Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE)

In deze 7-daagse post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) doet u alle kennis en inzicht op voor het succesvol bestrijden en voorkomen van radicalisering en terrorisme

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 7-daagse klassikale opleiding plus het het officiële post-HBO Registeropleidingsexamen Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE). Wanneer u slaagt bent u gerechtigd om de titel RTE te voeren.
Optie 2: In-company opleiding

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – wat leert u?

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE)De problematiek rondom gewelddadig extremisme en radicalisering is zeer actueel evenals de bestrijding ervan. Zowel op mondiaal als op nationaal niveau is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme.

Radicalisering is een proces dat vroegtijdig gesignaleerd moet worden. Weten wat (jihadistisch) radicalisme betekent en wat de mogelijke achterliggende oorzaken zijn, is van groot belang om het te kunnen bestrijden. Tijdens de opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) worden de oorzaken van radicalisering belicht vanuit een ideologisch perspectief en vanuit veel praktijkervaring. U krijgt een kijkje achter de schermen van de denkwereld van jihadisten, een verduidelijking van het islamitische landschap in Nederland en inzicht in waar de gevoeligheden liggen voor radicalisering. U krijgt daarnaast een overzicht van de belangrijkste contra-terrorisme organisaties in Nederland en inzicht in hun taken. U leert welke instrumenten toegepast worden om terrorisme tegen te gaan. Daarnaast worden de (actuele) ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau uitvoerig behandeld aan de hand van praktijkcases en gastcolleges.

Bestrijding van radicalisering en terrorisme is daarnaast een complexe taak die alleen kans van slagen heeft als politie, overheidsdiensten en private partijen vanuit een brede integrale aanpak samenwerken. Een van de belangrijke onderdelen van deze brede integrale aanpak is het signaleren van waarschuwingsindicatoren. Zowel professionals als anderen die deze signalen mogelijk herkennen kunnen een belangrijke informatiebron zijn om een incident vroegtijdig te stoppen.

Het is voor u van groot belang dat u kennis heeft van alle onderwerpen die samenhangen met radicalisering en terrorisme, dat u weet waarop u moet letten bij potentieel ongewenste radicaliseringsprocessen en dat u handelingsperspectief heeft bij ongewenste situaties. In de post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) doet u deze kennis op.

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – examen

Tijdens de 7-daagse post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) wordt u optimaal voorbereid op het examen. Het examen is samengesteld en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke examencommissie - het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) - en KIWA. Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u het officiële diploma Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister als Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE). U bent dan gerechtigd om de titel RTE achter uw naam te zetten.

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – voor wie?

De 7-daagse post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) is ontwikkeld voor o.a.: security managers, HR-managers en anderen die zich bezighouden met de bestrijding van radicalisering en terrorisme. Tevens is de opleiding aan te raden voor medewerkers van de (nationale) politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bijzondere opsporingsdiensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, COA of andere organisaties die zich richten op vluchtelingen.

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – voertaal

De post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) wordt in het Nederlands - en op verzoek in het Engels - gehouden.

Programma

RADICALISERING & TERRORISME EXPERT (RTE) – LESPROGRAMMA
Tijdens de 7-daagse post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE)
worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

DAG I
(Contra)terrorismebeleid

 • De begrippen terrorisme, terreur, symmetrische en asymmetrische conflicten
 • Geschiedenis van terrorisme
 • Terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland
 • Terrorisme: internationale ontwikkelingen

DAG II
Radicalisering, extremisme en terrorisme

 • Radicaliseringsprocessen
 • Historie, ideologie, context gebonden ontwikkelingen
 • Herkennen van jihadistische en andere extremistische bewegingen
 • Wervingsstrategieën (her)kennen

DAG III
Predictive Profiling & terrorisme

 • Methodiek van Predictive Profiling in relatie tot terrorisme en radicalisering
 • Aanvallers Methode van Operatie (AMO) en Verdachte Indicatoren (VI's)
 • De terroristische planningscyclus en de proactieve veiligheidscyclus
 • Security Questioning (Controlled Cognitive Engagement (CCE)): het duiden van gedrag

DAG IV
Sociaal verantwoord profilen

 • Begrippen etnisch profileren, discrimineren en stigmatiseren
 • De gevaren van etnisch profileren
 • Het belang van een professionele houding
 • Bewustzijn eigen houding en gedrag

DAG V
Jihadisme en de-radicalisering

 • Jihadisme en salafisme
 • Online wervingsstrategieën
 • De-radicalisering re-integratie in de gevangenis
 • Risk assessments
 • Rehabilitatie programma's

DAG VI
Informatieverzameling en handelingsperspectief

 • Verdraagzaamheid, identiteit, polariteit
 • Handelen in perspectief
 • Preventie van radicalisering

DAG VII
Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – praktijkdag

 • Duiden van radicalisering, extremisme en terrorisme
 • Gesprekstechnieken trainen
 • Handelingsperspectieven bij mogelijke waarschuwingsindicatoren

EXAMENDAG
Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – examen
Examinering post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) door KIWA/IBEX. Het examen duurt één uur. Wanneer u slaagt ontvangt u het officiële diploma Radicalisering & Terrorisme Expert en mag u de titel RTE voeren.

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma). Wanneer u slaagt voor het post-HBO examen ontvangt u tevens het officiële diploma Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) en bent u gerechtigd de titel RTE achter uw naam te zetten.

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – examen

Tijdens de 7-daagse post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) wordt u optimaal voorbereid op het examen. Het examen is samengesteld en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke examencommissie - het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX) - en KIWA. Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u het officiële diploma Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) en wordt u ingeschreven in het Nationaal Beveiligingsregister als Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE). U bent dan gerechtigd om de titel RTE achter uw naam te zetten.

Docent(en)

Uw topdocenten zijn allen terrorisme- en radicaliseringsdeskundigen. Zij hebben een relevante wetenschappelijke achtergrond en/of ruime praktijkervaring met het bestrijden en voorkomen van terrorisme en radicalisering. Een aantal van hen heeft daarnaast veel praktische ervaring met het implementeren van Red Teaming in de organisatie.

Uw docententeam bestaat uit de volgende professionals:

Mr. drs. Willemijn Aerdts
Willemijn Aerdts (IMF Academy)Willemijn Aerdts van Bureau Aerdts is gespecialiseerd in terrorismebestrijding, asymmetrische conflicten en inlichtingen. Tevens is zij als docent en onderzoeker verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit Leiden en is zij bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA). 

Liesbeth van der Heide MA
Liesbeth van der Heide (IMF Academy)Liesbeth van der Heide is senior research fellow van het International Center for Counter-Terrorism / Clingendael en tevens onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden, Institute of Security and Global Affairs (ISGA).


Mohamed Zoundri

Mohamed Zoundri (IMF Academy)Mohamed Zoundri is mede-eigenaar van expertisebureau Zaun dat gespecialiseerd is op het gebied van (jihadistische) radicalisering en de preventie daarvan. Mohamed is trainer radicalisering bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en is lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). Mohamed is adviseur en expert op het gebied van de online en offline wereld van jihadisme/radicalisering.

Abdelhak Zoundri
Abdelhak Zoundri (IMF Academy)Abdelhak Zoundri is mede-eigenaar van expertisebureau Zaun en is onder meer werkzaam als trainer radicalisering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.Willem Leeuwenkamp MSc

Willem Leeuwenkamp (IMF Academy)Willem Leeuwenkamp is senior consultant bij SoSecure en is gespecialiseerd in Predictive Profiling, (counter) radicalisering, informatiegestuurd werken en Red Teaming.Samira Bouchibti

Samira Bouchibti (IMF Academy)Samira Bouchibti is senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken bij diverse gemeenten.

Startdata

De post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) bestaat uit 7 lesdagen plus het examen (1 uur) en wordt gehouden in de omgeving van Utrecht. Het onafhankelijke RTE-examen wordt afgenomen in Nieuwegein. De lesdagen zijn van 10.00 uur tot plm. 16.30 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) - opleiding najaar

 • 24 september, 1 + 8 + 29 oktober, 5 + 15 + 26 november 2024
 • Oefenexamen: 3 december 2024
 • Examen: 10 december 2024

Inschrijven

De kosten van de 7-daagse post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) bedragen € 4.395,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en alle lunches. De examenkosten van de opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) zijn niet inbegrepen en bedragen € 249,-.

In-company

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – in-company (en op maat)

De post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) is uitermate geschikt om in-house (en op maat) te organiseren. Voordelen van een in-company opleiding over radicalisering en terrorisme zijn dat:

 • u alle vragen en knelpunten in uw eigen organisatie aan de docenten kunt voorleggen zonder outsiders;
 • de opleiding in uw eigen werkomgeving wordt gegeven; en
 • u tijd en vaak ook geld bespaart.

Heeft u interesse, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY