Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Security Intelligence

Met Security Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, inlichtingendiensten, Red Teaming en gerichte OSINT analyses. In deze 8-daagse opleiding leert u de Security Intelligence methode toe te passen.

Security Intelligence – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 8-daagse klassikale opleiding + het Security Intelligence theorie examen (1/2 dag) + het praktijkexamen (optioneel)
Optie 2: In-company opleiding waarin de Security Intelligence methode wordt toegepast op uw sector of risicogebied

Security Intelligence – succesfactoren achter de methode

De Security Intelligence methode is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service t.b.v. het proactief beschermen van High Value Targets door het real-time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Security Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Security Intelligence – informatie is de sleutel in security

Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn, staan dan ook aan de basis van de Security Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiële tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om hierin te voorzien leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings- en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op. Tijdens de opleiding maakt u een specifieke dreigingsanalyse voor uw eigen organisatie. 

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen voor hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Security Intelligence helpt u hierbij!

Voor wie is deze opleiding waardevol?

De Security Intelligence opleiding is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals security managers, beveiligingsadviseurs, financial crime en financial intelligence specialisten, beleidsambtenaren die zich bezighouden met beveiligingsvraagstukken, Business Intelligence (BI) professionals en analisten, risicomanagers, politie, justitie en defensie. 

Studiebelasting

De Security Intelligence opleiding bestaat uit 8 lesdagen. Per lesdag moet u rekenen op ongeveer 2 uur zelfstudie. U sluit de opleiding af met een halve dag theorie examen. De voorbereiding op het examen kost u 1 à 2 dagen. U kunt tevens deelnemen aan het Security Intelligence praktijkexamen (nadat u de praktijkopleiding hebt doorlopen die parallel aan de theorie opleiding loopt). 

Security Intelligence – opleiding in meerdere talen

De Security Intelligence opleiding wordt vooralsnog in het Nederlands en op verzoek in het Engels aangeboden.

Niveau van de opleiding

De Security Intelligence opleiding wordt gegeven op post-HBO/Bachelor werk- en denkniveau. 

Ook interessant voor u!

Naast de opleiding Security Intelligence kunnen de volgende trainingen ook interessant zijn voor u en/of uw collega's:

Programma

Security Intelligence – lesprogramma

DAG I
Introductie en kennismaking met Security Intelligence 

 • De wereld van inlichtingen
 • Introductie in Security Intelligence
 • Centrale begrippen
 • Concepten
 • Relevante inzichten
 • Een historisch perspectief op inlichtingen en veiligheid

DAG II
Zakelijke relevantie 

 • Taakstelling
 • Hypothese vorming
 • Informatie verzamelen
 • Bronnen evalueren
 • Praktijkcursus Open Source Inlichtingen (OSINT)

DAG III
Criminele en terroristische planningscyclus

 • Modus operandi
 • Verdachte indicatoren
 • Red Teaming
 • Cybersecurity in de praktijk

DAG IV
Inventariserende en deductieve analyse technieken

 • Inventariserende en deductieve analyse technieken
 • Operations security 
 • Information security 
 • Warning indicators en scenario building in de praktijk

DAG V
Scenario building

 • Scenario's
 • Trends
 • Wildcards
 • Quadrant Crunching
 • Structured analytic techniques in de praktijk

DAG VI
Analysis of Competing Hypotheses (ACH)

 • De theorie van ACH (Analysis of Competing Hypotheses)
 • De toepassing van ACH
 • Conflicterende informatie
 • Waarschijnlijkheid van uitkomsten analyseren
 • Security Intelligence en HR

DAG VII
Disseminatie

 • Disseminatie
 • Privacy en inlichtingen

DAG VIII
Examentraining en proefexamen Security Intelligence

DAG IX
Security Intelligence theorie examen – Register Security Intelligence Professional (RSIP)
U kunt de Security Intelligence opleiding afsluiten met een theoretisch en tevens praktisch examen. Wanneer u slaagt voor het theorie examen (dat digitaal wordt afgenomen en uit 30 multiple-choice vragen bestaat) ontvangt u de titel Register Security Intelligence Professional (RSIP). 

Security Intelligence praktijkexamen – Certified Security Intelligence Expert (CSIE)
Wanneer u het theorie examen heeft behaald kunt u het praktijkexamen doen. Met het praktijkexamen toont u aan dat u de opgedane theoretische kennis ook in de praktijk kunt toepassen. Het praktijkexamen bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, het presenteren van deze opdracht en het verdedigen van uw conclusies voor de examencommissie. Als u het praktijkexamen met succes afrondt, mag u de titel Certified Security Intelligence Expert (CSIE) gebruiken.

Wanneer u ervoor kiest om tevens het Security Intelligence praktijkexamen te behalen, dan kunt u zich aansluiten bij de praktijkopleiding die parallel aan de therorie opleiding Security Intelligence loopt. U krijgt dan extra begeleiding bij het uitwerken van uw inlichtingenrapport met behulp van de inlichtingen analysetechnieken en bij het schrijven en presenteren van uw inlichtingenrapport. U krijgt hierbij persoonlijke begeleiding en u kunt aan een extra dag over presentatietechnieken deelnemen. 

Brochure aanvragen

Certificaat

Wanneer u het theorie examen van de opleiding Security Intelligence met succes afsluit, ontvangt u het internationaal erkende diploma Security Intelligence en mag u de titel Register Security Intelligence Professional (RSIP) achter uw naam zetten. Wanneer u ook nog het praktijkexamen succesvol doorloopt, dan mag u de titel Certified Security Intelligence Expert (CSIE) gebruiken. 

Docent(en)

De docenten van de Security Intelligence opleiding zijn ervaringsdeskundigen en/of hebben een hoogwaardige kennis van de methodiek. 

Startdata

De opleiding Security Intelligence bestaat uit 8 lesdagen plus een halve dag theorie examen en wordt gehouden in de omgeving van Utrecht. De lesdagen zijn van 09.30 uur tot 16.30 uur. U kunt op de volgende data deelnemen:

 • 24 september + 1 + 8 + 22 + 29 oktober + 5 + 12 + 19 november 2024 (examendag: 26 november 2024)

Inschrijven

De kosten van de Security Intelligence opleiding bedragen € 4.395,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle koffie/thee lunches, studiemiddelen en studiemap.

De kosten van het theorie-examen bedragen € 349,-. Wanneer u hiervoor slaagt, ontvangt u het internationaal erkende diploma Security Intelligence en mag u de titel Register Security Intelligence Professional (RSIP) achter uw naam zetten.

Als u tevens het praktijkexamen Security Intelligence succesvol afrondt, bent u gerechtigd bent de titel Certified Security Intelligence Expert (CSIE) achter uw naam te zetten. De kosten van de persoonlijke begeleiding t.b.v. het praktijkexamen bedragen € 2.895,-. De kosten van het praktijkexamen zelf bedragen € 495,-.

In-company

De in-company opleiding over Security Intelligence:

 • wordt volledig op uw eigen organisatie en/of risicogebied afgestemd
 • geeft u de ruimte om openlijk discussie te voeren over de kwetsbaarheden van uw organisatie
 • wordt in uw eigen werkomgeving gegeven
 • bespaart u tijd en geld

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Security Intelligence opleiding in-company bij u organiseren. Neemt u contact met ons voor de mogelijkheden. Wij helpen u graag!

Security Intelligence

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY
powered by webEdition CMS