Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk

In 3 dagen tijd wordt u opgeleid voor het internationale diploma Certified Professional Forecaster (CPF) en leert u de processen en technieken van Demand Planning & Forecasting en S&OP in praktijk te brengen

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk - trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse klassikale training
Optie 2: In-company training

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk – wat leert u?

In deze 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk leert u de toekomstige vraag naar uw producten beter te voorspellen, de leverprestaties aan uw afnemers te verbeteren en tevens uw voorraadniveaus te verlagen, onder meer door verkoop en productie beter op elkaar af te stemmen. Gedurende het lesprogramma worden zowel de theorie als de technieken behandeld. U leert hoe u een goede forecast methode bepaalt en uitvoert en hoe u uw forecasting kunt optimaliseren. In dit kader komt tevens aan de orde hoe u door het analyseren van historische transacties de toekomstige ontwikkelingen kunt voorspellen. Aan de hand van een eigen bedrijfscase leert u de toepasbare technieken in praktijk te brengen. U analyseert op gestructureerde wijze hoe het Demand Planning & Forecasting proces is opgebouwd en u stelt met behulp van wat u heeft geleerd een verbeterplan op.

Buiten de praktijk, die in deze training centraal staat, wordt u tevens opgeleid voor het Certified Professional Forecaster (CPF) certificaat van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF). Een unieke combinatie van een certificering, toegepast in de praktijk. 

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk – voor wie?

De 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk is bedoeld voor iedereen die direct of indirect (mede)verantwoordelijk is voor Forecasting en Demand Planning. Wij denken dan aan demand managers, logistiek en materials managers, vooraadbeheer- en planningsmanagers, operations managers, supply chain managers, distributiemanagers, inkoopmanagers, finance managers, sales managers en marketing professionals.

Institute of Business Forecasting & Planning (IBF)

Het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) is een internationale organisatie voor Demand Planning, Forecasting en Sales & Operations Planning (S&OP). De certificeringen van het IBF worden wereldwijd erkend. Leden van het IBF hebben onder meer toegang tot best practices, exclusieve benchmark onderzoeken en links naar professionals wereldwijd. Het IBF organiseert evenementen van wereldklasse, vaak in samenwerking met APICS (American Production and Inventory Control Society). APICS is een Amerikaanse vereniging voor logistieke professionals met wereldwijd meer dan 70.000 leden.

Niveau van de training

De 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk wordt gegeven op HBO niveau.

Beperkt aantal deelnemers

In deze 3-daagse training wordt u niet alleen voorbereid op het internationale examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF), maar stelt u tevens, aan de hand van uw eigen bedrijfscase, een verbeterplan voor uw organisatie op waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen bedrijfssituatie. Om deze laatste reden is het aantal deelnemers beperkt.

Certified Professional Forecaster (CPF) – Nederlands en Engels

De training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk wordt in het Nederlands gegeven en op verzoek in het Engels. Het lesmateriaal en de documentatie zijn - gezien de internationale certificering - in het Engels.

Certified Professional Forecaster (CPF) training – voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 3-daagse training heeft u geen specifieke voorkennis nodig. Wilt u aan het officiële Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) deelnemen dan moet u aan de voorwaarden voldoen die het internationale IBF hieraan stelt.

Certified Professional Forecaster (CPF) – exameneisen

Om in aanmerking te komen voor het Certified Professional Forecaster (CPF) examen en diploma dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • u moet minstens over een HBO/Bachelor diploma beschikken plus 1 jaar professionele werkervaring in Business Forecasting en Planning; of
 • als u niet over een HBO/Bachelor diploma beschikt dan dient u over 2 jaar professionele ervaring in Business Forecasting en Planning te beschikken.

Certified Professional Forecaster (CPF) – het examen

Het Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF) kunt u éénmaal per jaar in Nederland afleggen. Het examen bestaat uit 3 deelexamens die elk 2 uur in beslag nemen. U moet 100-150 multiple-choice vragen per examen beantwoorden. Heeft u minimaal 70% van de vragen goed beantwoord, dan ontvangt u het internationale Certified Professional Forecaster (IBF) diploma. U dient u zelf, via de website van het IBF, in te schrijven voor het CPF examen.

Certified Professional Forecaster (CPF) examen – wat wordt getest?

Het Certified Professional Forecaster (CPF) examen test uw kennis op de volgende onderwerpen:

Examen 1 – What you need to know about Demand Planning, Forecasting and S&OP

 • Role of Forecasting & Planning in decision making
 • Demand Planning (demand sensing, shaping and creating)
 • Forecasting & Planning proces
 • Consumption (POS data) based Forecasting & Planning
 • Consensus Forecasting & Planning
 • Sales & Operations Planning (S&OP) process
 • Collaborative, Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR)

Examen 2 – Data Management and time series Forecasting Modeling

 • Data Analysis & Treatment
 • Fundamentals of models and modeling
 • Types of models
 • Time series models
 • Model selection
 • Metrics: measuring forecast error and performance

Examen 3 – Reporting, presenting, new product Forecasting and Planning

 • Forecasting reporting, presentation and communication
 • Winning support and confidence of management
 • Getting buy-in from stakeholders
 • New product forecasting

Certified Professional Forecaster (CPF) – hercertificering

De Certified Professional Forecaster (CPF) titel is 4 jaar geldig. Om uw titel te mogen blijven voeren, dient u in deze periode 40 PE-punten te behalen.

Certified Professional Forecaster (CPF) – alternatief examen

In plaats van het officiële Certified Professional Forecaster (CPF) examen van het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF), dat eenmaal per jaar plaatsvindt, kunt u ook kiezen voor het instituutsexamen ‘Demand Planning & Forecasting’. Dit examen, met een nationale erkenning, betreft 1 examen van 3 uur dat viermaal per jaar wordt afgenomen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen, waar/niet waar-vragen, open vragen en een case. Informeer naar de mogelijkheden!

Programma

CERTIFIED PROFESSIONAL FORECASTER (CPF) IN DE PRAKTIJK – LESPROGRAMMA

DAG I
De rol van Forecasting en het Forecastingsproces

 • Forecasting: waarom is het belangrijk?
 • Forecasting toepassen in verschillende bedrijfsfuncties
 • De rol van de forecaster/demand manager
 • De rol van het management
 • Wat is nodig voor forecasting?
 • Het forecastingsproces
 • De forecast aanpak
 • Bottom up en top down forecasting
 • De rol van beoordeling in forecasting
 • Demand planning
 • Forecasting en marketing research
 • Managen van forecast onzekerheid en risico

Demand Forecasting en samenwerkingsprocessen

 • Sales & Operations Planning (S&OP)
 • Vendor Managed Inventory (VMI)
 • Collaborated Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR)
 • Jointly Managed Inventory (JMI)
 • Efficient Consumer Response (ECR)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Invloed van forecasting accuracy op de supply chain en voorraad omloopsnelheid

DAG II
Data en model soorten

 • Soorten gegevens
 • Gegevensbronnen en verzamelen van gegevens
 • Gegevensanalyse
 • Gegevens inconsistentie, extrema en integriteit
 • Hoe om te gaan met inconsistentie?
 • Tijdreeks modellen
 • Oorzaak - gevolg modellen
 • Beoordelingsmodellen

Tijdreeksmodellen en Forecast accuracy

 • Gemiddelde, voortschrijding en weging
 • Enkel en dubbel exponential smoothing
 • Trend
 • Seizoen
 • Decompositie
 • Tracking
 • Forecasts verbeteren
 • Forecast modelkeuze
 • Forecasts aggregeren en disaggregeren
 • Product, tijd, geografie
 • SKU-consolidatie

DAG III
Forecast rapportage

 • ‘Selling’ forecasts
 • Politiek en forecasting
 • Een forecast vertalen naar begrijpelijke taal
 • Valideren van een forecast

CPF proefexamen en presentatie eigen bedrijscase

 • Proefexamen Certified Professional Forecaster (CPF)
 • Presentaties bedrijfscases
Brochure aanvragen

Docent(en)

De training Certified Professional Forecaster (CPF) wordt gegeven door een Nederlandstalige trainer die geaccrediteerd is door het Institute of Business Forecasting & Planning (IBF).

Startdata

De training Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk bestaat uit 3 lesdagen (dagtraining) of 6 lesavonden (avondtraining). De training wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 tot 16.30 uur (dagtraining) of van 18.45 tot 21.45 uur (avondtraining).

Certified Professional Forecaster (CPF) - dagtraining

 • 11 en 25 juni + 9 juli 2022
 • 16 en 30 september + 14 oktober 2022
 • 14 en 28 november + 12 december 2022

Certified Professional Forecaster (CPF) - avondtraining

 • 15, 22 en 29 juni + 6, 13 en 20 juli 2022
 • 14, 22 en 29 september + 13 oktober + 10 en 17 november 2022

Inschrijven

De kosten van de 3-daagse training Certified Professional Forecaster (CPF) bedragen € 2.750,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. koffie, thee en het lesmateriaal.

De kosten van deelname aan het Certified Professional Forecaster (CPF) examen, dat uit 3 deelexamens bestaat, bedragen in totaal $1.125 (plm. € 980,-) en worden rechtstreeks in rekening gebracht door het Institute of Business Forecasting (IBF).

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Certified Professional Forecaster (CPF) training in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Certified Professional Forecaster (CPF) in de praktijk

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY