Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Predictive Profiling diploma

In deze post-HBO opleiding wordt u opgeleid voor het diploma Predictive Profiling. Wanneer u slaagt voor de examens ontvangt u de titel Register Profiling Professional (RPP), eventueel aangevuld met de titel Certified Profiling Expert (CPE®).

Predictive Profiling – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 8-daagse training plus het Predictive Profiling examen. U ontvangt de titel Register Profiling Professional (RPP). Wanneer u tevens het praktijkexamen succesvol afsluit ontvangt u de titel Certified Profiling Expert (CPE®).
Optie 2: in-company training waarin de Predictive Profiling methode wordt toegepast binnen uw eigen organisatie, sector of risicogebied

Predictive Profiling – dé beveiligingsmethode van nu

Predictive Profiling Predictive Profiling is een wereldwijd zeer succesvolle methode om criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Deze in Israël ontwikkelde methode heeft zich inmiddels wereldwijd als zeer succesvol bewezen. Ook in Nederland bestaat grote belangstelling om Predictive Profiling toe te passen. De kracht van Predictive Profiling zit onder meer in het preventieve afschrikeffect op personen met een slechte intentie, zonder dat dit ten koste gaat van een klantgerichte benadering.

Predictive Profiling is de meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld

Predictive Profiling gaat uit van de mogelijkheden die tegenstanders hebben om uw organisatie met succes aan te kunnen vallen, in plaats van uw eigen mogelijkheden om een aanval te stoppen. Dit lijkt logisch, maar wordt in de praktijk nog zelden toegepast. Predictive Profiling is daarmee de meest proactieve beveiligingsmethode die er bestaat. Predictive Profiling is altijd een aanvulling op de bestaande beveiligingsorganisatie en is in beginsel geen vervanging.

Hoe werkt deze fascinerende methode?

Elke technologie kan omzeild worden, omdat alle technologie werkt op basis van 'voorgeprogrammeerde' en dus te leren configuraties. Criminelen en terroristen zijn daarentegen veel minder gewapend tegen menselijke, onvoorspelbare interacties, zoals bijvoorbeeld de confrontatie met een vraag. Security Questioning - een gespecialiseerde bevragingsmethode – is dan ook een belangrijk wapen in de strijd tegen criminelen en terroristen. Er zijn wereldwijd talloze voorbeelden van dreigingen die verijdeld hadden kunnen worden door observatie en bevraging.

Predictive Profiling – overal toepasbaar

Niet alleen de Predictive Profiling methode wordt uitgelegd, maar ook de toepassingsmogelijkheden worden behandeld. Predictive Profiling is niet alleen toepasbaar in hoog risico omgevingen, maar kan overal worden toegepast. De methode is inmiddels met succes toegankelijk gemaakt voor diverse sectoren en risicogebieden. Zo krijgt u inzicht in de succesfactoren achter de methode. Er worden ook kritische kanttekeningen geplaatst, want profiling is geen trucje.

Security experts en wetenschappers geven vanuit hun eigen ervaring en onderzoek inzicht in de mogelijkheden en resultaten die zij met Predictive Profiling hebben bereikt. De lessen worden ondersteund met realistische, praktische en interactieve oefeningen waardoor u het geleerde direct kunt toepassen in uw praktijk.

Predictive Profiling en Security Questioning (SQ)

Het meest effectieve wapen van een profiler is het stellen van vragen, ofwel Security Questioning. Iemand die kwaadwillend is, kan zich immers niet voorbereiden op niet te voorspellen vragen. Daarnaast kan Security Questioning in vrijwel elke omgeving worden toegepast. Bijkomend voordeel is dat het stellen van vragen niets kost. Bovendien kan Security Questioning ook worden geleerd aan andere functionarissen dan enkel beveiligingsfunctionarissen. Medewerkers die beschikken over de juiste competenties kunnen vanuit hun bestaande functie/rol hierdoor van grote toegevoegde waarde worden voor de veiligheid binnen uw onderneming. Minder procedures en een intelligente benadering van bezoekers zullen ook de klantgerichtheid van uw organisatie versterken.

Doel van de opleiding

De opleiding heeft tot doel u de methode Predictive Profiling aan te leren. Als predictive profiler wordt u getraind in het detecteren van afwijkend gedrag, verdachte indicatoren en het stellen van niet te voorspellen vragen (Security Questioning). Na afronding van deze post-HBO opleiding bent u in staat om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methode in uw eigen organisatie of in die van uw opdrachtgevers te implementeren.

Predictive Profiling en Red Teaming – wat is een Red Team?

Deze opleiding besteedt één praktijkdag aan Red Teaming. Red Teaming is het aanvallen van de eigen organisatie door een zogenaamd 'Red Team'. Red Teaming richt zich op de situatie die voorafgaat aan een incident of calamiteit. Red Teams worden samengesteld op basis van specifieke expertise en ervaring. De leden kunnen zowel van binnen als van buiten de organisatie komen. Een Red Team kan ad-hoc of op basis van een planning worden ingezet. Red Teaming kan ook op basis van peer-to-peer worden georganiseerd, zoals bij de Red Teaming Groep Nederland.
Red Teaming geeft inzicht in de mogelijkheden waar potentiële tegenstanders gebruik van kunnen maken. In dat opzicht heeft Red Teaming een directe relatie met Predictive Profiling als middel om een potentiële dreiging al in de voorbereidende fase te ontdekken. Red Teaming maakt daarom een belangrijk deel uit van de Predictive Profiling methode.

Red Teaming Groep Nederland

U ontvangt van ons een gratis lidmaatschap van de Red Teaming Groep Nederland. Als lid van de Red Teaming Groep Nederland profiteert u niet alleen van een exclusief en groeiend netwerk, maar kunt u ook regelmatig opleidingen en workshops volgen op het gebied van zowel Red Teaming als Predictive Profiling.

Predictive Profiling en Blue Teaming

Een tweede praktijkdag in deze opleiding is gewijd aan Blue Teaming. Tijdens deze praktijkdag leert u Predictive Profiling direct toe te passen. De Blue Teaming praktijkdag is een goede basis voor het opstellen van een Standaard Operationele Procedure (SOP) voor uw eigen organisatie. Daarnaast wordt u getraind in het uitvoeren van de enige wetenschappelijk bewezen effectieve Security Questioning techniek, Controlled Cognitive Engagement (CCE).

Predictive Profiling – voor wie is het diploma waardevol?

Predictive Profiling kan in principe uitgevoerd worden door alle medewerkers die werken in het te beschermen gebied. De opleiding is het meest geschikt voor professionals die met veiligheidsvraagstukken werken en incidenten in een vroeg stadium willen voorkomen, t.w.:

 • Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Security managers verantwoordelijk voor het integrale beveiligingsproces
 • Functionarissen bij de Politie en Koninklijke Marechaussee
 • Human Resource Managers (HRM)
 • Adviseurs op beveiligingsgebied
 • Managers die te maken hebben met geweld tegen medewerkers
 • Bedrijfsrechercheurs
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA)

Predictive Profiling staat enorm in de belangstelling. Schrijf u daarom vandaag nog in voor dit waardevolle en internationaal erkende diploma!

Studiebelasting

De opleiding Predictive Profiling bestaat uit 8 lesdagen. Per lesdag moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie. U sluit de opleiding af met een theorie-examen. De voorbereiding voor dit examen kost u 1 à 2 dagen. Wanneer u tevens deelneemt aan het praktijkexamen moet u rekening houden met extra voorbereidingstijd (plm. 3 à 4 dagen).

N.B. Mocht u onverhoopt een lesdag missen, dan bieden wij u de mogelijkheid om - in overleg - deze dag later in te halen.

Predictive Profiling opleiding in meerdere talen

De Predictive Profiling opleiding wordt vooralsnog in het Nederlands en Engels aangeboden. De voertaal tijdens deze opleiding is Nederlands.

Ook interessant voor u!

Naast de Predictive Profiling opleiding zijn wellicht ook de volgende opleidingen interessant/relevant voor u:

Programma

DAG I
Predictive Profiling

 • Introductie
 • Methoden en technieken van Predictive Profiling
 • Geschiedenis van Predictive Profiling
 • Concepten en definities
 • Relevante processen en cycli

DAG II
Red Teaming

 • Methoden en technieken van Red Teaming
 • Security doelstellingen
 • Risicoposities
 • Geschiedenis en definitie van Red Teaming
 • Red Teaming toepassingen binnen security

DAG III
Het managen van Predictive Profiling

 • Analysemethoden en -technieken
 • Methoden en technieken van verdachte indicatoren
 • Analyse in proactieve security
 • Dreiging versus risico
 • Alpha- en bèta-kansen en de Rumsfeld Matrix
 • Radicalisering van Jihadisme

DAG IV
Leugens en detectie

 • De wetenschap achter leugendetectie
 • De praktijk van leugendetectie
 • Security Questioning in de praktijk
 • Controlled Cognitive Engagement (CCE)

DAG V
Blue Teaming praktijkdag

 • Methoden en technieken van Security Questioning
 • Standaard Operationele Procedure (SOP)
 • Ontwikkelen en implementeren van de SOP
 • Security Intelligence

DAG VI
Predictive Profiling en HRM

 • Predictive Profiling en Human Resource Management (HRM)

DAG VII
Predictive
 Profiling examentraining


DAG VIII
Red Teaming Praktijkdag

 • Uitvoeren van een Red Teaming oefening op een locatie in Nederland

Predictive Profiling theorie-examen / Register Profiling Professional (RPP)

Wanneer u slaagt voor het (theoretische) examen, na afloop van de opleiding, ontvangt u het internationaal erkende diploma Predictive Profiling. U wordt ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister en u ontvangt de titel Register Profiling Professional (RPP).

Predictive Profiling praktijkexamen / Certified Profiling Expert (CPE®)

Wanneer u het diploma Predictive Profiling heeft behaald kunt u ervoor kiezen tevens het praktijkexamen te doen. Met dit praktijkexamen toont u aan dat u de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Dit praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, het presenteren van deze opdracht en het verdedigen van uw conclusies voor de examencommissie. Als u het praktijkexamen met succes afrondt, kunt u zich inschrijven in het Nationaal Beveiligingsregister en mag u de titel Certified Profiling Expert (CPE®) achter uw naam zetten.

Wij bieden u (tegen een meerprijs) tijdens de opleiding de mogelijkheid om - onder persoonlijke en intensieve begeleiding van ervaren trainers - het dossier en de rapportage ten behoeve van dit praktijkexamen Predictive Profiling plus een Standaard Operationele Procedure (SOP) te maken. Hiermee kunt u Predictive Profiling in uw eigen organisatie implementeren.

Brochure aanvragen

Docent(en)

De praktijklessen worden verzorgd door trainers die werkervaring hebben opgedaan bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tevens hebben enkele trainers ervaring met inlichtingenvergaring in het internationale bedrijfsleven en met Security Profiling van passagiers op internationale luchthavens. Sommige trainers hebben hun kennis en vaardigheden in Israël - de bakermat van Predictive Profiling - verder ontwikkeld. De theorielessen worden verzorgd door (gast)docenten die lesgeven aan Nederlandse universiteiten en/of die bij de Nederlandse Politie en opsporingsdiensten werkzaam zijn.

Startdata

De opleiding Predictive Profiling bestaat uit 8 lesdagen en wordt gehouden in de omgeving van Utrecht. De lesdagen zijn op:

Predictive Profiling – training 

 • 13 + 20 september 2024 plus
 • 4 + 11 + 25 oktober 2024 plus
 • 1 + 15 + 29 november 2024 en
 • 6 december 2024 (examen)

De datum van het praktijkexamen wordt in overleg met de deelnemende cursisten vastgelegd.

Inschrijven

De kosten van de Predictive Profiling opleiding bedragen € 3.295,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunches en studiemateriaal.

De kosten van het theorie-examen bedragen € 295,-. Wanneer u hiervoor slaagt, ontvangt u de titel Register Profiling Professional (RPP) en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister.

De kosten van de persoonlijke begeleiding t.b.v. het praktijkexamen bedragen € 1.995,- wanneer u zich hiervoor inschrijft voorafgaande aan de opleiding Predictive Profiling. Wanneer u pas na afloop van de opleiding Predictive Profiling hiervoor besluit bedragen de kosten € 2.995,-.

De kosten van het praktijkexamen zelf bedragen € 495,-. Wanneer u hiervoor slaagt, ontvangt u de titel Certified Profiling Expert (CPE®) en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister.

In-company

Een in-company training over Predictive Profiling wordt volledig afgestemd op uw eigen organisatie en/of risicogebied. Een in-company training heeft tal van voordelen, zoals:

 • wordt in uw eigen werkomgeving gegeven
 • plaats, tijd en data bepaalt u zelf
 • geeft u de ruimte om openlijk discussies te voeren omdat er geen buitenstaanders aanwezig zijn
 • bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten

Vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak al zinvol en kostenbesparend. Voor meer informatie over de Predictive Profiling opleiding, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Predictive Profiling diploma

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY