Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Deze 4-daagse training bevat alle kennis om op het hoogste data management niveau als Chief Data Officer (CDO) te kunnen functioneren in een publieke organisatie

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 4-daagse training (klassikaal en live online)
Optie 2: In-company training (klassikaal en live online)

Chief Data Officer (CDO) – boegbeeld van een datagedreven publieke organisatie

Wilt u de resultaten van projecten en programma's op het gebied van data goed kunnen borgen, blijvend laten renderen en echt gemeengoed laten zijn, dan is een goed ingerichte databesturing onmisbaar. In steeds meer publieke organisaties wordt deze verantwoordelijkheid belegd bij de nieuwe functie van Chief Data Officer (CDO).

Data is uitgegroeid tot één van de belangrijkste assets van vrijwel elke publieke organisatie. De vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze data blijft echter nog te vaak onbeantwoord. Om deze vraag te beantwoorden en om grip te krijgen op het geheel aan data binnen de organisatie is sinds een aantal jaren de Chief Data Officer (CDO) in opkomst.

De CDO overziet de algehele data strategie in relatie met de organisatie strategie, is eindverantwoordelijk voor het (her)gebruik van alle data en is daarmee het boegbeeld van een datagedreven organisatie. De Chief Data Officer (CDO) is verantwoordelijk voor de data visie en de data strategie en vertaalt (technologische) ontwikkelingen naar kansen en oplossingen voor de organisatie. Daarnaast borgt hij de inrichting van data management en data governance (kwaliteit van data) binnen de organisatie en de wet- en regelgeving, zoals rondom privacy, ethiek en security. Met het exponentieel groeiende datavolume nemen ook de risico's toe. Een datalek kan de reputatie van uw organisatie ernstig schaden. Data security behoort dan ook tot de topverantwoordelijkheden van de CDO.

Binnen een paar jaar heeft 70% van alle - publieke - organisaties een Chief Data Officer (CDO) aangesteld

Als nieuwkomer op C-level niveau is de Chief Data Officer (CDO) daarmee direct één van de belangrijkste functionarissen in de organisatie. Niet in plaats van maar naast de CIO (Chief Information Officer), die meer gaat over de informatievoorziening en de IT-infrastructuur. Inmiddels zijn al meer dan 400 Chief Data Officers (CDO) actief in Nederland. De algehele verwachting is dat binnen een paar jaar 70% van alle - publieke - organisaties een Chief Data Officer (CDO) heeft aangesteld.

N.B. De term CDO wordt ook wel gebruikt voor Chief Digital Officer. De Chief Digital Officer heeft wel raakvlakken met de Chief Data Officer, maar bevindt zich meer op het kruispunt van strategie, marketing, technologie en innovatie.

Voor wie is deze Chief Data Officer (CDO) training van belang?

De Chief Data Officer (CDO) training is van belang voor alle professionals die (mede) verantwoordelijk zijn (of worden) voor de data (analyse) strategie van een publieke organisatie en de functie van Chief Data Officer (CDO) ambiëren danwel deze functie al vervullen. Wij denken dan o.a. aan de CDO/CIO/CAO, kwartiermakers, medewerkers CIO- en CDO-office, senior management, informatiemanagers, procesmanagers, project- en programmamanagers, data analisten, data coaches, data stewards, data custodians, business analisten, beleids- en strategie analisten, teamleiders en teamcoaches, opgave managers en tal van andere (data)professionals.

Voorkennis

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze Chief Data Officer (CDO) training gaan wij ervan uit dat u enige jaren ervaring heeft in een datagerelateerde functie in een publieke organisatie.

Niveau van de Chief Data Officer (CDO) training

De 4-daagse Chief Data Officer (CDO) training wordt gegeven op HBO/Bachelor+ werk- en denkniveau.

Ook interessant voor u!

Naast de Chief Data Officer (CDO) training kunnen de volgende trainingen ook interessant/relevant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

Het lesprogramma is gericht op het doorgronden van de belangrijkste aspecten van datagedreven werken en het leiding kunnen geven aan een datagedreven publieke organisatie. Elk programma onderdeel is voorzien van praktijkvoorbeelden en wordt afgesloten d.m.v. een spel, workshop of discussie.

Begripsvorming
Kennen en begrijpen van verschillende begrippen als Business Intelligence (BI), data management, data science, analytics, Artificial Intelligence (AI), Data Warehouse (DWH), functionaliteit, (big) data

 • Kennen en begrijpen van de verschillende begrippen en hoe deze zich tot elkaar verhouden
 • Relevante trends en ontwikkelingen
 • Begrijpen hoe datagedrevenheid past in de bredere context van digitalisering en welke aspecten van de organisatie hierdoor worden geraakt 
 • Begrijpen van de voorwaarden voor:
  • Data driven/fact based - datagedreven werken
  • Business analytics - beleidsanalyse en statistiek t.b.v. bijsturing
  • Business Intelligence (BI) - bedrijfsinformatie ten behoeve van besturing en de verschillen tussen deze disciplines
 • DIKW-boom en de communicatieve feedback loop achter datagedrevenheid
 • Een interactieve discussie kunnen organiseren over 'wat is wat'
 • Feedback, leren en groeien met machines

Data strategie
Strategie, ambitiebepaling, KPI, use cases, portfolio, business case, publieke waarde, routekaart

 • Verschil en samenhang tussen de datastrategie, i-strategie, enz.
 • Data als asset en toepassingsgebied
 • Formuleren van de data strategie voor uw eigen organisatie
 • Het verschil tussen veranderen, transitie en transformatie
 • Opstellen van een routekaart
 • Portfoliomanagement inzetten voor het use case gedreven realiseren van de strategie
 • Opzetten van de business case voor data
 • Publieke waarde concreet maken in data projecten
 • De impact van data op de competenties van medewerkers
 • De impact van data op de infrastructuur

Data governance en data organisatie
Organisatie inrichting, data governance, data lab, BICC, besturing, CDO/CIO/CAO, data steward, volwassenheidsmodel

 • Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de data organisatie
 • Positionering van de data organisatie - business/IT en centraal/decentraal
 • Organiseren van innovatie in uw organisatie
 • Ontwikkelen van een CDO en/of CAO office - het belang en het verschil
 • Verschil in aanpak bij routinematige intake en innovatie met data vraagstukken
 • Bepalen van de eigen volwassenheid
 • De verschillende rollen (waaronder data steward) en verantwoordelijkheden van data aangeven

Data management
Master data, data kwaliteit, metadata, data catalogus, DMBok, DWH, data lake, data hub, data platform, big data, (linked) open data, kernregister, enz.

 • Wat zijn data functionaliteiten?
 • De kracht van DAMA DMBoK
 • Data architectuur plaatsen
 • Data virtualisatie als techniek plaatsen 
 • Waarde en valkuilen van het Damhof model
 • Het Amsterdam Informatiemanagement Model (AIM) kunnen toepassen in verbinding met de CIO-rol
 • Kernregisters en master data management
 • Ontplooien van data kwaliteit initiatieven 
 • Delen van technische data en weten wat een data hub is 
 • Onderscheiden van de typen data en hun nut en noodzaak
 • Formuleren van parameters

Data analyse en data analytics
Analyse, actionable insights, visualisatie, dashboards, storytelling

 • Wat houdt het vakgebied data analytics in?
 • Het analytics proces toepassen op de publieke organisatie
 • Datagedreven besluitvorming tot stand brengen met 'actionable insights'
 • Wat is een 'actionable insight'?
 • De basisbeginselen van visualisatie, verkennende data analyse en data storytelling
 • Hoe onderscheidt een actionable insight zich van een dashboard?
 • Hands-on aan de slag

Zicht op Artificlal Intelligence (AI) en algoritmes
Advanced analytics, CRISP-dm, voorspelmodellen, sturen op algoritmes, process, confusion matrix, risico classificatie, role-level, in beheer nemen van modellen

 • Transparantie
 • Ethiek
 • Model performance
 • Beheer
 • Rollen binnen de verschillende taken van het analytics proces
 • Op basis van een case leert u welke organisatorische uitdagingen er zijn rondom de toepassing van Artificial Intelligence (AI) en algoritmes

Privacy, security en ethiek
AVG, BIO, ethiek, handelingskader, audit, draagvlak, transparantie, publieke waarden

 • Waar moet u op letten als u met data aan de slag gaat vanuit de AVG gezien?
 • Profiling - wat mag wel en wat niet?
 • Hoe zet u informatiebeveiliging op?
 • Hoe toetst u de ethische vragen bij uw data project?
 • Hoe blijft u ethisch verantwoord bezig?
 • Wat zijn eigenlijk ethische vraagstukken?
 • De belangrijkste juridische kaders rond data:
  • U weet op hoofdlijnen wat mag en u kunt de risico's aangeven bij data toepassingen
  • U weet wat algoritmes zijn en hoe daar grip op gehouden kan worden
  • Uw eigen kritische blik op algoritmegebruik verder ontwikkelen
  • Een 'ethische' bril opzetten

Datagedreven cultuur – interventies en dynamiek
Cultuur en krachtenveld analyse, verandermanagement, cultuur, leiderschap

 • Het belang van cultuur in onze harde, gestructureerde wereld
 • Verandering is meer dan een plan of een programma
 • Inzetten van een bredere set aan interventies om een datagedreven cultuur verder vorm te geven
 • Doorzien van de drijfveren van mensen en uw managementstijl hierop aanpassen
Brochure aanvragen

Certificaat

Elke deelnemer ontvangt na afloop van de training Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector een persoonlijk certificaat.

Docent(en)

Uw docenten zijn:

Edward Blom MSc. CMC
Edward BlomEdward Blom is interim manager, organisatieadviseur en docent in data & analytics. Hij heeft een achtergrond in bestuurlijke informatiekunde (economie) en is ruim 20 jaar actief met data, business intelligence, analytics en veranderkunde. Edward helpt bij datagedreven werken door de technische mogelijkheden toe te passen in proceskenmerken en te zorgen dat medewerkers met deze veranderde werkwijze aan de slag gaan. Edward heeft een ruime ervaring binnen de private en publieke sector. Binnen de (semi-)overheid heeft hij gewerkt voor Het Spoor, de Nederlandse infrastructuur en was hij actief voor de Nationale Politie op de portefeuille Informatie Gestuurd Werken. Hij is nu actief binnen twee G4 gemeenten om datagedreven werken dieper in de organisatie te verankeren. Edward houdt ervan innovaties te vertalen naar bruikbare oplossingen. 

Christian Verhagen MSc. MMC
Christian Verhagen is organisatie adviseur in de publieke sector en werkzaam voor Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Met een achtergrond in bestuurskunde en data technologie helpt hij overheden met het realiseren van een datagedreven organisatie. Christian leidt verschillende data projecten bij meerdere ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies en gemeenten en adviseert over de data strategie, data management en data governance. Christian spreekt regelmatig hierover op congressen, geeft les en gastcolleges en presenteert de Nationale Data Podcast. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties over het delen en gebruik van data, waaronder 'Het Profiling kookboek' over de inzet van data analytics en risicoprofielen in de publieke sector.

Christian is tevens hoofd van de werkgroep data maturity van DAMA (The Global Data Management Community). Deze werkgroep heeft tot doel organisaties te ondersteunen bij het inrichten van data management en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. Voor iBestuur blogt hij over het gebruik van data en technologie in de publieke sector. Als schrijver van 'Het Profiling Kookboek' beschrijft Christian hoe data analytics en risicoprofielen ingezet kunnen worden in de publieke sector. Daarvoor was Christian als consultant verbonden aan O&i management consultants (nu Bvolve geheten) en Atos Consulting.

Uw gastdocenten zijn:

Arun Rampersad BSc, LLM
Arun Rampersad is concernadviseur data bij de Gemeente Den Haag. In deze rol werkt hij, samen met de Chief Data Officer (CDO), op strategisch niveau aan de implementatie van de data strategie van de gemeente Den Haag.Arun is sinds 2013 werkzaam voor de Gemeente Den Haag, o.a. als data analist, adviseur datagedreven werken en als coördinator team data (OCW). In zijn tijd als data analist heeft Arun ervaren hoe het is om veel informatie te hebben, maar met moeite besluitvorming te realiseren op basis van deze informatie. Gebaseerd op zijn ervaringen heeft hij voor de Gemeente Den Haag o.a. een visie op analytics opgesteld en een toolkit voor data analisten samengesteld. 

Dr. Ir. Marijke van der Veen RCP
Marijke van der Veen is intelligence strateeg bij de Kamer van Koophandel (KvK) waar zij werkt aan de organisatie van inzichten uit data; van een abstract strategisch niveau naar concrete handvatten voor de uitvoering. Sinds 2014 zet zij zich bij de KvK in om de organisatie meer klantgericht en datagedreven te maken, o.a. door de opzet, inrichting en uitvoering van klantonderzoek en behoefte onderzoek. Daarnaast heeft zij een nieuwe CRM strategie en een Intelligence Platform ontwikkeld en is zij als teamlid betrokken bij diverse grote aanbestedingen. Marijke heeft een achtergrond als technisch bedrijfskundige en is Register CRM Professional (RCP). 

Startdata

De training Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 3 + 10 + 17 + 24 november 2022

Inschrijven

De kosten van de 4-daagse toptraining Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector bedragen € 3.480,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, het lesmateriaal en een exemplaar van 'Het Profiling Kookboek'. U kunt zowel fysiek als live online deelnemen. Geef uw voorkeur aan op het inschrijfformulier.

In-company

Heeft u voorkeur voor een in-company training, afgestemd op de vragen en knelpunten uit uw eigen organisatie? Neemt u dan contact met ons op. Een in-company training heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • organisatiegebonden en gevoelige vraagstukken kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Reviews

De 4-daagse Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector werd voor het eerst georganiseerd in september 2021. De reacties op deze nieuwe training waren unaniem lovend. De training werd gemiddeld beoordeeld met een 8.5. Enkele reacties van cursisten zijn:

'Goed overzicht, veel praktische tips!'

'Leuk, waardevol, veel info, mooie vogelvlucht'
Martin van Vuure, data manager | ketenmanager, Samenwerkingsverband DOVA U.A.

'Prima, waardevolle naslagwerken'
Wilco te Winkel, Informatiemanager Onderwijs, Erasmus Universiteit Rotterdam, CIO-Office

'Zeer goede basis, eigenlijk zouden tientallen collega's dit moeten krijgen.
En daarna een vervolg met verdieping voor de daadwerkelijke CDO.'
Amir Niknam, Adviseur innovatie

'Interessante en kwalitatief hoge opleiding met zeer bruikbare onderdelen voor in de praktijk.'
Marcel van Hoof, Stichting DITSS

'Zeer nuttig, veel info toegepast op management level.'
Data governance lead

Chief Data Officer (CDO) in de Publieke Sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY