Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Financiële kennis voor de niet-financiële manager

Een uniek leerpakket waarmee elke niet-financiële manager actuele en direct toepasbare financiële kennis verwerft

Financiële kennis voor de niet-financiële manager – studiemogelijkheden

Optie 1: 10-delige schriftelijke cursus (ook online te bestuderen)
Optie 2: in-company training

Een zeer complete cursus voor de manager die zich niet dagelijks met cijfers bezighoudt!

Met andere woorden, een uniek schriftelijk leerpakket dat u in staat stelt de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief.

Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Schriftelijke cursus Financiële kennis voor de niet-financiële manager – voordelen

 • Alle lessen zijn voorzien van theorie, praktijk, literatuurverwijzingen, tal van praktijkvoorbeelden en toetsvragen (en antwoorden)
 • De schriftelijke cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
 • U kunt direct starten en zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40-60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

Voor wie?

Deze unieke schriftelijke cursus heeft als doel managers in niet-financiële functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze cursus.

Naslagwerk

De cursusmap van de cursus Financiële kennis voor de niet-financiële manager vormt na afsluiting van de cursus een waardevol en praktisch naslagwerk. 

Programma

Financiële kennis voor de niet-financiële manager – lesprogramma

LES I
Financiële kennis – inleiding

 • Belang van informatievoorziening
 • Analyse van financiële gegevens
 • Organisaties
 • Financiële administraties
 • Bijzondere onderwerpen
 • VRAAGSTUKKEN

LES II
De balans

 • Activa en passiva
 • Waarderingsaspecten
 • Bijzondere onderwerpen
 • Bijzondere posten in de balans
 • Solvabiliteit
 • Liquiditeit
 • VRAAGSTUKKEN

LES III
De winst- en verliesrekening

 • Opbrengsten en kosten
 • Rentabiliteit en rendement
 • Kostenstructuur
 • VRAAGSTUKKEN

LES IV
Geldstromen en kostenverbijzondering

 • Kasstroomoverzicht
 • Kostenallocatie
 • Kostprijsanalyse
 • VRAAGSTUKKEN

LES V
Waardering van activa

 • Materiële vaste activa
 • Voorraden
 • Onderhanden werk
 • Vorderingen
 • VRAAGSTUKKEN

LES VI
Financiering en investeringen

 • Investeringscriteria
 • Investeringsanalyse
 • Financieringen
 • Relatie tussen investering en financiering
 • VRAAGSTUKKEN

LES VII
Werkkapitaal

 • Beheer van werkkapitaal
 • VRAAGSTUKKEN

LES VIII
Externe verslaggeving

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Bijzondere rapportages
 • VRAAGSTUKKEN

LES IX
Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving

 • Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
 • Financiële versus niet-financiële activiteiten
 • VRAAGSTUKKEN

LES X
Overige onderwerpen

 • Begroting en budgettering
 • Shared Service Centers
 • Kengetallen
 • Corporate Governance
 • VRAAGSTUKKEN
Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Active Services International logo - IMF AcademyDe eindredactie van deze cursus is in handen van drs. G. Gelling RA. Geert Gelling heeft jarenlange ervaring met het geven van financiële trainingen voor niet-financiële managers en is directeur van Active Services International BV.

Startdata

De cursus 'Financiële kennis voor de niet-financiële manager' gaat op 20 juni 2024 en 18 juli 2024 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen en met welk interval u de lessen wilt ontvangen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Financiële kennis voor de niet-financiële manager' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Financiële kennis voor de niet-financiële manager, bedragen € 1.795,- (excl. 9% BTW) per persoon.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

In-company

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de cursus Financiële kennis voor de niet-financiële manager in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Reviews

De cursus ‘Financiële kennis voor de niet-financiële manager’ wordt door cursisten beoordeeld met een 8+.

Enkele reacties van cursisten:
'De stof is duidelijk en helder beschreven. Ook als het niet direct toepasbaar is, is het waardevol voor je algemene ontwikkeling.'
Joop Oosterlaak, Demand Manager, ING Commercial Banking

'Duidelijke uitleg. Het is een vrij volledige en nuttige leergang. Ook handig om op terug te vallen voor uitleg.'
Fiona de Clerck, Financieel Manager, R.M. Vinck & Co

'Goede cursus over alle zaken die met financiën en management te maken hebben.'

'Prima algemene leergang om bekend te raken met de financiële kant.'

'De cursus is duidelijk en overzichtelijk met een goede indeling.'

'Zeer tevreden, heel positief en een leerrijke cursus.'

'Geeft brede en aanvullende informatie noodzakelijk voor financieel management.'

'Zeer complete cursus, bruikbaar in alle branches, prettig leesbaar en de lesdelen zijn goed behapbaar. Kortom, een zeer complete cursus voor de manager die zich niet dagelijks met de cijfertjes bezighoudt, maar wel wil weten wat er speelt.'

'Heel leerzaam. Voor een non-financial wordt het duidelijk uitgelegd.'
Senior Informatie Analist, KPN

'Voor mij op dit moment een goede basis. Enerzijds bevestiging van bestaande kennis met aanvullende verdieping.'
Directeur Cerein Trainingen

'Nuttige leergang en mooi naslagwerk.'

'Een goede leergang die me helpt 'to connect the dots' tijdens mijn werkzaamheden.'
Directeur

Financiële kennis voor de niet-financiële manager

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY