Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

CISSP cursus (+ CISSP examentraining)

Deze schriftelijke plus online CISSP cursus bereidt u voor op het officiële, internationaal erkende Certified Information Systems Security Professional (CISSP) examen van (ISC)2

CISSP – studiemogelijkheden

Optie 1: schriftelijke cursus, die u tevens online kunt bestuderen + CISSP examentraining (optioneel)
Optie 2: 10-daagse training - klassikaal en live online
Optie 3: 5-daagse training - klassikaal en live online
Optie 4: In-company training - klassikaal en live online

Schriftelijke/online CISSP cursus – uniek in Nederland

Deze schriftelijke/online CISSP cursus bestaat uit 8 omvangrijke lesdelen en omvat de gehele CBK (Common Body of Knowledge). De cursus is volledig in het Nederlands geschreven en is voorzien van alle Engelse termen die u nodig heeft voor het CISSP examen. Naast de verplichte kennis is de cursus voorzien van tal van praktijkvoorbeelden en wordt tevens de vertaalslag gemaakt vanuit de Amerikaanse situatie naar de West-Europese cultuur en daar waar relevant naar de Nederlandse juridische- en managementcultuur. Ook als u zich niet wilt laten certificeren is de kennis uit deze cursus een waardevol bezit!

De CISSP examentraining (extra)

Tijdens de CISSP examentraining wordt uitvoerig aandacht besteed aan het CISSP examen en wordt er intensief getraind met behulp van oefenexamenvragen. Tevens wordt duidelijk gemaakt wat de belangrijkste aandachtspunten per domein zijn. Wanneer u onvoldoende IT security achtergrond heeft raden wij u aan deel te nemen aan deze extra examentraining.

Het CISSP examen

Het Engelstalige CISSP examen neemt 3 uur in beslag. Cursisten die het examen met goed gevolg afleggen, mogen de titel CISSP achter hun naam zetten. Het online examen kunt u zelf inplannen bij een Pearson Vue testcenter bij u in de buurt.

8 domeinen c.q. 8 lessen

Om de CISSP titel te kunnen behalen moet u zich de 8 CISSP domeinen eigen maken. De CISSP domeinen zijn:
Domein I - Risicomanagement (Security & Risk Management)
Domein II - Systeembeveiliging (Asset Security)
Domein III - Technische beveiliging (Security Engineering)
Domein IV - Communicatie & netwerkbeveiliging (Communications & Network Security)
Domein V - Beheer van toegangscontrole
Domein VI - Onderzoeken en testen van van beveiliging
Domein VII - Operationele beveiliging
Domein VIII - Ontwikkeling van beveiliging
In elke les van deze CISSP cursus wordt één domein uitgebreid behandeld.

CISSP certificeringseisen

Om CISSP te worden dient u, naast het succesvol afronden van het CISSP examen:

 • in het bezit te zijn van minimaal een HBO/Bachelor diploma en te beschikken over ten minste 4 jaar werkervaring in ten minste twee van de 8 CISSP domeinen; óf
 • over ten minste 5 jaar relevante werkervaring te beschikken in ten minste twee van de CISSP domeinen.

(ISC)2 Associate

Ook als u zich korter dan 5 jaar (geen HBO/Bachelor diploma) of 4 jaar (wel HBO/Bachelor diploma) bezighoudt met de beveiliging van informatiesystemen is de CISSP cursus zinvol. In dit geval kunt u (ISC)2 associate worden. Na meer ervaringsjaren kunt u dan alsnog uw diploma behalen.

CISSP – hercertificering/PE punten

De CISSP titel is een titel voor 3 jaar. Om uw titel te mogen blijven voeren, moet u kunnen aantonen jaarlijks minimaal 40 uur te hebben besteed aan uw professionele ontwikkeling. (ISC)2 meet uw inspanning en kent hieraan punten toe, de zogenaamde 'Continuing Professional Education' (CPE) credits.

N.B. Deze schriftelijke/online CISSP cursus draagt tevens bij aan het vergaren van PE-punten in het kader van de Permanente Educatie (PE-) verplichting waaraan jaarlijks moet worden voldaan.

Voor wie is deze unieke CISSP cursus geschreven?

Deze unieke, Nederlandstalige CISSP cursus is geschreven voor professionals die zich bezighouden met de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Qua functionarissen denken wij dan o.a. aan security officers en security beheerders, (senior) IT-netwerk/systeembeheerders, IT-auditors, IT architecten, adviseurs en consultants op het gebied van IT-beveiliging, IT Engineers (software en hardware), technisch sales support medewerkers en technisch adviseurs en tal van andere professionals.

Extra studiemateriaal

Naast de uitgebreide schriftelijke/online lessen ontvangt u van ons een gratis exemplaar van de official CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, (latest edition).

Waar staat CISSP voor?

CISSP - IMF AcademyCISSP® staat voor Certified Information Systems Security Professional en is wereldwijd een van de belangrijkste certificeringen in de informatiebeveiliging. Het certificaat is gebaseerd op kennis én ervaring van informatiebeveiliging. Deze veelgevraagde certificering wordt uitgegeven door (ISC)2, het Information Systems Security Certification Consortium. De CISSP certificering wordt wereldwijd erkend en is de snelstgroeiende standaard op het gebied van informatiebeveiliging en is in Amerika de 'de facto' standaard in het vakgebied.

Over (ISC)2

(ISC)2 staat voor International Information Systems Security Certification Consortium en is een wereldwijde, leveranciersonafhankelijke organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. (ISC)2 heeft ruim 110.000 leden in meer dan 160 landen. Andere hoog aangeschreven certificeringen van (ISC)2 zijn Certified Cloud Security Professional (CCSP) en Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP).

Voordelen van deze schriftelijke/online CISSP cursus

Een schriftelijke/online cursus heeft tal van voordelen, zoals:

 • De schriftelijke/online CISSP cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor/huis weg
 • U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Alle lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists
 • Alle examentermen zijn in het Engels opgenomen en voorzien van een Nederlandse vertaling
 • De lesstof van deze schriftelijke/online CISSP cursus is vergelijkbaar met het lesprogramma van een 4 à 5-daagse klassikale cursus
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke/online cursus u en uw organisatie 40-60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW
 • U heeft een uitgebreid naslagwerk dat in de praktijk en t.b.v. het CISSP examen van pas zal komen

Startdata

De CISSP opleiding gaat maandelijks van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welke interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

CISSP – studieduur

Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Bestudering van een les kost u plm één dagdeel.

CISSP cursus – ook online te bestuderen

Wilt u de CISSP cursus online bestuderen? Dat kan. Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar (e-book). Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de cursus digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar) ontvangt u de volledige schriftelijke cursus - in één keer - als praktisch naslagwerk.

Ook interessant voor u!

De volgende cursussen kunnen ook interessant/relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

CISSP – lesprogramma

LES I
Security en Risk Management

 • Definities en principes van informatiebeveiliging, zoals information security governance, Information Security Management System (ISMS), risicomanagement en compliance
 • Principes van informatiebeveiliging: beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en samenhang
 • Informatiebeveiligingsstrategie en -beleid
 • Risicomanagement en risicoanalyse: aanpak, kwantitatieve en kwalitatieve risico analysemethoden, gevolgenanalyse, dreigingen- en kwetsbaarheidsanalyse, vulnerability assessment en penetration testing
 • Eisen voor informatiebeveiliging, privacy en continuïteit
 • Organiseren van informatiebeveiliging
 • Security awareness

LES II
Asset Security

 • Data management: determine and maintain ownership
 • Data standards: voordelen, databases, opslag en archivering
 • Longevity en use
 • Defense in depth
 • Risicomanagement
 • Record retention
 • Data remanence
 • Asset management
 • Protect privacy
 • Ensure appropriate retention: beleid en governance
 • Determine data security controls: gegevens in rust, gegevens tijdens transport en baselines
 • Standards selection: standaarden en richtlijnen

LES III – A
Security Engineering – security architectuur & design

 • Security architectuur: wat, waarom en hoe?
 • Security engineering levenscyclus volgens de security ontwerp­principes
 • IT architectuur raamwerken (enterprise security architectures): Zachman Framework, Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA) Framework, The Open Group Architecture Framework (TOGAF) en IT Infrastructure Library (ITIL)
 • Het vaststellen en analyseren van de vereisen voor de ­security architectuur
 • Maken, vastleggen en verifiëren van de security architectuur: ISO 27000 en 27001 en ISO 27002
 • Methoden om systemen te evalueren
 • Hardware & software (platformarchitectuur)
 • Security capabilities van informatiesystemen, zoals o.m. toegangscontrole
 • Kwetsbaarheden van security architecturen
 • Database security: (gevaren van) data warehousing en nieuwe technieken
 • Software- en systeemkwetsbaarheden en dreigingen: web based, XML en OWASP

LES III – B
Security Engineering – encryptie

 • De geschiedenis en ontwikkelingen van cryptografie
 • Basisprincipes van cryptografische systemen
 • Versleutelalgoritmes: symmetrische algoritmes, eenrichtingsfuncties, asymmetrische algoritmes en integriteitsgetallen
 • Toepassingen en voorbeelden: hashing, elektronische handtekeningen, Public Key Infrastructures (PKI), encryptie van communicatiekanalen en overzicht van functies
 • Sleutelbeheer
 • Bedreigingen: ciphertext only, known plaintext attack, chosen plaintext attack, chosen ciphertext attack, differentiële crypto analyse, lineaire crypto analyse, zijdelingse aanval, herhalingsaanval, aanvallen tegen integriteitsfuncties
 • Digital Rights Management (DRM): altijd online DRM, USB sleutel, digitaal watermerk en vingerafdruk

LES III – C
Security Engineering – fysieke beveiliging

 • Planning: betrouwbaarheidseisen, bedreigingen (threats), uitdagingen, kwetsbaarheden (vulnerabilities) en maatregelen
 • Site planning
 • De implementatie en werking van fysieke beveiliging

LES IV – A
Communications en Network Security

 • Veilige netwerkontwerpprincipes
 • De diverse lagen: applicatielaag, presentatielaag, sessielaag, transportlaag, netwerklaag, datalink laag en fysieke laag
 • Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), Domain Naming System (DNS), andere TCP/IP-gerelateerde services, standaardisatie
 • Geïntegreerde protocollen: Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), implicaties en kwetsbaarheden
 • Geconvergeerde protocollen
 • Versleuteling van communicatie: symmetrische encryptie, asymmetrische encryptie, hybride methode, Public Key Infrastructure (PKI) en digitaal certificaat

LES IV – B
Communications en Network Security

 • Beveiligen van netwerkcomponenten en communicatieverbindingen, zoals topologieën, toegangsmethoden, WAN-implementaties en -services, Quality of Service (QoS) en gevirtualiseerde netwerken
 • Voorkomen of beperken van netwerkaanvallen: bekende bedreigingen en zwakheden, firewalls en remote access
 • Verzamelen van informatie over het netwerk: Security Information en Event Management (SIEM), scanners

LES V
Identity & Access Management (IAM)

 • Toegangsbeveiliging: het wat en waarom
 • Identificatie, authenticatie en autorisatie
 • Identity Management implementatie: password management, identity en access provisioning lifecycle, gebruikersrechten en profile management, directory management
 • Ontwikkeling van het beleid t.a.v. toegangsbeveiliging
 • Vertaling van het beleid in een stelsel van toegangsbeveiligings­maatregelen: categorieën en typen beveiligingsmaatregelen
 • Mogelijke beveiligingsmaatregelen inzake identificatie en ­authenticatie (op basis van kennis, bezit of persoonlijk kenmerk) en accountability
 • Mogelijke beveiligingsmaatregelen inzake autorisatie: autorisatie functionaliteit, access criteria, toegangsbeveiligingsmodellen en -technieken, multilevel secure systemen
 • Mogelijke beveiligingsmaatregelen voor toegangsverkrijging
 • Monitoren van geïmplementeerde toegangsbeveiligingsmaatregelen: intrusion detection, kwetsbaarheidsanalyse, access aggregation, bedreigingen modelleren, penetratietesten, monitoring van gebruikersgedrag, audit en evaluatie van toegang, waardering van bezittingen

LES VI
Security Assessment en Testing

 • Assessment en test strategieën
 • Logging
 • Monitoren van webapplicaties
 • Uitdagingen bij software testen
 • Security als onderdeel van het systeemontwerp
 • Risicofactoren, test technieken en selectie van testmethode
 • Code review tijdens de planning- en designfase, de ontwikkelingsfase en de testfase
 • Testniveaus en test metrics
 • Interface testing, system level testing en negative testing/misuse case testing
 • Veelvoorkomende kwetsbaarheden
 • Ontwikkelen en invoeren van een Information Security Continuous Monitoring strategie (ISCM-strategie)
 • Security metrics
 • Criteria voor frequente monitoring
 • Interne audits en audits door derde partijen
 • Service Organization Control (SOC)
 • Uitvoeren van een audit

LES VII
Security Operations

 • Foundational security operations concepts: processen en procedures en toegangscontrole
 • Resource protection: intellectuele eigendom, draagbare media, back-up, archivering en offline storage
 • Preventive measures against attacks: Intrusion Detection Systems (IDS), anti-spam, anti-malware and sandboxing, Dynamic Application Security Testing (DAST) en honeypots
 • Resilience & fault tolerance
 • Disaster recovery: algemene alternatieven, alternatieve sites en business continuity & disaster recovery plan
 • Logging & monitoring: Security Information and Event Management (SIEM), regress monitoring en Data Leak/Loss Prevention (DLP)
 • Patch & vulnerability management
 • Change & configuration management
 • Physical perimeter security
 • Internal physical security en control of interior access
 • Incident handling & response: beleid, rollen en verantwoordelijkheden; fasen en activiteiten; chain of custody
 • Understand forensic procedures: richtlijnen en analyse
 • Personnel privacy & safety

LES VIII
Beveiliging gedurende de levenscyclus van softwareontwikkeling

 • De basis van software ontwikkelingsbeveiliging: ontwikkelingslevenscyclus, volwassenheidsmodellen, operatie en onderhoud, wijzigingsbeheer, Integrated Product Team (IPT)
 • Omgevings- en beveiligingsmaatregelen: software ontwikkelingsmethoden, databases en de datawarehouse omgeving, database architectuur, database managementmodellen, database talen, metadata, data mining, database kwetsbaarheden en dreigingen, database (beveiligings)maatregelen, kennismanagement, web applicatie omgeving
 • Beveiliging van de software omgeving: applicatieontwikkeling en programmeerconcepten, software omgeving, libraries en toolsets, beveiligingsuitdagingen in broncode, malware en beveiliging tegen malware
 • Software beveiligingsmechanismen: security kernel, configuration management, beveiliging van code repositories, security van Application Programming Interfaces (API)
 • Het beoordelen van de effectiviteit van softwarebeveiliging
 • Het beoordelen van de beveiliging van software acquisitie
Brochure aanvragen

Certificaat

Na afloop van deze CISSP cursus ontvangt u een persoonlijk certificaat.

Docent(en)


Drs. J.W.R. Schoemaker CISSP

Jan Willem Schoemaker (IMF Academy)Jan Willem Schoemaker is Chief Information Security Officer (CISO) bij het Erasmus MC. Tevens vervult hij binnen deze organisatie de rol van Business Continuity Manager (BCM). Daarvoor heeft Jan Willem gewerkt als audit manager bij KPMG.


E. Matray CISSP CISM CCSP CISA CEH SABSA
Edward Matray (IMF Academy)Edward Matray is werkzaam als Lead Security Architect bij DXC Technology en is als senior consultant jarenlang werkzaam geweest bij o.m. Capgemini, Grant Thornton, Royal Schiphol Group, ING, DSM en Inter Access.


J. Verhoef

Joeri Verhoef (IMF Academy)Joeri Verhoef is cyber security specialist bij Northwave. Daarvoor was hij als security consultant werkzaam bij o.m. Capgemini en ING.J. Veraart CISSP CISA SABSA
Jeroen Vervaart (IMF Academy)Jeroen Veraart is directeur van VITsafe. Daarvoor was hij als senior consultant informatiebeveiliging o.m. werkzaam bij Motiv ICT Security, Capgemini, Informatiebeveiliging Nederland en Andarr.


Dr. Rob Van der Staaij CISSP CCSP CISM CISA CRISC CEH CPT
Rob van der Staaij (IMF Academy)Rob van der Staaij is adviseur Cybersecurity en Identity & Access Management (IAM). Hij is tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vakgroep Strafrecht en Criminologie, op de terreinen Cybercrime & Cybersecurity.

P.R. Roodhuyzen BS CISSP CISA CIPP/E
Peter Roodhuyzen (IMF Academy)Peter Roodhuyzen is al meer dan 20 jaar senior IT security en managing consultant bij Capgemini.

Startdata

De cursus 'CISSP cursus (+ CISSP examentraining)' gaat op 17 februari 2022 en 17 maart 2022 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen, met welk interval u de lessen wilt ontvangen en of u de cursus tevens online wilt bestuderen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'CISSP cursus (+ CISSP examentraining)' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wanneer u de schriftelijke cursus 'CISSP cursus (+ CISSP examentraining)' tevens online wilt bestuderen, ontvangt u het volledige cursuspakket in één keer. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Wilt u deelnemen aan de CISSP examentraining, neemt u dan contact met ons op. Samen met u, uw collega-cursisten en de docent zoeken wij dan naar een datum die u allen past.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke/online CISSP cursus bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW). Dit bedrag is inclusief een exemplaar van de official CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide (latest edition). De kosten van de CISSP examentraining bedragen € 1.480,- (excl. 21% BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.

Digital learning
Wanneer u kiest voor digital learning dan bedragen de kosten eveneens € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon. U kunt in het opmerkingenveld van het online inschrijfformulier aangeven dat u kiest voor digital learning. U krijgt persoonlijke inloggegevens waardoor u het studiemateriaal digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale omgeving ontvangt u de volledige schriftelijke cursus - in één keer - als praktisch naslagwerk.

In-company

CISSP in-house en op maat

Heeft u voorkeur voor een in-house CISSP opleiding afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-house opleiding heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company opleiding vaak zinvol en kostenbesparend

Reviews

De schriftelijke/online CISSP cursus wordt door cursisten beoordeeld met een 8,5.
Enkele reacties van cursisten:

'Het is een zeer nuttige en complete cursus met een goede en duidelijke opzet.'
Fred Slough, beleidsmedewerker, Gemeente Vlissingen

'Goed opgebouwde cursus door de diverse modules die worden aangeboden. Het geeft een compleet, geordend overzicht en is iedereen aan te raden.'
Rob van Benten, Adviseur IV, Defensie

'Helder geschreven. Mooie aanvulling op reeds aanwezige kennis.'
Eugen Boon, IT-manager, Werkom

'Zelfstudie vraagt discipline (door drukke werkzaamheden schiet dat er soms bij in), maar materiaal is heel interessant, helder beschreven met logische opbouw en goede diepgang. Dat motiveert enorm. Ik ben zeer positief en kan de leergang echt aanbevelen!'

'De CISSP cursus was prima opgezet en zeer toegankelijk geschreven, ook de interne verwijzingen waren transparant. Daarnaast was de cursus praktijkgericht.'
Rob Kuppens, Kwaliteitscoördinator

'Ben tevreden over deze leergang. Kort, krachtig en to the point.'
Fons van Oosterhout, CISO

'Alle delen zijn in duidelijke taal geschreven en uitgelegd. Nederlandse taal positief. Deze leergang is een prima naslagwerk in begrijpelijke taal.'
René Gode, NWB Bank

'De onderwerpen zijn duidelijk omschreven. Veel stof die in de praktijk door open en gesloten organisaties goed gebruikt kan worden.'
Medewerker Waterschap Hunze en Aa's

'Prettig leesbaar en diepgaand lesmateriaal. Het is een prettige manier om je doel te bereiken.'
Liveto Zimmerman, BISO, Ardanta

'De stof is herkenbaar vanuit eerdere kennis en ander materiaal. De CISSP cursus is inspirerend om in de praktijk toe te passen.' 

'De stof dekte de lading van de examenvragen ruim voldoende.'

'Ik vond het erg fijn dat de cursus in het Nederlands was!'

'De cursus is uitvoerig en duidelijk beschreven. Voldoende diepgang en kennis van de docent tijdens de examentraining.'
Leon Gubbels, Valid

'Zeer duidelijk lesmateriaal wat ik in de toekomst veel zal gebruiken als naslagwerk.'
Lex de Vreeze, Supply Manager, Aircraft Fuel Supply BV

'Handig naslagwerk. Met uitbreiding van het boek is dit volgens mij zeer volledig.'
Filip Dhondt, Shared ICT Manager

 

CISSP cursus (+ CISSP examentraining)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY