Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Security Intelligence

Proactief beveiligen van uw organisatie door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld

Security Intelligence – trainingsmogelijkheden

Optie 1: 8-daagse klassikale opleiding + het Security Intelligence examen (1/2 dag)
Optie 2: In-company opleiding waarin de Security Intelligence methode wordt toegepast op uw sector of risicogebied

Security Intelligence – succesfactoren achter de methode

De Security Intelligence methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Security Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Security Intelligence – informatie is de sleutel in security

Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn, staan dan ook aan de basis van de Security Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiële tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings-, en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op.

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Security Intelligence helpt u hierbij!

Security Intelligence opleiding – exclusieve samenwerking

De Security Intelligence opleiding wordt in exclusieve samenwerking met de volgende partners aangeboden:

SoSecure
SoSecure is de grondlegger van Predictive Profiling in Nederland en is eigenaar van de Red Teaming Groep Nederland. Predictive Profiling is een wereldwijd zeer succesvolle methode om criminele en terroristische aanvallen en te onderkennen en te stoppen. Deze meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld wordt eveneens door International Management Forum aangeboden.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens
IBEX – Instituut voor Beroepsexamens – beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten, organiseren en afnemen van onafhankelijke examens. IBEX heeft met name ervaring in de vakgebieden arbo, veiligheid en milieu in een technische en industriële omgeving.

Kenniscentrum Security Intelligence (KSI)
Het kenniscentrum Security Intelligence heeft als doelstelling organisaties meer en effectief gebruik te laten maken van de informatie en kennis die zij hebben om de security te verbeteren.

Security Intelligence – voor wie is de opleiding waardevol?

De Security Intelligence opleiding is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals:

 • Veiligheidsmanagers
 • Beveiligingsadviseurs
 • Bedrijfsrechercheurs
 • Managers van beveiligingsbedrijven
 • Beleidsambtenaren gespecialiseerd in (beveiligings-) strategische vraagstukken
 • Medewerkers van politie en justitie
 • Overige professionals op dit vakgebied
 • Business Intelligence professionals
 • Analisten op strategisch en tactisch niveau

Security Intelligence – studiebelasting

De Security Intelligence opleiding bestaat uit 8 lesdagen. Per lesdag moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie. U sluit de opleiding af met een halve dag examen. De voorbereiding op het examen kost u 1 à 2 dagen.

Security Intelligence – opleiding in meerdere talen

De Security Intelligence opleiding wordt vooralsnog in het Nederlands en Engels aangeboden.

Security Intelligence – niveau van de opleiding

Het niveau van de Security Intelligence opleiding is post-HBO.  

Programma

Security Intelligence – lesprogramma

DAG I
Introductie en kennismaking Security Intelligence

 • Introductie in Security Intelligence
 • Centrale begrippen
 • Concepten
 • Relevante inzichten
 • Gastcollege: een historisch perspectief op inlichtingen en veiligheid

DAG II
Business Relevance

 • Taakstelling
 • Hypothese vorming
 • Informatie verzamelen
 • Bronnen evalueren
 • Gastcollege: praktijkcursus OSINT

DAG III
Inventariserende en deductieve technieken

 • Inventariserende en deductieve analyse technieken
 • Operations security
 • Information security
 • Gastcollege: Security Intelligence in een praktische casus

DAG IV
De methoden van de opponent

 • Criminele- en terroristische planningscyclus
 • AMO’s, verdachte Indicatoren en Red Teaming
 • Operations security
 • Information security
 • Gastcollege: Security Intelligence in de context van privacy

DAG V
Scenario Building

 • Scenario's
 • Trends
 • Wildcards
 • Quadrant Crunching
 • Gastcollege: Scenario Building in de context van een multinational

DAG VI
Analysis of Competing Hypotheses (ACH)

 • De theorie van ACH
 • De toepassing van ACH
 • Conflicterende informatie
 • Waarschijnlijkheid van uitkomsten analyseren
 • Gastcollege: Security Intelligence in Cyber Security

DAG VII
Productie en disseminatie

 • Briefing en rapportage volgens het Toulmin Argumentatie model
 • Verschillende persoonstypes in management
 • Plaatsen van een product in het referentiekader van het management
 • Gastcollege: security intelligence in de context van Human Resources

DAG VIII
Proeftentamen en examentraining

 • Proeftentamen
 • Examentraining

DAG IX
Security Intelligence examen

Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma)

Security Intelligence theorie-examen en diploma

U kunt de Security Intelligence opleiding afsluiten met het schriftelijke Security Intelligence theorie-examen. Wanneer u slaagt, ontvangt u uit handen van de certificeringsinstantie IBEX het internationaal erkende diploma Security Intelligence.

N.B. Bent u al in het bezit van het diploma Predictive Profiling, neemt u dan contact met ons op voor de aantrekkelijke voorwaarden.

Security Intelligence praktijkexamen/Certified Security Intelligence Expert (CSIE®) register

Wanneer u het diploma Security Intelligence heeft behaald kunt u het praktijkexamen doen. Door middel van het praktijkexamen kunt u aantonen dat u de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Het praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, het presenteren van deze opdracht en het verdedigen van uw conclusies voor de examencommissie. Het examen wordt eveneens door IBEX afgenomen. Als u het praktijkexamen met succes afrondt, kunt u zich laten inschrijven in het Certified Security Intelligence Expert (CSIE®) register.

Docent(en)

Security Intelligence – docenten
De docenten van de Security Intelligence opleiding zijn ervaringsdeskundigen en/of hebben een hoogwaardige kennis van de methodiek. Zij zijn afkomstig van de Politieacademie, het Ministerie van Defensie, het bedrijfsleven, inlichtings- en opsporingsdiensten, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en het kenniscentrum Security Intelligence.

Mr. Drs. Willemijn Aerdts
Willemijn Aerdts (IMF Academy)Willemijn Aerdts is eigenaar van Bureau Aerdts, dat zich richt op consultancy en advisering op het gebied van beleid en veiligheid. Willemijn is als docent verbonden aan het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Zij was onder andere werkzaam als onderzoeker bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Willemijn Aerdts co-voorzitter van de Worldconnectors en als Global Shaper verbonden aan het World Economic Forum.

Drs. Constant Hijzen MA
Constant Hijzen (IMF Academy)Constant Hijzen is verbonden aan het Centre for Terrorism and Counterterrorism van de Universiteit Leiden. Constant doceert op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsstudies, inlichtingengeschiedenis, Europese geschiedenis en theorievorming op het vlak van politiek geweld en terrorisme.

Gastdocent
“John” is als militair verbonden aan het Ministerie van Defensie. Zijn specialisme is Open Source Intelligence (OSINT), Intelligence Analyse en Red Teaming. Hiervoor was “John” onder andere werkzaam als onderzoeker bij de Politie Amsterdam – Amstelland en de Nationale Politie m.b.t. Red Teaming.

Leen van der Plas RSE
Leen van der Plas (IMF Academy)Leen van der Plas is directeur van SoSecure en het kenniscentrum Security Intelligence. Leen heeft jarenlang onder dekmantel bij een anti-terreur- en inlichtingen afdeling van de Nationale Politie gewerkt. Hij heeft een rechercheteam 'zware georganiseerde criminaliteit' op Aruba geleid en implementeerde aldaar de bijzondere opsporingstechnieken. Hij heeft ook een criminele inlichtingeneenheid van een bijzondere opsporingsdienst geleid en was medeverantwoordelijk voor de fusie tussen het Landelijk Recherche Team, de Dienst Operationele Ondersteuning en de Dienst Bijzondere Recherche Zaken van het Korps Landelijke Politiediensten.

Dr. Giliam de Valk
Giliam de Valk is als universitair docent intelligence methodology verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie rechten en politieke wetenschappen promoveerde hij op zijn onderzoek naar de kwaliteit van de rapporten van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Giliam is bestuurslid van de Netherlands Intelligence Studies Association (NISA) en was voorheen lid van de Archiefcommissie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Drs. Wim Verloop
Wim Verloop (IMF Academy)Wim Verloop is directeur van Digital Investigations. Hij studeerde Informatica op universitair niveau en heeft een achtergrond in het ontwikkelen van software voor de game industrie. Wim is een ervaren, internationaal gecertificeerde, digitaal forensisch onderzoeker en incident responder. Door zijn ruime ervaring met het ontwikkelen van software is één van zijn aandachtsgebieden het reverse engineren van kwaadaardige software (ook wel malware genaamd). De afgelopen jaren is Wim lead investigator geweest in bekende cyber aanvallen. Als geregistreerd gerechtelijk deskundige onderzoekt Wim in verscheidene civiele en strafrechtelijke zaken waardoor hij op het hoogste internationale niveau moet werken.

Startdata

De opleiding Security Intelligence bestaat uit 8 lesdagen plus een halve dag examen en wordt gehouden in de omgeving van Utrecht. De lesdagen zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

Security Intelligence – training I

 • 25 februari 2022
 • 11 + 25 maart 2022
 • 8 + 22 + 29 april 2022
 • 13 mei 2022
 • 20 mei 2022 (inhaalcollege)
 • 3 juni 2022 (examen)

Inschrijven

De kosten van de Security Intelligence opleiding bedragen € 4.295,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, studiemiddelen en studiemap.

De kosten van het theorie-examen bedragen € 395,-. Wanneer u hiervoor slaagt, ontvangt u het internationaal erkende diploma Security Intelligence.

Als u tevens het praktijkexamen van vakbekwaamheid Security Intelligence succesvol afrondt, kunt u zich laten inschrijven in het register Certified Security Intelligence Expert (CSIE®), waardoor u gerechtigd bent de titel CSIE achter uw naam te zetten. De kosten van de persoonlijke begeleiding t.b.v. het praktijkexamen bedragen € 1.895,- wanneer u zich hiervoor inschrijft voorafgaande aan de opleiding Security Intelligence. Wanneer u pas na afloop van de opleiding Security Intelligence hiervoor besluit bedragen de kosten € 2.895,-. 

De kosten van het praktijkexamen zelf bedragen € 495,-. Wanneer u hiervoor slaagt, wordt u ingeschreven in het Certified Security Intelligence Expert (CSIE®) register.

Indien gewenst kunnen wij BTW-vrij leveren. Informeer naar de mogelijkheden!

In-company

De in-company opleiding over Security Intelligence:

 • wordt volledig op uw eigen organisatie en/of risicogebied afgestemd;
 • wordt in uw eigen werkomgeving gegeven;
 • bespaart u tijd en geld; en
 • geeft u de ruimte om openlijk discussie te voeren over de kwetsbaarheden van uw organisatie.

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Security Intelligence opleiding in-company bij u organiseren. Neemt u contact met ons voor de mogelijkheden.

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Security Intelligence

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY