Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Project Control

Post-HBO opleiding over het beheersen en financieel sturen van risicovolle projecten in uw organisatie!

Project Control – studiemogelijkheden

Optie 1: Project Control opleiding – 9 dagdelen (naar keuze klassikaal of live online)
Optie 2: Project Control opleiding – in-company

De vraag naar (gekwalificeerde) project controllers neemt sterk toe!

Veel controllers en projectleiders hebben helaas geen idee of projecten binnen hun organisatie op tijd en binnen budget worden opgeleverd en of de afgesproken kwaliteit wordt gerealiseerd. De vraag naar project controllers neemt daarom sterk toe. Steeds meer organisaties hebben vacatures voor gekwalificeerde project controllers.

Projecten overschrijden het budget met gemiddeld 200%

Wanneer u geen idee heeft of uw project budgetoverschrijding heeft of krijgt en hoeveel dat dan is, dan bent u niet de enige! Wij bieden u daarom een gespecialiseerde opleiding aan op het vakgebied Project Control. De post-HBO opleiding Project Control wordt zowel via open inschrijving (9 dagdelen) als in-company georganiseerd.

Post-HBO opleiding Project Control – vernieuwende inzichten en kennis op het hoogste niveau

De post-HBO opleiding ‘Project Control’ is een praktijkgerichte opleiding die geschikt is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten. In de opleiding wordt aandacht besteed aan onder meer organisatieleer, dynamiek van projecten, teamwork en essenties van projectmanagement. Daarnaast komen de beheersaspecten van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico’s ruim aan bod. Deze opleiding is derhalve nuttig voor projecten van groot tot klein, in alle sectoren.

Een onderbouwde visie op Project Control

Als deelnemer ontwikkelt u een onderbouwde visie op Project Control. Vanuit een bedrijfskundig en financieel perspectief wordt aandacht geschonken aan het gedrag en de dynamiek van projecten in relatie tot de rest van de organisatie.

In overleg met de cursusleiding kunt u eigen cases inbrengen en het programma mede afstemmen op uw specifieke behoefte. Het lesprogramma schenkt aandacht aan grote en kleine projecten in diverse sectoren en biedt u een diepgaande kennismaking met het vakgebied Project Control. Naast een gedegen theoretische basis bevat de opleiding Project Control ook actuele en spraakmakende cases, de meest recente inzichten en een flink deel ervaringsdeskundigheid met een hoog praktisch (en toepasbaar) gehalte. De theorie is doorspekt met de nodige ‘streetwiseness’.

Project Control opleiding – CEDEO erkenning

De opleiding Project Control is sinds 2010 CEDEO-erkend. Het CEDEO-certificaat staat al meer dan 25 jaar borg voor onderscheiding en prestige van kwaliteitsvolle dienstverlenende ondernemingen. CEDEO controleert de kwaliteit van de dienstverlening van de opleidingsverstrekkers en adviesverleners. Een klantentevredenheidsscore van 80% of hoger, gemeten volgens de CEDEO-norm en een garantie voor kwaliteitszorg, continuïteit en bedrijfsgerichtheid leiden tot het behalen van het CEDEO-certificaat.

Post-HBO opleiding Project Control – PE-punten

De Project Control opleiding is NBA gecertificeerd en geeft recht op 35 PE-punten.

Project Control – voor wie?

De praktijkgerichte opleiding Project Control leidt op tot gekwalificeerde ‘project controllers’, die in staat zijn de sturing en beheersing van complexe projectvraagstukken in de praktijk aan te kunnen. Wij denken hierbij aan (project) controllers, hoofden administratie, administrateurs, business en financial controllers, managers finance & accounting, accountants, project managers, project leiders, project ondersteuners, cost engineers, etc.

Project Control opleiding – voorkennis

U heeft geen specifieke kennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze post-HBO opleiding.

Project Control – niveau opleiding

De Project Control opleiding wordt gegeven op post-HBO niveau.

Project Control opleiding – aantal deelnemers

De maximale groepsgrootte is 15.

Programma

LES I
Project Control – wat is (Project) Control?

 • Het gedrag van projecten begrijpen en doorgronden
 • De plek van het project in de eigen organisatie en in haar externe omgeving
 • Hoe verkoopt u Project Control binnen uw organisatie?
 • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Raakvlakken met de reguliere bedrijfsvoering (administratie en control)
 • Overdrachtsdocumenten aan de beheerorganisatie
 • Exposure in het publieke domein

LES II
De menskant van projectbeheersing

 • Effectieve samenwerking tussen project teamleden en belanghebbenden
 • De teamrol managementtheorie van Belbin - oefeningen
 • Andere vormen van en theorieën over samenwerken

LES III
Project Control – de business case

 • Het proces van besluitvorming
 • De psychologie achter de cijfers
 • De business case monitoren, actueel en valide houden
 • Doorgaan, bijsturen of stoppen?

LES IV
Projectmanagement

 • Basisprincipes van goed projectmanagement die voor projectbeheersing cruciaal zijn
 • Inrichten van de projectorganisatie
 • Beheersen van scope en projectresultaat
 • Projectstart en -afsluiting
 • Verschillende projectmanagement standaarden
 • Het beste van PRINCE2
 • De basis van projectmatig werken
 • IPMA

LES V
Project rekenkunde

 • Goed financieel beheer van projecten
 • Schatten van risico’s en 'worst en best case' scenario’s
 • Verwachtingen in een realistisch perspectief plaatsen
 • Inrichten en voeren van een gedegen projectadministratie
 • U heeft uw calculator nodig!

LES VI
Projectrisicomanagement

 • De theorie van projectrisicomanagement in afwijking van corporate risicomanagement
 • Opzetten van een risicobeheersysteem geschikt voor projecten
 • Werkwijze en instrumenten
 • Demo workshop risicobeheersing voor projecten
 • (Semi-)kwantificering van projecten, vereist voor prognoses en scenario aanpak

LES VII
Informatiebeheersing van projecten

 • Opzetten van de informatiebeheersing van projecten
 • Automatisering van de informatiebeheersing
 • Verschillende softwarepakketten
 • Vooraf definiëren van de gewenste kwaliteit van deelresultaten en eindresultaat
 • Meetbaar maken van de kwaliteit
 • Welke afspraken kunt u als project controller over kwaliteit maken?

LES VIII
Projectbeheersing en de factor tijd

 • Tijd in samenhang met andere relevante beheeraspecten
 • Tijdig signaleren van afwijkingen in de (verwachte) projectuitvoering en -oplevering
 • Uw verantwoordelijkheden als projectcontroller
 • Plannen, technische en theoretische voortgang
 • Begrippen als Gantt Chart en kritieke pad analyse
 • De relevantie van een juist gekozen projectfasering

LES IX
Contracting

 • Uitbesteden van werk aan aannemers
 • Risicoallocatie - het lezen van de relevante passages in een overeenkomst
 • Het spel van meer- en minderwerk
 • Basale juridische begrippen
Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Project Control – post-HBO diploma

De opleiding Project Control biedt u de mogelijkheid om het post-HBO Project Control diploma te behalen. Naast verplichte aanwezigheid tijdens alle lessen legt u een schriftelijk examen af aan het einde van de opleiding. Dit examen wordt online aangeboden en maakt u vanaf uw eigen locatie. Als u dit examen met goed gevolg aflegt en u bent alle dagdelen aanwezig geweest, ontvangt u het officiële post-HBO Project Control diploma. Deelnemers die het examen niet wensen af te leggen ontvangen een certificaat van deelname.

Deze opleiding voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een post-HBO opleiding en is officieel erkend als post-HBO Registeropleiding.

Docent(en)

Deze post-HBO opleiding Project Control wordt verzorgd door gerenommeerde experts, professionals en topdocenten uit het vakgebied. De docenten zijn allen werkzaam in de praktijk, vaak voor toonaangevende projecten en projectorganisaties.

Startdata

De lessen vinden plaats op locatie of live online. De maximale groepsgrootte is 15 dus wees er snel bij! De lesdata zijn:

Project Control - opleiding I (18.30 - 22.00 / 09.30 - 17.30, Utrecht - versnelde opleiding)

 • 25 mei 2022
 • 1 + 2 + 8 + 9 juni 2022
 • 6 juli 2022 (online examen)

Project Control - opleiding II (18.30 - 22.00, Utrecht)

 • 20 + 27 september 2022
 • 4 + 11 oktober 2022
 • 1 + 8 + 15 + 22 + 29 november 2022
 • 11 januari 2023 (online examen)

Project Control - opleiding III (13.30 - 17.00, Rotterdam)

 • 3 + 17 + 24 november 2022
 • 1 december 2022
 • 12 + 19 + 26 januari 2023
 • 2 + 9 februari 2023
 • 9 maart 2023 (online examen)

Project Control - opleiding IV (13.30 - 17.00, live online)

 • 22 + 29 november 2022
 • 5 + 13 december 2022
 • 10 + 17 + 24 + 31 januari 2023
 • 7 februari 2023
 • 7 maart 2023 (online examen)

Inschrijven

De kosten voor de post-HBO opleiding Project Control bedragen € 3.455,- excl. BTW per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, studiematerialen, readers, literatuur en het examen.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Project Control opleiding in-house (en op maat) bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

Enkele reacties van voorgaande deelnemers:

’Project Control in al zijn facetten, gebracht door professionals en zonder gedoe.’

’Erg goed bevallen! Met interessante stof en heldere praktijkvoorbeelden. Zeker een toevoeging voor elke project manager/controller.’

Project Control

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY