Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Privacy & Security Officer (PSO)

In deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training leert u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid te realiseren en borgen conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG en BIO)

Privacy & Security Officer (PSO) – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse training (fysiek en live online)
Optie 2: In-company training (fysiek en live online)

Zonder security geen privacy!

De nieuwe privacywet (AVG) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u eraan kunt voldoen niet. In de afgelopen jaren (en ook in de komende jaren) is duidelijk geworden - door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders - hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. In de AVG staan eveneens veel open normen rond bv. Privacy by Design en Privacy by Default. De AVG geeft echter niet aan wat de reikwijdte en precieze verplichtingen zijn die volgen uit deze concepten, terwijl deze wel van zeer grote waarde en betekenis zijn voor uw privacy- en beveiligingsbeleid.

Privacy & Security Officer (PSO) – een verantwoordelijke functie

Er gaat bijna geen week voorbij zonder dat er weer ergens een datalek of hack heeft plaatsgevonden. Als Privacy & Security Officer (PSO) bent ú verantwoordelijk voor het veilig en correct omgaan met (persoons)gegevens en heeft u een sleutelrol in het realiseren en borgen van een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid binnen uw organisatie. U moet blijvend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen die een impact hebben op de privacy en security van gegevensverwerkingen en u moet actuele kennis hebben van de (inter)nationale wet- en regelgeving en standaarden. Na deze training bent u (ook in praktische zin) weer op de hoogte van alle ins en outs van het vakgebied beveiliging van (persoons)gegevens. 

Wat leert u in deze actuele training?

Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG/PO). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001). Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

Voor wie?

Deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training is voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en security wil actualiseren en toetsen en/of (mede)verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij denken dan o.a. aan PO's/DPO's/FG's/CISO's/CIO's/CDO's, informatiebeveiligingsmanagers, risico managers, IT auditors, IT managers, project managers, informatie managers, advocaten, (bedrijfs)juristen, compliance officers, HR managers, (enterprise) architecten, systeem architecten en gegevensbeheerders.

Voorkennis

Wij verwachten van u HBO/Bachelor werk- en denkniveau, enig inzicht in managementsystemen en basiskennis van de AVG. Enige technische kennis van netwerken, systemen en applicaties is een pré.

Beperkt aantal deelnemers

Gezien het intensieve karakter van deze privacy & security training en de vele praktijkoefeningen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Ook interessant voor u!

Naast de training Privacy & Security Officer (PSO) kunnen de volgende trainingen ook interessant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

Privacy & Security – Lesprogramma

DAG I
(Cyber) security en de rol van privacy

 • Informatiebeveiliging
 • Menselijke aspecten rondom informatiebeveiliging
 • Normenkaders
 • OPDRACHT 1 – rollenspel
 • ISO 27001 Informatiebeveiliging
 • ISF (Information Security Forum) en NIST ( US National Institute of Standards and Technology)
 • COBIT 5
 • Risicomanagement
 • PRAKTISCHE DEMO – risico analyse
 • Information Security Management Systeem (ISMS)
 • HUISWERKOPDRACHT – ISMS

DAG II
Informatiebeveiliging en privacy – samenhang

 • Behandeling huiswerkopdracht ISMS
 • Selectie van maatregelen uit verschillende normenkaders: praktische tips
 • OPDRACHT 2 – selectie van maatregelen
 • Classificatie van informatie en systemen
 • Privacy-aspecten van informatiebeveiliging
 • Wet Meldplicht datalekken en de GDPR/AVG
 • Privacy knelpunten binnen Nederlandse organisaties
 • Koppelingen van systemen
 • Beheerprocessen en systemen
 • PRAKTISCHE DEMO – melden van een security incident en onderbouwing
 • Beheersing en adressering van risico's
 • HUISWERKOPDRACHT– risico's

DAG III
Waarborgen van privacy

 • Behandeling huiswerkopdracht risico's
 • KPI's voor het waarborgen van privacy
 • Implementatie van maatregelen
 • Audits en resultaten
 • OPDRACHT 3 – uitvoeren van een controle
 • DigiD
 • Security scans
 • Resultaten van audits en toepassing als bewijslast bij de melding van een datalek
 • Veiligstellen van bewijslast
 • Penetratietesten en Red Team/Blue Team testing
 • PRAKTISCHE DEMO – hacken van wachtwoorden
 • Toegangsbeheersing (Identity & Access Management/IAM)
Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt na afloop van de training Privacy & Security Officer (PSO) een persoonlijk certificaat. 

Docent(en)

Uw zeer ervaren en toonaangevende trainers zijn expert op het gebied van privacy en security en zullen u met raad en daad en vele tips terzijde staan. De trainers hebben zelf ervaring als CISO en Privacy & Security Officer (PSO) bij diverse gemeentes en tal van organisaties uit het bedrijfsleven.

Startdata

De Privacy & Security training bestaat uit 3 trainingsdagen en vindt centraal in het land plaats. De trainingsdagen starten om 09.30 uur en eindigen rond 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • nader te bepalen

Inschrijven

De kosten van de 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training bedragen € 2.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal. U dient zelf een laptop mee te nemen voor gebruik tijdens de training.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze Privacy & Security Officer (PSO) training in-house (en op maat) voor u verzorgen. Een in-company training, afgestemd op de vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en datum bepaalt u zelf, en
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

 

Reviews

De training Privacy & Security Officer (PSO) wordt door de deelnemers met een 9,5 gewaardeerd! Een aantal opmerkingen van voorgaande cursisten zijn:

'Mooie samenvatting van het hele securitygebied met accent op privacy; dat raakt ons allemaal!' 
Harry de Haan, Security Specialist

'Top training, ik heb meer inzicht gekregen in informatiebeveiliging en privacy en ik kan het een en ander nu veel beter plaatsen!'

'Goede structuur en opbouw van de lessen met duidelijke uitleg van de trainer.'

'Hele interactieve en leerzame training!'

Privacy & Security Officer (PSO)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY