te hebben besteed t.b.v. Privacy Information Management Systems (PIMS)
 • Ondertekening van de PECB Code of Ethics

ISO 27701 Lead Implementer – domeinen examen

De volgende domeinen worden tijdens het ISO 27701 Lead Implementer examen behandeld:

 • Domein 1 - Privacy Information Management System (PIMS): fundamental principles and concepts
 • Domein 2 - Privacy Information Management System (PIMS): controls and best practices
 • Domein 3 - Planning a Privacy Information Management System (PIMS) based on ISO 27701
 • Domein 4 - Implementing a Privacy Information Management System (PIMS) based on ISO 27701
 • Domein 5 - Performance evaluation, monitoring and measurement of a Privacy Information Management System (PIMS) based on ISO 27701
 • Domein 6 - Continuous improvement of a Privacy Information Management System (PIMS) based on ISO 27701
 • Domein 7 - Preparing for a Privacy Information Management System (PIMS) certification audit

ISO 27701 Lead Implementer – de grootste kans op slagen!

Mocht u onverhoopt het ISO 27701 Lead Implementer examen de eerste keer niet halen, dan mag u de training (binnen een jaar) nogmaals kosteloos bijwonen. Bovendien mag u nogmaals het examen - eveneens geheel kosteloos - afleggen.

PE/CPE punten

U ontvangt de nodige PE/CPE punten voor het onderhouden van uw bestaande certificeringen.

ISO – International Organization for Standardization

ISO cursus IMF AcademyISO - International Organization for Standardization - is een internationale organisatie die normen vaststelt m.b.t. het waarborgen van onder meer informatiebeveiliging. ISO is een samenwerkingsverband van nationale standaardorganisaties in meer dan 150 landen. Op het gebied van informatiebeveiliging is de ISO 27000 serie uitgegroeid tot de standaardnorm.

PECB – Professional Evaluation and Certification Board

PECB - IMF AcademyPECB staat voor Professional Evaluation and Certification Board. PECB is opgericht in 2005 en is het certificerings- en trainingsinstituut voor talrijke standaarden, zoals ISO 27001, ISO 27005, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 26000, ISO 22000, OHSAS 18001 en ISO 28000.

Ook interessant voor u!

De volgende trainingen kunnen ook relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Voor meer interessante trainingen verwijzen wij u graag naar het tabblad relevante cursussen.

Programma

ISO 27701 Lead Implementer – lesprogramma


DAG I

ISO 27701 en het Privacy Information Management System (PIMS)

 • Standards and regulatory frameworks
 • Privacy Information Management System (PIMS)
 • Information security and privacy: fundamental concepts and principles
 • Initiation of the Privacy Information Management System (PIMS) implementation
 • Analysis of the Information Security Management System (ISMS) scope and statement of applicability
 • Privacy Information Management System (PIMS) scope
 • Management approval
 • Privacy policy
 • Privacy risk assessment

DAG II
Privacy Information Management System (PIMS) – planning the implementation

 • Privacy Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Privacy Information Management System (PIMS) statement of applicability
 • Documentation management
 • Selection of controls
 • Implementation of controls (1)

DAG III
Privacy Information Management System (PIMS) – implementation

 • Implementation of controls (2)
 • Implementation of controls specific to Personal Identifiable Information (PII)
 • Implementation of controls specific to Personal Identifiable Information (PII) processors

DAG IV
Privacy Information Management System (PIMS) - monitoring, continual improvement

 • Awareness, training, and communication
 • Monitoring, measurement, analysis, evaluation, and management review
 • Internal audit
 • Treatment of non-conformities
 • Continual improvement

DAG V
ISO 27701 Lead Implementer certification examen

 • Preparing for the certification audit
 • Certification process
 • ISO 27701 Lead Implementer certification examen 

 

Brochure aanvragen

Certificaat

Wanneer u slaagt voor het officiële examen van PECB dan, ontvangt u het certificaat ISO 27701 Lead Implementer.

Docent(en)

De ISO 27701 Lead Implementer training wordt gegeven door een uiterst ervaren ISO 27701 gecertificeerde trainer.

Startdata

De training ISO 27701 Lead Implementer bestaat uit 5 trainingsdagen. De lestijden zijn van 09.00 uur - 17.00 uur. De training wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • Houd de website in de gaten voor nieuwe data of vraag onze brochure aan zodat wij u kunnen informeren zodra er nieuwe cursusdata gepland zijn.

Inschrijven

De kosten van de ISO 27701 Lead Implementer training bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie/thee, alle lunches, documentatie en het ISO 27701 Lead Implementer examen. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen, dan mag u zowel de training als het examen nog een keer op onze kosten volgen/afleggen.

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-house training over ISO 27701 Lead Implementer afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-house training heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en datum bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Partners

ISO 27701 Lead Implementer Privacy Informatie Management

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY