Menu
NL
040 246 02 20 Contact

Privacy Policy

Via deze Privacy Policy informeert IMF Academy, onderdeel van International Management Forum B.V., u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de omgang met uw persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected].

Persoonsgegevens
Welke gegevens verwerken wij?
IMF Academy kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een training, een brochure aanvraagt, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt of onze website bezoekt. De volgende persoonsgegevens kunnen, indien nodig, worden verwerkt:

 • Naam en voorletters;
 • Aanspreekvorm;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; en
 • (Post)adres.

Waarom verwerkt IMF Academy persoonsgegevens?

 • Voor de registratie en administratieve afhandeling van uw inschrijving;
 • Voor het verzorgen van de door u gekozen opleiding (uitnodiging, certificaat, etc.);
 • Voor het bezorgen van studiemateriaal;
 • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van cursusinformatie van IMF Academy en het informeren over vervolgtrainingen of ontwikkelingen in het geselecteerde vakgebied;
 • Voor management- en kwaliteitsdoeleinden, interne managementinformatie en accountantscontrole;
 • In lijn met de geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving; en
 • Het versturen van de nieuwsbrief van IMF Academy op basis van toestemming (na opt-in).

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
In sommige (noodzakelijke) gevallen worden uw persoonsgegevens verstrekt aan accreditatieorganisaties, examenorganisaties, trainers en/of partners. Dit wordt alleen gedaan wanneer dit noodzakelijk is voor een training. Met al deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en dat er vertrouwelijk mee wordt omgegaan.

Bewaartermijn
Personen die zich hebben ingeschreven voor een training
De persoonsgegevens van personen die zich hebben ingeschreven voor een training dienen omwille van de belastingwetgeving 7 jaar na het volgen van de training te worden bewaard. Wanneer u zich ook heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw naam en e-mailadres tot u zich eventueel uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Personen die meer informatie over een training hebben opgevraagd
De gegevens van personen die een informatieaanvraag hebben gedaan, worden tot 12 maanden na het ontvangen van de informatie over de betreffende training bewaard. Wanneer u zich heeft inschreven voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw naam en e-mailadres tot u zich eventueel uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich via opt-in heeft inschreven voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw naam en emailadres tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Beveiliging
IMF Academy neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt doorlopend adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met als doel misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde medewerkers van of namens IMF Academy hebben toegang tot de server en zo nodig inzage in de persoonsgegevens. De gegevens worden versleuteld opgeslagen op de server, die buiten de EER staat. Daarnaast wordt er dagelijks een back-up gemaakt van deze gegevens welke versleuteld worden opgeslagen op een andere fysieke locatie.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Daarbij legt IMF Academy geen gegevens op persoonsniveau (IP-adres) vast. Met deze cookies kan informatie worden verzameld en opgeslagen. Deze informatie gaat over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Welke cookies gebruiken wij?
IMF Academy gebruikt functionele cookies en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig om de website optimaal te kunnen gebruiken. De analytische cookies worden gebruikt om o.a. met behulp van Google Analytics te analyseren hoeveel gebruikers de website heeft en op welke manier de website gebruikt wordt. Dit wordt niet bijgehouden op persoonsniveau (IP-adres), maar wordt wel door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten (zie hiervoor het privacybeleid van Google).

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, indien dit niet in strijd is met de uitvoering van een overeenkomst of de geldende wet- en regelgeving. Neemt u hiervoor contact met ons op via [email protected]. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Vragen of het indienen van een bezwaar
In het geval van vragen, bezwaren of klachten met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Mochten we er onverhoopt samen toch niet uitkomen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Laatst gewijzigd: 13 mei 2020

Interesse in een opleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel ons Mail ons
powered by webEdition CMS