Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Cost Estimating Foundation

In deze 4-daagse Cost Estimating training leert u alles over het begroten en beheersen van projectkosten in een technische of industriële omgeving

Cost Estimating Foundation – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training

Cost estimating – begroten en beheersen van projectkosten

Cost Estimating FoundationHet correct inschatten van de kosten van technische projecten is het vinden van een balans tussen theoretische modellen en voorspellingen enerzijds en veel praktijkervaring anderzijds. Om de kosten onder controle te houden is het in elk project in een technische of industriële omgeving noodzakelijk dat een aantal mensen professionele kennis heeft op dit gebied.

Wat leert u?

Tijdens deze unieke training leren wij u zowel de basis als de meer geavanceerde aspecten van kostenbegrotingen. De theorie wordt afgewisseld met voorbeeldcases en oefeningen zodat u het geleerde na afloop van de training onmiddellijk in praktijk kunt brengen. Alle belangrijke aspecten komen aan bod, van het opstellen van een eerste budget tot het uitwerken van een gedetailleerde kostenbegroting.

Voor wie?

De 4-daagse Cost Estimating Foundation training is gericht op iedereen die actief is in een technische of industriële omgeving en in contact komt met het kostenaspect van projecten en hier meer inzicht in en kennis over wil verwerven. Wij denken dan o.a. aan project ingenieurs en project managers, planners, cost estimators, werkvoorbereiders, maintenance engineers en maintenance managers en inkopers.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze training.

Lesmateriaal

U ontvangt een uitgebreide Engelstalige cursusmap.

Voertaal

De Cost Estimating Foundation training wordt in het Nederlands gegeven tenzij er aanmeldingen vanuit het buitenland zijn. In dat geval zal de training in het Engels gegeven worden. Het officiële studiemateriaal en het materiaal dat door de docenten is geschreven is in de Engelse taal.

Niveau van de training

De Cost Estimating Foundation training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Ook interessant voor u!

De volgende trainingen kunnen ook interessant/relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

COST ESTIMATING – LESPROGRAMMA

DAG I
Cost Engineering – introductie
Cost Engineering is het domein binnen engineering dat zich toelegt op het managen van de projectkosten. Dit omvat activiteiten als begrotingen, kostencontrole, voorspellingen, risico analyses, etc. Cost engineers budgetteren, plannen en monitoren technische projecten. Ze zoeken daarbij een optimale balans tussen kosten, kwaliteit en beperkingen in tijd. Na afloop van de eerste dag heeft u de basiselementen van cost engineering, zoals begrotingen, kosten controle en kostenplanning onder de knie. U bent in staat om rapporten rond cost engineering te begrijpen in functie van uw technische project of shutdown. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De rol van de cost engineer in de organisatie
 • Cost estimation, cost control en planning: basis definities
 • Cost engineering: bronnen
 • Wat bepaalt de nauwkeurigheid van begrotingen?
 • Begrotingen
 • De rol van kostenbegrotingen in elke fase van de levenscyclus van een project
 • Definities bij kostenbegrotingen
 • Value Engineering begrijpen

DAG II
Cost Estimating ofwel kosten begroten
Cost estimating ofwel kosten begroten is een benadering van de kosten van een technisch project. Een kostenbegroting is het resultaat van het kostenbegrotingsproces. Dit resulteert in een totaal bedrag, dat vaak opgesplitst is in verschillende onderdelen. Problemen met overschrijdingen kunnen door correcte kostenbegrotingen vermeden worden. Na de tweede dag kunt u, op basis van de theorie en de oefeningen, zelf kostenbegrotingen opstellen en ze ook sneller en beter interpreteren. De inzichten kunnen onmiddellijk in uw bedrijf in praktijk worden gebracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Methodes voor het uitvoeren van begrotingen
 • Voorbeeldcases en oefeningen voor de verschillende technieken van estimating

DAG III
Factor Estimating – methoden
Factor Estimating is een techniek die het mogelijk maakt een begroting voor een technisch project of shutdown op te stellen met een beperkte nauwkeurigheid, maar toch voldoende juist om een go/no go beslissing te kunnen nemen. Er wordt gebruik gemaakt van vuistregels, modellen en historische databases om kostengegevens in te schatten. Voorbeelden zijn kosten per m² voor een bepaald type gebouw, of prijzen van een vergelijkbare installatie. Na de derde dag kunt u de verschillende aspecten van Factor Estimating toepassen om beslissingen op te baseren, en kunt u ook de inschattingen van anderen beter beoordelen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Methodes voor Factor Estimating
 • Voor- en nadelen
 • Methoden
 • Case 1: zelf een Factor Estimate opstellen
 • Case 2: begroting opstellen met de kwantitatieve methode
 • Alleen op basis van project parameters
 • Schattingen voorbereiden op basis van de kwantitatieve methode
 • Begrotingen voor equipment

Dag IV
Estimating of engineering – begroten van technische projecten
Estimating of engineering, ofwel het begroten van technische projecten, focust op het effectief inschatten van de werkelijke kosten van een technisch project of shutdown. Het engineeringsproces bepaalt niet alleen de kosten door de aard van het design, maar het proces zelf maakt ook deel uit van de project kosten. Na dag 4 kunt u de kostenrisico's van technische projecten correct inschatten. Samen met de begrotingsmethodes uit de vorige lessen bent u in staat om op het engineering gedeelte van uw projecten een bedrag te plakken. U kunt dus betere en meer realistische inschattingen maken, en ook het werk van anderen op dit gebied beter inschatten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Begroten van technische projecten
 • Engineering activiteiten in de verschillende fases
 • Methodes van ramen van engineering
 • Oefeningen

N.B. In elke oefening ligt de focus op een andere methode in een andere fase

Brochure aanvragen

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

De Cost Estimating Foundation training wordt gegeven door uiterst ervaren trainers met veel praktijkervaring met diverse cost estimating projecten binnen diverse industrieën.

Startdata

De Cost Estimating Foundation training wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.00 uur tot plm. 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 19 t/m 22 november 2024

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse Cost Estimating Foundation training bedragen € 2.980,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, alle lunches en koffie en thee. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier.

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-house training over Cost Estimating Foundation afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-house training heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Reviews

De training 'Cost Estimating Foundation' wordt door cursisten beoordeeld met een 8.5! Enkele reacties van cursisten:

"Geeft een prima beeld van cost estimating en de complexiteit ervan. Het is echt een VAK."
Non-Routine Maintenance SI, BP Raffinaderij Rotterdam

"Zinvolle informatie over hoe estimating werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Geeft meer inzicht in wat nodig is om een compleet beeld van kosten te creëeren."
Marijke de Jong, Scheduler, BP Raffinaderij Rotterdam

"Inhoudelijk en presentatief heel goed. Ik heb genoeg meegekregen en geleerd desondanks dit niet mijn vakgebied is. Alles is heel goed uitgelegd door een goede trainer. Deze training heeft mij meer inzicht gegeven over wat bij begrotingen komt kijken en hoe verschillende situaties aangepakt kunnen worden."

"Deze training sluit goed aan bij de omschrijving. De trainer is zeer ervaren wat key was in het succes van deze cursus. Deze training heeft mij kennis gegeven van het estimating proces en geleerd hoe ik dit moet toepassen in de praktijk."
Manager maintenance support, BP Raffinaderij Rotterdam

 

 

 

 

 

Cost Estimating Foundation

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY