Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

BIO – Toepassing in de praktijk

In deze 3-daagse BIO training leert u als informatiebeveiligingsprofessional de BIO/Baseline Informatiebeveiliging Overheid concreet en succesvol toe te passen in de praktijk van uw organisatie. Word ook een overheid security expert op basis van de BIO!

BIO – Toepassing in de praktijk: trainingsmogelijkheden

Optie 1: 3-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training

Implementatie van de BIO – randvoorwaarden, praktische handvatten en succesfactoren

BIO - toepassing in de praktijkDe BIO – Baseline Informatiebeveiliging Overheid is sinds 1 januari 2019 verplicht voor het rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en overheidsgelieerde organisaties. Met de BIO is een gezamenlijk normenkader ontstaan voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de internationaal erkende ISO standaarden ISO 27001/2. Als overheidsorganisatie bent u zelf verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de BIO in uw organisatie.

Als informatiebeveiligingsprofessional weet u wat de BIO inhoudt, maar de toepassing in de praktijk roept veel vragen en problemen op. In deze 3-daagse BIO praktijktraining leert u daarom - mede aan de hand van tal van praktijkopdrachten - hoe u de BIO stap voor stap invoert en toepast in uw organisatie en hoe u de vele problemen die daarbij komen kijken, omzeilt danwel oplost. Een gestructureerde, projectmatige aanpak, vergroot de kans op een geslaagde implementatie van de BIO aanzienlijk!

Voor wie is deze BIO training van belang?

Bent u (mede) betrokken bij de implementatie van de BIO en de dagelijkse uitvoering daarvan, dan is dit de (vervolg)training voor u. Qua functionarissen denken wij o.a. aan CISO's bij de (semi) overheid, informatiebeveiligingsmanagers, IT auditors, coördinatoren I&A, informatiemanagers, privacy & security officers, Information Security Officers (ISO), ENSIA coördinatoren, Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), Data Protection Officers (DPO), systeemeigenaren, proceseigenaren en tal van andere functionarissen die zich (gaan) bezighouden met de implementatie van de BIO in de praktijk.

Kennis van de BIO wordt steeds vaker als eis gesteld bij aanbestedingen. Ook aan bedrijven die met of voor de overheid werken of aan leveranciers en adviseurs van de overheid wordt steeds vaker de eis gesteld om te voldoen aan de BIO!

Voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 3-daagse BIO praktijktraining gaan wij ervan uit dat u voldoende kennis heeft van de BIO en ISO standaarden ISO 27001/2 Informatiebeveiliging.

Wat leert u in deze BIO praktijktraining?

In deze BIO praktijktraining krijgt u verschillende technieken aangereikt om de BIO handzamer te maken. Alle normen, standaarden en frameworks komen aan de orde en vooral de samenhang daartussen en hoe u deze in de praktijk toepast. Het beleid, de uitvoering en de controle in praktische zin worden behandeld. Het informatiebeveiligingsplan wordt besproken evenals het Information Security Management System (ISMS) en/of een GRC tool. De samenwerking tussen risicomanagement en compliance in de BIO wordt besproken en hoe u moet omgaan met een incident of crisis. Samen met u wordt nagegaan welke kwalitatieve data u nodig heeft voor uw rapportage. Ook wordt besproken wat onder informatiebeveiliging en wat onder privacy valt.

Kortom, u leert alles over het zelfstandig toepassen in de praktijk van uw eerder opgedane BIO kennis, de organisatorische aspecten van informatiebeveiliging en het gebruiken van instrumenten, templates en tools. Elke lesdag wordt afgesloten met een praktijkopdracht en er is veel ruimte voor discussie.

Ook interessant voor u!

Naast de training BIO – Toepassing in de praktijk zijn de volgende cursussen wellicht ook interessant voor u en/of uw collega's:

 

 

Programma

BIO – Toepassing in de praktijk: lesprogramma

DAG I
BIO – het fundament

 • Wat houdt de BIO in?
 • Wat wordt wel en wat niet in de BIO geregeld?
 • Wat houdt de BIO buiten de overheid in?
 • De relatie tussen ISO 27001/2, NIST CSF en de BIO
 • Welke mogelijkheden heeft u om de BIO handzaam te maken?
 • Risicomanagement en compliance
 • Praktijkopdracht

DAG II
BIO – het proces

 • Beleid, uitvoering en controle
 • Het informatiebeveiligingsplan en de PDCA
 • Implementeren van GRC en ISMS
 • Pentesten, IT-audits, en leveranciersmanagement
 • KPI's van informatiebeveiliging
 • Praktijkopdracht

DAG III
BIO – de mens

Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt aan het einde van de training een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

Uw docent is een overheid security expert bij uitstek en een zeer ervaren docent.

Startdata

De 3-daagse training BIO – Toepassing in de praktijk vindt centraal in het land plaats. De lestijden zijn van 09.00 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 15 + 16 + 22 april 2024

Inschrijven

De kosten van de 3-daagse training BIO – Toepassing in de praktijk bedragen € 2.580,- (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn de kosten van alle lunches, koffie/thee en documentatie inbegrepen.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze training in-house (en op maat) voor u verzorgen. Een in-company training, afgestemd op vragen uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en data bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!

 

BIO – Toepassing in de praktijk

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY