Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Identity & Access Management (IAM)

Een complete opleiding over het beheren, beveiligen en controleren van digitale identiteiten en toegangsrechten in uw organisatie

Identity & Access Management (IAM)– trainingsmogelijkheden

Optie 1: schriftelijke/online opleiding
Optie 2: 4-daagse Identity & Access Management (IAM) training – klassikaal en live online
Optie 3: in-company training – klassikaal en live online

Alles wat u moet weten in één opleiding

Het aantal digitale identiteiten met bijbehorende wachtwoorden in organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Een standaard gebruiker in een middelgrote organisatie heeft meer dan 20 verschillende digitale identiteiten. In grote organisaties kan dit aantal oplopen tot meer dan 70. Eén van de grootste administratieve problemen in iedere IT organisatie en HRM omgeving is dan ook het vinden van een effectieve, efficiënte en veilige manier om gebruikers te voorzien van alle relevante informatie en applicaties. Met een goed, gecentraliseerd, beheer van gebruikers (medewerkers, klanten, leveranciers, partners e.d.) worden uw beheerkosten sterk gereduceerd, voldoet u aan alle compliance regels, verhoogt u de productiviteit, bespaart u kosten, kunt u slagvaardig op elke verandering inspelen en - last but not least - verhoogt u uw informatiebeveiliging en -controle.

Voor wie?

Identity Management is in de regel een oplossing voor het synchroniseren van gegevens, of dit nu identiteiten of autorisaties zijn. Identity Management is daarmee met name van belang voor IT afdelingen. Access Control is in essentie een verantwoordelijkheid voor proceseigenaren en daarmee een verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

De opleiding IAM is dan ook geschreven voor functionarissen die zich binnen organisaties op zowel strategisch als tactisch niveau bezighouden met of advies geven op het gebied van toegangscontrole, beveiliging en gebruikersbeheer. Wij denken dan aan: IT managers, informatiemanagers, hoofden informatiebeveiliging, IT auditors, netwerkmanagers/beheerders, procesmanagers, security architecten, identity managers, risk managers, compliance managers, HR managers en controllers.

Inhoud lessen

Identity management and Access ControlDe opleiding Identity & Access Management bestaat uit 11 lesdelen, voorzien van praktijkvoorbeelden. Elke les wordt afgesloten met een hoofdstuk vragen en antwoorden die er niet alleen op gericht zijn uw kennis te toetsen, maar vooral ook om uw inzicht te vergroten.

Na les 1, de introductieles, worden in les 2 diverse IAM problemen en vraagstukken besproken, zoals kostenbesparingen en operationele efficiency, maar ook risicomanagement en wet- en regelgeving. In les 3 worden de rollen, verantwoordelijkheden, het eigenaarschap en de kaders van IAM behandeld. Vervolgens komt in les 4 het begrip 'identity governance' aan de orde en worden directory services en provisioning besproken. Les 5 gaat uitgebreid in op alle soorten en facetten van authenticatie. Ook oplossingen, standaarden en methoden voor authenticatie komen in deze les aan de orde. Les 6 bespreekt vervolgens wachtwoordbeheer, Single Sign-On en fysieke toegangscontrole. In les 7 komt access governance aan bod. In deze les wordt o.m. diep ingegaan op CRUD, Role Based Access Control (RBAC), Attribute Based Access Control (ABAC), maar ook op zaken als Policy Based Access Control (PBAC), Rule Based Access Control (RuBAC), etc. In les 8 komen vervolgens Web Access Management (WAM) en Federated Identity (FI) uitgebreid aan de orde. Les 9 gaat in op ontwikkelingen als user-centric identity, blockchain identity, Identity as a Service (IDaaS), Customer Identity & Access Management (CIAM) en mobile identity en les 10 vervolgens op ontwikkelingen als Internet of Things (IoT), Application Programming Interfaces (API's), Robotic Process Automation, cryptografie en Information Rights Management (IRM). De afsluitende les, les 11, behandelt tot slot de implementatie van IAM, Privileged Access Management (PAM) en audit & rapportage. 

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om de schriftelijke/online opleiding Identity & Access Management succesvol te kunnen doorlopen.

Niveau van de IAM opleiding

De schriftelijke/online opleiding is geschreven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

PE-punten

De opleiding is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten voor (IT) auditors. Bent u auditor? Neemt u dan contact op met NOREA. Vele andere beroepsorganisaties verlenen eveneens PE-punten.

Voordelen van deze schriftelijke/online opleiding

De opleiding heeft tal van voordelen, zoals:

 • De lesstof van de schriftelijke/online opleiding Identity & Access Management (IAM) is vergelijkbaar met de lesstof van een 5-daagse klassikale cursus
 • Alle lessen zijn voorzien van praktijkvoorbeelden en toetsvragen (en antwoorden)
 • De opleiding Identity & Access Management (IAM) kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
 • U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus
 • De opleidingsmap vormt - na afsluiting van de opleiding - een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke opleiding u, c.q. uw organisatie, 40% tot 60% minder dan een reguliere klassikale cursus. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

Benodigde studietijd

Bestudering van een les kost u plm 4-6 uur. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

Ook interessant voor u!

Naast de schriftelijke/online opleiding over Identity & Access Management (IAM) maken wij u graag attent op de 4-daagse training over Identity Management & Access Control. Daarnaast zijn de volgende trainingen wellicht ook relevant voor u en/of uw collega's.

Programma

LES I: Introductie

 • Informatie en informatiesysteem
 • Wat is identiteit?
 • Identity & Access Management: definities; subject, object en entiteit; basisprocessen identificatie, authenticatie, autorisatie en accountability (IAAA)

LES II: IAM problemen en vraagstukken

 • Introductie: de business drivers voor IAM
 • Kostenbesparing, operationele efficiency en business enablement
 • Risicomanagement
 • Wet- en regelgeving
 • Zorgen bij het individu

LES III: Verantwoordelijkheden en kaders

 • Rollen, verantwoordelijkheden en eigenaarschap
 • Uitgangspunten en principes
 • Referentiekaders

LES IV: Identity governance

 • Directory services: directoryschema, toepassingen en functies, oplossingen, standaarden
 • Provisioning: functionaliteiten, handmatige versus automatische provisioning, just-in-time provisioning, self service, unieke identifier, bronsystemen, aandachtspunten bij implementatie, oplossingen en standaarden

LES V: Authenticatie

 • Enkelvoudige authenticatie
 • Multifactor-authenticatie
 • Methoden en technieken
 • Risicogebaseerde authenticatie
 • Continue authenticatie
 • Oplossingen
 • Standaarden

LES VI: Wachtwoordbeheer, Single Sign-On en fysieke toegangscontrole

 • Wachtwoordbeheer, wachtwoordbeleid, wachtwoordsynchronisatie, wachtwoordherstel, passwordmanagers, oplossingen
 • Single Sign-On (SSO): vormen, technieken en oplossingen
 • Fysieke toegangscontrole: risicoanalyse en maatregelen

LES VII: Access governance

 • Role Based Access Control (RBAC): rollen en functies, transparantie en efficiency, het samenstellen van RBAC-rollen, role mining, RBAC voor externe relaties, functiescheiding, het beheer van RBAC, het inbedden van RBAC in de organisatie, de RBAC-standaard, oplossingen
 • Attribute Based Access Control (ABAC): voor- en nadelen, varianten van ABAC, standaarden
 • Open Authorization (OAuth)
 • User-Managed Access (UMA)
 • Policy Based Access Control (PBAC)
 • Rule Based Access Control (RuBAC)
 • Lattice Based Access Control (LBAC)
 • Capability Based Access Control (CapBAC)
 • Mandatory Access Control (MAC)
 • Discretionary Access Control (DAC)

LES VIII: Web Access Management (WAM) en Federated Identity (FI)

 • Web Access Management (WAM): functionaliteiten (authenticatie, autorisatie, sessiemanagement, beschikbaarheid, beheerfunctionaliteit, audit & rapportage) en oplossingen
 • Federated Identity (FI): architectuur, privacy en security, voorwaarden en afspraken, provisioning, autorisatie, DigiD, eHerkenning, het eID Stelsel, Idensys, iDIN, eID in België, oplossingen, standaarden en initiatieven, sociale media als identityprovider

LES IX: User-centric identity, blockchain identity, IDaaS, CIAM en mobile identity

 • User-centric identity: acceptatie en varianten
 • Blockchain identity en toepassingen voor IAM
 • Identity as a Service (IDaaS): historie, spelers en modellen, overwegingen, criteria, Cloud Access Security Broker (CASB), Microsoft Azure
 • Customer Identity & Access Management (CIAM)
 • Mobile identity: risico's, maatregelen, authenticatiemethoden, wearables

LES X: IoT, API's, RPA, cryptografie, IRM

 • Internet of Things (IoT): consumer IoT, industriële IoT, IoT-platform, communicatiestandaarden
 • Application Programming Interfaces (API's): specificaties, openbare en private API's, cryptografische API's, API gateway
 • Robotic Process Automation (RPA): typen RPA, RPA & IAM
 • Cryptografie: doelstellingen en toepassingen, typen encryptie (symmetrische, asymmetrische, hybride, hashing), digitale handtekening, Transport Layer Security (TLS)
 • Information Rights Management (IRM): architectuur, werking en oplossingen

LES XI: Implementatie, Privileged Access Management (PAM), audit & rapportage

 • Implementatie: maturity assessment, businesscase, visie en strategie, initiële fase, referentiearchitectuur, product- en serviceselectie, realisatie, plateaus en iteraties, kostencategorieën, implementatiepartner, bijzondere aandachtspunten
 • Privileged Access Management (PAM): risico's, maatregelen en oplossingen
 • Audit & rapportage: intelligence ten behoeve van compliance (aanpak, tekortkomingen), hulpmiddelen (SIEM, IAM), intelligence in cloudomgevingen, gerelateerde normenkaders
Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

De schriftelijke/online opleiding IAM heeft een hoog kennis- en toepassingsniveau en is geschreven door André Koot en geactualiseerd door Rob van der Staaij.

Drs. A. Koot RE CISA CISM
André Koot (IMF Academy)André Koot is IAM Strategist and Chief Customer Success Officer bij Sonic Bee. Daarnaast is André lid van de het BoK Committee van IDPro, de beroepsorganisatie voor IAM experts, alsmede lid van de advisory board van IDnext en board member van de Cloud Security Alliance (Netherlands Chapter). 

Dr. Rob Van der Staaij CISSP CCSP CISM CISA CRISC CEH CPT
Rob van der Staaij (IMF Academy)Rob van der Staaij is adviseur Cybersecurity en Identity & Access Management (IAM). Hij is tevens verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), vakgroep Strafrecht en Criminologie, op de terreinen Cybercrime & Cybersecurity.

 

Startdata

De cursus 'Identity & Access Management (IAM)' gaat op 20 juni 2024 en 18 juli 2024 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen en met welk interval u de lessen wilt ontvangen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Identity & Access Management (IAM)' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke/online opleiding 'Identity & Access Management (IAM) bedragen € 2.480 (excl. 9 % BTW) per persoon. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u wilt starten met de opleiding en met welk interval en of u de opleiding online wilt bestuderen. 

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

In-company

Een in-company opleiding over Identity & Access Management (IAM), toegespitst op de knelpunten en vragen in uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • bespaart u en uw collega's (reis)tijd en (verblijfs)kosten
 • u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen buitenstaanders zijn
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company opleiding vaak zinvol en kostenbesparend

Voor meer informatie over de opleiding Identity & Access Management (IAM) opleiding, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Partners

Werk ook na uw opleiding aan uw professionalisering via de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals). Ontvang na deelname aan de training Identity & Access Management 15% korting op de contributie voor het KNVI lidmaatschap in het eerste jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op via 040 246 02 20 of [email protected].

IDNext       

 

 

 

Reviews

De opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9. Zie onderstaand enkele waarderingen:

'Goed verzorgde cursus en prettig te lezen. Voor mij (en mijn doel) helemaal goed: niet te technisch, maar af en toe wel goed de diepte in.'
Richard Oynhausen, CISO

'De cursus IAM is netjes verzorgd en ingedeeld in duidelijke en goed leesbare hoofdstukken. De cursus geeft een goed beeld van de problematiek rond IDM/AC.'

'De cursus is zeer goed gestructureerd en heeft een goede basis waarop in elk deel details toegevoegd worden. De cursus is zeer vlot leesbaar en alle thema's worden klaar en duidelijk besproken.'
Mario Vandaele, Projectleider, Belnet

'De cursus is goed en vlot leesbaar. Het is een pragmatische cursus met een goed overzicht van het vakgebied.'

'De cursus is zeer compleet en goed leesbaar. De vragen aan het einde van de lesdelen zijn erg handig voor zelfstudie. Deze cursus is een uitstekend naslagwerk en gaat zeker gebruikt worden bij IDM/AC vraagstukken waar ik mee te maken krijg!'

'De lesstof is zeer uitgebreid en de cursus is volledig.'
H.J.P.M. Janssen, Applicatiespecialist, SNS Reaal

'Goed opbouwend, technisch, goede voorbeelden en prima te begrijpen!'

'De cursus is leerzaam en nuttig als je met Identity Management & Access Control aan de slag gaat.'

'De cursus Identity & Access Management is compleet en prettig te lezen.'

'Prima cursus met voldoende verdieping op de diverse onderdelen.'

'De cursus Identity & Access Management is in duidelijke taal geschreven. De cursus is begrijpelijk, nuttig en uitgebreid.'

'De cursus biedt een goede overview op Identity & Access Management (IAM).'

'Het stellen van vragen was niet nodig, de materie is voldoende duidelijk en sluit aan bij mijn verwachtingen.'

'De cursus was zeer goed verzorgd en geeft een goed beeld van de complexiteit van het gebied.'

'De cursus was een goede basis om het vakgebied IAM te leren kennen en het bredere speelveld hiervan in te zien en begrijpen.'

Identity & Access Management (IAM)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY
powered by webEdition CMS