Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)

In deze 4-daagse training leert u alle technische maatregelen te ontwikkelen, implementeren en beoordelen t.b.v. de bescherming van persoonsgegevens. U wordt tevens opgeleid voor de CDPSE titel van ISACA.

CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer) – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse Nederlandstalige training die tevens opleidt voor de internationaal erkende titel Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) van ISACA
Optie 2: In-company training

Persoonsgegevens beschermen en aantoonbaar voldoen aan de privacy regels

Sinds de invoering van de GDPR/AVG heeft vrijwel elke organisatie haar systemen aangepast en maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe privacy regelgeving. De AVG heeft sinds de invoering in 2018 evenwel tal van wijzigingen ondergaan. Het risico op non-compliance (en als gevolg daarvan boetes, aansprakelijkheidsstellingen en imagoschade) is daardoor sterk vergroot en de rol van IT bij een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens wordt steeds relevanter. Door het inzetten van de juiste technologie kunt u non-compliance voorkomen en bent u veel beter in staat om persoonsgegevens te beschermen. 

De vraag naar CDPSE experts wordt elke dag groter!

De begrippen Privacy by Design en Privacy by Default zijn wettelijke verplichtingen en een belangrijk onderdeel van het accountability en compliancy beginsel waarop de GDPR/AVG gestoeld is. Het idee is om al in een vroeg stadium zowel IT technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens af te dwingen. U bent namelijk bij wet verplicht om persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen te beschermen. Bij processen met hoge privacy risico's is het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment) eveneens een wettelijke verplichting. Met een DPIA krijgt u inzicht in en grip op de privacy risico's van betrokkenen en de organisatie van processen.

Deze nieuwe training en certificering van ISACA voorzien in alle handvatten om aan de wettelijke bepalingen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen. U leert hoe u data privacy kunt garanderen tijdens elke fase van de lifecycle van een informatiesysteem.

Wat leert u tijdens deze Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training en certificering?

Tijdens deze 4-daagse training leert u technische maatregelen te ontwikkelen, implementeren en beoordelen t.b.v. de bescherming van persoonsgegevens. Meer specifiek leert u:

 • Data Privacy Impact Assessments (DPIA) vanuit een technisch oogpunt uit te voeren
 • Maatregelen m.b.t. dreigingen, aanvallen en kwetsbaarheden, gerelateerd aan privacy, inclusief encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering, te implementeren, en
 • Persoonsgegevens te inventariseren en classificeren

Voor wie is de CDPSE training van belang?

De CDPSE training en certificering is een aanrader voor alle IT en privacy professionals die de juiste kennis en vaardigheden willen ontwikkelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen/beveiligen. Qua professionals denken wij o.a. aan: CISO's, IT (security) managers, managers informatiebeveiliging, systeem en netwerk engineers, applicatiemanagers, informatiemanagers, functioneel beheerders, IT risicomanagers, IT auditors, software engineers, software ontwikkelaars, gegevens analisten, privacy engineers en privacy analisten, (Data) Privacy & Security Officers, privacy solutions architecten, Data Protection Officers (DPO), Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), compliance officers, consultants en alle andere professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens.

Lesmateriaal

Tijdens de training wordt uitvoerig aandacht besteed aan de onderwerpen van het Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) examen. U ontvangt van ons het bij deze training behorende lesmateriaal plus de officiële CDPSE Review Manual en de CDPSE Review Questions, Answers & Explanations Manual van ISACA.

Over het Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) examen

Het CDPSE examen is uitdagend en omvangrijk. Deze 4-daagse training is de meest actuele en effectieve voorbereiding op deze geavanceerde en gespecialiseerde certificering. Het officiële CDPSE examen van ISACA test uw kennis van de volgende domeinen met bijbehorende wegingsfactoren voor het examen:
Domein I - privacy governance (34%)
Domein II - privacy architecture (36%)
Domein III - data lifecycle (30%)

Wanneer u wilt deelnemen aan het examen dient u 5 jaar werkervaring te hebben in 2 CDPSE examendomeinen. Wanneer u in het bezit bent van één van de volgende ISACA certificaten, t.w. CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSX-P of FIP (IAPP), dan kunt u volstaan met 3 jaar werkervaring.

Het Engelstalige CDPSE examen van ISACA bestaat uit 120 multiple choice vragen die u in 3,5 uur moet beantwoorden. U dient 450 punten (van de 800 in totaal) te behalen om te slagen voor het examen. Mocht u onverhoopt de eerste keer niet slagen, dan heeft u 3 herkansingen. Aan deze herkansingen zijn wel opnieuw examenkosten verbonden.

CDPSE hercertificering/PE punten

Uw certificaat is 3 jaar geldig. Om uw certificaat te behouden, moet u minimaal 120 PE-uren behaald hebben in deze 3 jaar. Houders van een ISACA certificering ontvangen 2 PE punten (CPE credits) voor elk examenuur van deze training.

Over ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

ISACA - IMF AcademyISACA is een internationale cyber security, auditing en IT security beroepsvereniging met als doel de uitvoering van cyber security, IT governance, IT auditing, informatiebeveiliging en risicomanagement van automatisering naar een hoger plan te brengen door het professionaliseren van haar leden. ISACA heeft wereldwijd ruim 150.000 leden en meer dan 200 chapters in tal van landen, waaronder Nederland.

Bekende certificeringen van ISACA zijn CISM (Certified Information Security Manager), CISA (Certified Information Systems Auditor), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), Cybersecurity Fundamentals en Cybersecurity Audit (CSA).

Voertaal

De 4-daagse CDPSE training wordt in het Nederlands gegeven en op verzoek in het Engels. Het lesmateriaal en het officiële ISACA examen zijn in het Engels. 

Niveau van de CDPSE training

De Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training wordt op HBO/Bachelor werk- en denkniveau gegeven.

Ook interessant voor u!

Naast de CDPSE training kunnen de volgende trainingen eveneens relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

DOMEIN I - PRIVACY GOVERNANCE

Governance

 • Personal data and information
 • Privacy laws and standards across jurisdictions
 • Privacy documentation (e.g., policies, guidelines)
 • Legal purposes, consent and legitimate interest
 • Data subject rights

Management

 • Roles and responsibilities related to data
 • Privacy training and awareness
 • Vendor and third-party management
 • Audit process
 • Privacy incident management

Risk Management

 • Risk management process
 • Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
 • Threats, attacks, and vulnerabilities related to privacy

DOMEIN II - PRIVACY ARCHITECTURE

Infrastructure

 • Technology stacks
 • Cloud-based services
 • Endpoints
 • Remote access
 • System hardening

Applications and software

 • Secure development lifecycle (e.g., Privacy by Design)
 • Applications and software hardening
 • API's and services
 • Tracking technologies

Technical privacy controls

DOMEIN III - DATA LIFECYCLE

Data purpose

 • Data inventory and classification (e.g., tagging, tracking)
 • Data quality and accuracy
 • Dataflow and usage diagrams
 • Data use limitation
 • Data analytics (e.g., aggregation, Artificial Intelligence (AI), machine learning, big data)

Data persistence

 • Data minimization (e.g., de-identification, anonymization)
 • Data migration
 • Data storage
 • Data warehousing (e.g., data lake)
 • Data retention and archiving
 • Data destruction
Brochure aanvragen

Certificaat

Na afloop van de Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training ontvangt u een persoonlijk certificaat. Als u slaagt voor het officiële CDPSE examen van ISACA dan mag u de titel CDPSE achter uw naam zetten.

Docent(en)

Uw trainer is een topprofessional met meer dan 20 jaar ervaring en expertise in onder meer informatiebeveiliging, (cyber) security, Identity & Access Management (IAM), risicomanagement, compliance en privacy. Hij is CISSP, CCSP, CDPSE, CISM, CISA, CRISC, CEH en CPT gecertificeerd en is als docent cybercrime & cybersecurity verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Startdata

De Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 6, 7, 13 en 14 juni 2024
 • 7, 8, 28 en 29 november 2024

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse CDPSE training bedragen € 4.380,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en het officiële lesmateriaal van ISACA.

In-company

Een in-company training, toegespitst op de vraagstukken uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd en eventuele (verblijfs)kosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn, en
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Voor meer informatie over de CDPSE training, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY