Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Project Control

Dé erkende en praktijkgerichte post-HBO training over het succesvol en professioneel beheersen en financieel sturen van complexe en risicovolle projecten in uw organisatie!

Project Control – trainingsmogelijkheden

Optie 1: Project Control training
Optie 2: In-company training

De vraag naar (gekwalificeerde) project controllers neemt sterk toe

Veel projectleiders en controllers hebben helaas geen idee of projecten binnen hun organisatie op tijd en binnen budget worden opgeleverd en of de afgesproken kwaliteit wordt gerealiseerd. De vraag naar gekwalificeerde project controllers neemt daarom sterk toe. 

Projecten overschrijden het budget met gemiddeld 200%

Wanneer u geen idee heeft of uw project budgetoverschrijding heeft of krijgt en hoeveel dat dan is, dan bent u niet de enige! Wij bieden u daarom een gespecialiseerde training aan op het vakgebied project control. Na afloop van de training zult u projecten vaker binnen het budget, op tijd en met het gewenste resultaat kunnen opleveren. In de training wordt aandacht besteed aan onder meer organisatieleer, dynamiek van projecten, teamwork en de essenties van projectmanagement. Daarnaast komen de beheersaspecten van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico’s ruim aan bod. De training biedt vernieuwende inzichten en kennis op het hoogste niveau en is geschikt voor projecten van groot tot klein en in alle sectoren.

Wat leert u in deze training?

Als deelnemer ontwikkelt u een onderbouwde en unieke visie op integrale projectbeheersing. Vanuit een bedrijfskundig en financieel perspectief wordt aandacht geschonken aan het gedrag en de dynamiek van projecten in relatie tot de rest van de organisatie.

In overleg met de hoofdtrainer kunt u eigen cases inbrengen en het programma mede afstemmen op uw specifieke behoefte. Het lesprogramma schenkt aandacht aan grote en kleine projecten in diverse sectoren en biedt u een diepgaande kennismaking met het vakgebied project control. Naast een gedegen theoretische basis bevat de training actuele en spraakmakende cases, de meest recente inzichten in project control en een flink deel ervaringsdeskundigheid met een hoog praktisch (en toepasbaar) gehalte. De theorie is doorspekt met de nodige ‘streetwiseness’. 

Voor wie is deze training van belang?

De post-HBO training Project Control is een praktijkgerichte training voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten. De training leidt op tot gekwalificeerd project controller die in staat is de sturing en beheersing van complexe projectvraagstukken in de praktijk aan te kunnen. Deze training is daarom geschikt voor (project) controllers en projectleiders, hoofden administratie, business en financial controllers, managers finance & accounting, accountants, project managers, project ondersteuners, cost engineers en alle andere professionals die te maken krijgen (of hebben) met het beheersen en financieel sturen van risicovolle projecten.

Post-HBO diploma Project Control

De training Project Control biedt u de mogelijkheid om het post-HBO diploma Project Control te behalen. Naast verplichte aanwezigheid tijdens alle lessen legt u aan het einde van de training een schriftelijk examen af. Het examen wordt online aangeboden en maakt u vanaf uw eigen locatie. Als u het examen met goed gevolg aflegt en u bent alle lesdagen aanwezig geweest, dan ontvangt u het officiële post-HBO diploma Project Control. Deelnemers die het examen niet wensen af te leggen ontvangen een certificaat van deelname.

Deze training voldoet aan de vereisten die gesteld worden aan een post-HBO training en is officieel erkend als post-HBO Registeropleiding.

Voorkennis en studiebelasting

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze post-HBO training. De studiebelasting bedraagt 2 uur zelfstudie per halve dag training. Het lesmateriaal wordt digitaal ter beschikking gesteld. Halverwege het lesprogramma wordt een proefexamen ingelast. 

Beperkt aantal deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze training is 15. Omdat de Project Control training vrijwel altijd volgeboekt is, vragen wij u om u tijdig in te schrijven of een plaats te reserveren. 

CEDEO erkenning

De training Project Control is sinds 2010 CEDEO-erkend. Het CEDEO-certificaat staat al meer dan 30 jaar borg voor onderscheiding en prestige van kwaliteitsvolle dienstverlenende ondernemingen. CEDEO controleert de kwaliteit van de dienstverlening van de opleidingsverstrekkers en adviesverleners. Het CEDEO-certificaat kan alleen behaald worden d.m.v. een klanttevredenheidscore van 80% of meer - gemeten volgens de CEDEO-norm - en een garantie m.b.t. kwaliteitszorg, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. 

Ook interessant voor u!

De volgende trainingen kunnen ook interessant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

LES I
Wat is project control?

 • Het gedrag van projecten begrijpen en doorgronden
 • De plek van het project in de eigen organisatie en de externe omgeving
 • Hoe verkoopt u project control binnen uw organisatie?
 • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Raakvlakken met de reguliere bedrijfsvoering (administratie en control)
 • Overdrachtsdocumenten aan de beheerorganisatie
 • Exposure in het publieke domein
 • Praktijkcase

LES II
Projectwerk is mensenwerk

 • De menskant van projectbeheersing
 • Effectieve samenwerking tussen project teamleden en belanghebbenden
 • De teamrol managementtheorie van Belbin - oefeningen
 • Andere vormen van en theorieën over samenwerken en weerstanden overwinnen
 • Ethische dilemma's

LES III
Project control – de business case

 • Het proces van besluitvorming
 • De psychologie achter de cijfers
 • De business case monitoren, actueel en valide houden
 • Inschatten van risico's en worst en best case scenario's maken
 • Doorgaan, bijsturen of stoppen?

LES IV
Projectmanagement

 • Basisprincipes van goed projectmanagement die voor projectbeheersing cruciaal zijn
 • Inrichten van de projectorganisatie
 • Beheersen van scope en projectresultaat
 • Projectstart en -afsluiting
 • Verschillende projectmanagement standaarden
 • Het beste van PRINCE2
 • De basis van projectmatig werken
 • IPMA

LES V
Plannen en monitoren van de project voortgang

 • Tijdig signaleren van afwijkingen in de (verwachte) projectuitvoering en -oplevering is cruciaal
 • Red flags en early warning systems
 • Het belang van de factor tijd in projectbeheersing
 • Gantt chart
 • Kritieke pad analyse
 • De relevantie van een juist gekozen projectfasering

LES VI
Project risicomanagement

 • De theorie van project risicomanagement in afwijking van corporate risicomanagement
 • Instrumenten en technieken
 • Opzetten van een risicobeheersysteem geschikt voor projecten
 • Werkwijze en instrumenten
 • (Semi-)kwantificering van projecten, vereist voor prognoses en scenario aanpak

LES VII
Goed financieel beheer van uw project is cruciaal!

 • Financieel beheer van projecten
 • Inrichten en uitvoeren van een gedegen projectadministratie
 • Project rekenkunde

LES VIII
Informatiebeheersing en kwaliteit van projecten

 • Informatiebeheersing en automatisering
 • Kwaliteit: een lastige beheersfactor
 • Vooraf definiëren van de gewenste kwaliteit van deelresultaten en eindresultaat
 • Meten van resultaten

LES IX
Contracting

 • Kennis en inzicht in contracting
 • Uitbesteden van werk aan de ketenpartners
 • Risico allocatie - het lezen van de relevante passages in een overeenkomst
 • Het spel van meer- en minderwerk
 • Juridische begrippen
Brochure aanvragen

Certificaat

Wanneer u slaagt voor het afsluitende examen dan ontvangt u het officiële post-HBO diploma Project Control.

 

 

Docent(en)

De training Project Control wordt verzorgd door gerenommeerde experts/topdocenten uit het vakgebied. De docenten zijn allen werkzaam in de praktijk, vaak ten behoeve van toonaangevende projecten en projectorganisaties.

Startdata

De training Project Control kunt u op diverse data, tijden en locaties volgen. U kunt kiezen uit een dagopleiding, een avondopleiding of een middagopleiding. Maak uw keuze uit de volgende mogelijkheden:

Project Control - Dagopleiding (9.30 - 17.30) in Utrecht

 • 15 mei 2024 (18.30 - 22.00) plus
 • 16 + 23 + 30 mei 2024 plus
 • 6 juni 2024 plus
 • 4 juli 2024 (online examen)

Project Control - Avondopleiding (18.30 - 22.00) in Utrecht

 • 17 + 24 september 2024 plus
 • 1 + 8 + 15 oktober 2024 plus
 • 5 + 12 + 19 + 26 november 2024 plus
 • 7 januari 2025 (online examen)

Project Control - Middagopleiding (13.30 - 17.00) in Rotterdam

 • 7 + 14 + 21 + 28 november 2024 plus
 • 9 + 16 + 23 januari 2025 plus
 • 6 + 13 februari 2025 plus
 • 7 maart 2025 (online examen)

Project Control - Dagopleiding (9.30 - 17.30) in Utrecht

 • 20 november 2024 (18.30 - 22.00) plus
 • 21 + 28 november 2024 plus
 • 5 + 12 december 2024 plus
 • 7 januari 2025 (online examen)

 

Inschrijven

De kosten van de Post-HBO training Project Control bedragen € 3.875,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunches, studiematerialen en het post-HBO examen Project Control.

In-company

Een in-company training, toegespitst op de vraagstukken uit uw eigen organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd en eventuele (verblijfs)kosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen externe deelnemers zijn
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol en kostenbesparend

Voor meer informatie over de training Project Control, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Reviews

Voorgaande deelnemers beoordeelden de training Project Control met een ruime 8. Enkele reacties zijn:

’Project Control in al zijn facetten, gebracht door professionals en zonder gedoe.’

’Erg goed bevallen! Met interessante stof en heldere praktijkvoorbeelden. Zeker een toevoeging voor elke project manager/controller.’

Project Control

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY