Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Informatiemanagement in de Publieke Sector

5-daagse topopleiding over informatiemanagement in publieke organisaties

Informatiemanagement in de Publieke sector – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding

Optie 2: in-company opleiding

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment - met name in publieke organisaties - veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u! 


Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties staan de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma's op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector – voor wie?

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc.

Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.

Informatiemanagement – wat is het?

Informatiemanagement is een relatief jong vakgebied, zeker in de publieke sector. Informatiemanagement richt zich op vraagstukken op het snijvlak van IT, informatie en organisatie. Doelstelling is waarde te creëren met behulp van IT en informatie. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoefte van een organisatie wordt vertaald in informatievoorziening. In de praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt.

Informatiemanagement in het publieke domein – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector. Relevante werkervaring is vanzelfsprekend een pré.

Informatiemanagement – niveau van de opleiding

De 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Informatiemanagement – studiemateriaal

U ontvangt studiemateriaal afgestemd op de kennisbehoefte van informatiemanagers in de publieke sector. Daarnaast ontvangt u de volgende 4 boeken: CIO 3.0 (t.w.v. € 29,50), Business Transformatie Framework (t.w.v. € 47,50), Digital transformation (t.w.v. € 35,-) en De bodemloze put (t.w.v. € 36,50).

Informatiemanagement in de Publieke Sector – aantal deelnemers

Om alle deelnemers maximale aandacht te kunnen geven, worden de cursusgroepen bewust klein gehouden.

Programma

 

DAG I
OCHTENDPROGRAMMA
Informatiemanager in publieke organisaties

 • Wat zijn de dilemma's rondom informatie en het gebruik daarvan in publieke organisaties?
 • Informatiemanagement modellen: AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model), BIA (Business & IT Alignment), BiSL en BiSL Next
 • Toepassing van het AIM model: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • BiSL-diagnose voor business informatiemanagement
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Business & IT Alignment (BIA): alignment maturity model van Luftman
 • BIA assessment

MIDDAGPROGRAMMA
Trends in informatiemanagement

 • Digitale transformatie en de digitale wereld
 • CIO 3.0
 • Digitaal leiderschap
 • Digitale innovatie
 • Agile en DevOps
 • Lean
 • De informatiemanager als trendwatcher en business adviseur

DAG II
OCHTENDPROGRAMMA
Van strategie naar informatieplan

 • Business strategie
 • Missie, visie, waarden en gedrag
 • Business model
 • Business & Informatieplanning (B&IP), het Novius model
 • Uitgangspunten, architecturen, actiepunten en veranderportfolio
 • Klanten en dienstverlening
 • Processen en organisaties
 • Informatie en applicaties
 • IT-infrastructuur
 • Samenhang en complexiteit beheersbaar maken

MIDDAGPROGRAMMA
Stap voor stap naar een concreet veranderplan

 • Het belang van portfolio management
 • Succescriteria van portfolio's
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten

DAG III
OCHTENDPROGRAMMA
Rol van de architectuur functie

 • Wat is Enterprise Architectuur?
 • Vormen van Enterprise Architectuur
 • Enterprise Architectuur: toegevoegde waarde
 • Architectuur raamwerken
 • Wat is Service Oriented Architecture (SOA)?
 • Applicaties in een Service Oriented Architecture (SOA)
 • Wat is een software-architectuur?
 • Software-architectuur: basis concepten
 • De rol van architectuur in het ontwerpproces

MIDDAGPROGRAMMA
Werken onder architectuur

 • Verschillende typen architecturen
 • Het architectuur proces
 • Valkuilen bij werken onder architectuur
 • Referentie architecturen
 • NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
 • Architectuur producten
 • Inbedden van architectuur
 • Architectuur zichtbaar maken

DAG IV
OCHTENDPROGRAMMA
Datamanagement

 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Datamanagement
 • Corporate data model
 • Belang van data
 • Welke data moeten gemeenschappelijk gebruikt worden?
 • Aan welke regels moeten het beheer en gebruik van data voldoen?
 • De oorzaken van slechte data kwaliteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden in datamanagement
 • Toezien op adequaat databeheer: beveiliging, privacy, integriteit en actualiteit

MIDDAGPROGRAMMA
Datagedreven organisaties in de publieke sector

 • Conventionele en predictive analytics
 • Data warehouse
 • Technologisch ecosysteem van Big Data
 • Data visualisatie
 • Toepassingen van Big Data
 • Big Data doelstellingen ontwikkelen
 • Big Data voor publieke organisaties: toekomstscenario's

DAG V
OCHTENDPROGRAMMA
Opdrachtgeverschap en outsourcing

 • Motieven voor outsourcing
 • Shared services
 • Positieve business case voor outsourcing
 • Planmatige aanpak van het sourcingsproces
 • Ontvlechtbaarheid van processen
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Selectie van leveranciers
 • Contract
 • Goed performance management
 • Contract- en leveranciersmanagement
 • Regie op het gebruik van de cloud

MIDDAGPROGRAMMA
Informatiemanagement – inrichting

 • Mandaat
 • Informatiemanagement ophangen in de organisatie
 • Kernwerkzaamheden van de informatiemanager
 • Eisen aan de informatiemanager
 • Capaciteit en werklast
 • Keuze inrichtingsscenario's
Brochure aanvragen

Docent(en)

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is ontwikkeld en wordt verzorgd door een ervaren topdocent die actief is in de publieke sector, t.w.:

Adrie de Loos
Adrie de Loos (IMF Academy)Adrie de Loos is directeur van A3A Advies & Projectmanagement. Adrie werkt op het snijvlak van business en IT en heeft veel ervaring op het gebied van informatiemanagement en functioneel beheer. Veel van zijn opdrachtgevers komen uit de publieke sector. Adrie startte zijn carrière als adviseur informatievoorziening bij het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZW) en heeft vervolgens als management consultant bij diverse IT-dienstverleners gewerkt, waaronder Logica en Valori.

Startdata

De opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bestaat uit 5 lesdagen. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur. De opleiding wordt centraal in het land gegeven.

Informatiemanagement in de Publieke Sector - opleiding I

 • 31 januari en 1 +7 + 14 + 21 februari 2022

Informatiemanagement in de Publieke Sector - opleiding II

 • 9 + 10 + 16 + 23 + 30 mei 2022

Informatiemanagement in de Publieke Sector - opleiding III

 • 12 + 13 + 19 + 26 september en 3 oktober 2022

Inschrijven

De kosten van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bedragen € 3.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, documentatiemateriaal en 4 boeken (t.w.v. € 150,-).

In-company

Een in-company opleiding over informatiemanagement, toegespitst op de vraagstukken en knelpunten in uw organisatie, heeft tal van voordelen, zoals:

 • bespaart u en uw collega's (reis)tijd en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de opleiding in uw eigen werkomgeving
 • plaats, tijd en duur bepaalt u zelf
 • organisatiegebonden en gevoelige kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen outsiders zijn
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company opleiding vaak zinvol en kostenbesparend

Voor meer informatie over de opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector, de in-company mogelijkheden of voor elke andere vraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Partners

Uw logo of banner hier? Word dan partner! Als partner heeft u de mogelijkheid om u en uw organisatie permanent onder de aandacht te brengen van uw doelgroep, o.m. via onze website, marketingbrochures en nieuwsbrieven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

Reviews

Enkele reacties van eerdere cursisten:

'De training bevat alle aspecten die voor informatiemanagement relevant zijn. De trainer is inhoudelijk heel sterk en kent de inhoud goed.'

'Een hele volledige training waar veel ruimte was voor oefenen en discussie. Een hele ervaren trainer met een perfecte balans tussen discussie en theorie.'
Tom de Lange, trainee informatiemanagement, Radboud Universiteit

'Ik vond het een training met actuele onderwerpen die heel goed aansluiten bij onderwerpen die binnen onze organisatie spelen en wat ik gelijk kan toepassen. Ik heb inzicht gekregen in hoe we binnen de eigen organisatie informatiemanagement (beter) kunnen inrichten en welke onderwerpen binnen informatiemanagement vallen. Dit inzicht wil ik gebruiken binnen onze organisatie.'
Johnny Blankvoort, Manager I&A, GBLT gemeente- en waterschapsbelastingen

'Erg leerzaam. 
Veel basismodellen geleerd.'
Alex Damhuis, Informatiemanager, Provincie Zuid-Holland

'Interessante training, veel geleerd. Duidelijkheid gekregen wat Informatiemanagement precies inhoudt en hoe de informatiemanager in de organisatie moet acteren.'

'Veel theoretische basis incl. modellen geleerd die ik kan gebruiken om het informatiemanagement te professionaliseren naar tactisch & strategisch niveau.
Veel handreikingen om zelf verder uit te diepen.'
Richard Meijer, Adviseur documentaire informatievoorziening, Gemeente Weststellingwerf

Informatiemanagement in de Publieke Sector

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY