Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Register Project Controller (RPC)

Dé erkende en praktijkgerichte geaccrediteerde opleiding voor de senior project controller. In 10 dagdelen wordt u opgeleid voor de titel Register Project Controller (RPC) en behoort u tot de top in uw vakgebied!

Register Project Controller (RPC) - opleidingsmogelijkheden

Optie 1: Register Project Controller (RPC) in 10 klassikale dagdelen
Optie 2: In-company opleiding, toegespitst op uw sector

Integrale projectbeheersing in de volle breedte

Tijdens de opleiding Register Project Controller ontwikkelt u zich verder op de vakgebieden van senior projectbeheersing. Alle actuele en relevante praktijkontwikkelingen op het gebied van integrale projectbeheersing en project control komen aan bod. U leert het complete beheersingsvraagstuk van projecten te doorgronden, u krijgt inzicht in de samenhang tussen alle beheersaspecten en u leert de beheersaspecten toe te passen in de praktijk. Uw persoonlijke ontwikkeling tot senior project controller komt eveneens aan bod. Tijdens de opleiding is er volop gelegenheid voor intervisie met senior vakcollega's, docenten, gastsprekers en senior vakcollega's.

Het theoretische deel van het programma is afgestemd op de richtlijnen van internationaal erkende projectmanagement organisaties en projectmangement methodes zoals APM (Association for Project Management), IPMA (International Project Management Association), Project Management Body of Knowledge (PMBoK), PRINCE2 en vele andere.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is een door u zelfgekozen case waarin theorie en praktijkervaringen samenkomen. U krijgt een persoonlijke mentor/begeleider toegewezen die op basis van zijn/haar kennis en ervaring, zoveel mogelijk aansluit bij uw praktijk. Het schrijven van een paper over uw case maakt onderdeel uit van uw accreditatie tot Register Project Controller (RPC).

De opleiding wordt gegeven door een keur aan docenten met inhoudelijke vakkennis en zeer veel praktijkervaring in het vakgebied integrale projectbeheersing en project control. Naast de vakdocenten passeren ook tal van gastsprekers de revue die, vanuit hun aanvullende praktijkervaringen, best practices inbrengen en durven uit te spreken waarin het in hun praktijk fout is gegaan en wat ze daarvan geleerd hebben. 

Wat leert u in de opleiding Register Project Controller (RPC)?

Tijdens de opleiding Register Project Controller, die uit 10 bijeenkomsten bestaat, worden de volgende onderwerpen behandeld, zowel in theorie als praktijk:
  1. Omgevings- en stakeholder communicatie
  2. Teamwork en skills
  3. Uw eigen case: voorbeeld en uitleg
  4. Project skelet en dragende structuur
  5. De business case
  6. Project-, programma- en portfoliomanagement
  7. Project economics
  8. Plannen en monitoren van de projectvoortgang
  9. Risico's en onzekerheden
10. Contracting

Wat leert u concreet?

 • U leert meer over organisatieleer en de speciale dynamiek van projecten op senior project control niveau
 • U leert projecten in kaart te brengen en te analyseren vanuit diverse perspectieven
 • U leert veel over uzelf en over de specifieke rol die u inneemt in een team
 • U leert meer over de samenstelling en ontwikkeling van goed presterende project teams
 • U leert state-of-the-art technieken en instrumenten in projectbeheersing, waaronder software toepassingen
 • U leert te werken met kwantitatieve methodes
 • U leert van de praktijkervaringen van de vele (gast) docenten én van de ervaringen van uw collega senior project controllers

Resultaat van de opleiding

Na succesvolle afronding van de opleiding Register Project Controller zult u in staat zijn de projectbeheersing van de (aller)grootste en meest complexe projecten succesvol op te zetten en in te voeren. U zult uw eigen visie op project control ontwikkeld hebben en u bent meer ervaren en deskundig geworden. U zult tot de top in uw vakgebied behoren!

Voor wie is deze opleiding van belang?

De opleiding tot Register Project Controller is bedoeld voor senior project controllers die zich al enkele jaren met de beheersing van complexe en/of risicovolle grote(re) projecten bezighouden, zowel in private als in publieke organisaties. Wij denken dan o.a. aan project controllers bij vastgoedontwikkelaars, olie- en gasconcerns, baggermaatschappijen, aannemers in vastgoed en infrastructuur, aero-industrie, ICT en automatisering, universiteiten, ziekenhuizen en aan senior project controllers bij (publieke) opdrachtgevers.

Accreditatie en diploma

De opleiding Register Project Controller (RPC) is officieel erkend als post-WO Registeropleiding en wordt jaarlijks geaudit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie door een onafhankelijke commissie onder toezicht van het Centrum voor Post-initieel Onderwijs Nederland (CPION). Wanneer u met goed gevolg de opleiding Register Project Controller (RPC) afsluit ontvangt u een officieel erkend post-WO diploma, wordt u opgenomen in het abituriëntenregister van de stichting Post Wetenschappelijk Onderwijs Nederland en mag u de titel Register Project Controller (RPC) achter uw naam zetten.

De kwaliteit van de opleiding Register Project Controller (RPC) is tevens erkend door Cedeo Open Bedrijfsopleidingen. Cedeo controleert de kwaliteit van de diensverlening. Alleen een klanttevredenheidsscore van 80% of hoger, gemeten volgens de strenge Cedeo norm, en een garantie voor kwaliteitszorg, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, leiden tot het behalen van het Cedeo certificaat.

Toelating

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Register Project Controller dient u over ten minste 5 jaar relevante werkervaring te beschikken. De post-WO accreditatie geeft de zwaarte van de opleiding aan. Uw vooropleiding hoeft hierbij niet aan te sluiten.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding Register Project Controller (RPC) bedraagt verplichte deelname aan de 10 klassikale avondbijeenkomsten. U moet rekenen op 2 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst. Daarnaast dient u een paper te schrijven over uw eigen case, waarin u begeleid wordt door uw persoonlijke mentor. De paper mag uit max. 30 pagina's bestaan en kan tot 3 maanden na afloop van de opleiding ingeleverd en verdedigd worden voor de examencommissie. Geschat wordt dat uw studiebelasting in totaal 385 uur zal zijn (incl. de bijeenkomsten). Om deze reden heeft de opleiding een doorlooptijd van 1 jaar.

Welke andere opleidingen zijn interessant voor u?

Naast de opleiding Register Project Controller (RPC) kunnen de volgende opleidingen en trainingen ook van belang zijn voor u en/of uw collega's, t.w.:

 

Programma

DAG I
Project Control 2.0

 • De relatie tussen projectbeheersing en de externe omgeving
 • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • Raakvlakken met de reguliere bedrijfsvoering (administratie en control)
 • Overdrachtsmomenten aan de beheerorganisatie
 • Positioneren van project control

DAG II
Teamwork en skills

 • Wat zijn uw eigen kwaliteiten en valkuilen?
 • Waar haalt u de kracht vandaan om waar nodig op te staan en uw macht te gebruiken?
 • Wat is een geweten en wat doet u ermee?
 • Hoe kleurt u als professional uw beroep als project controller in?
 • Hoe stelt u uw ideale team samen?
 • Hoe verloopt het teamvormingsproces?
 • De theorie van Belbin
 • Uw eigen Belbin teamrapport over uw ideale rol binnen een team

DAG III
Hoe schrijft u een Action Learning Project (ALP)?

 • Hoe zet u een goed onderzoek op?
 • Wat is een goede vraagstelling?
 • Welke onderzoeksmethoden gebruikt u en waarom?
 • Vorm en schrijfstijl

DAG IV
Project skelet en dragende structuren

 • Naar een betrouwbaar en stabiel project skelet
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Product Breakdown Structure (PBS)
 • De keuze, het ontwerp, de invoering en de interfaces tussen de subsystemen zijn cruciale aspecten in integrale projectbeheersing

DAG V
De business case

 • De business case: doorgaan, bijsturen of stoppen?
 • Het proces van besluitvorming bij de start van het project
 • De psychologie achter de cijfers
 • Praktijkvoorbeelden

DAG VI
Project-, programma- en portfoliomanagement

 • Project Portfoliomanagement (PPM): de integrale besturing van een projecten portefeuille
 • Focussen op project effectiviteit
 • Inzicht in en overzicht van het begrippenkader
 • Verbanden kunnen leggen met portfolio- en projectresultaten
 • Oefenen met voorbeelden uit de eigen praktijk

DAG VII
Project economics en management informatie

 • Opzetten van een passende administratieve organisatie voor een project
 • Doorlopen van het financieel-administratieve proces met als doel betrouwbare stuurinformatie en prognoses

DAG VIII
Plannen en monitoren van de project voortgang

 • Projectplanning: belangrijk voor het monitoren van de voortgang van het project
 • De belangrijkste aspecten voor het opzetten en monitoren van een projectplanning

DAG IX
Projectrisicobeheersing – omgaan met risico's en onzekerheden

 • Risico's beheersen is bijna synoniem aan project control
 • Goede projectsturing en projectbeheersing
 • Projectrisicomanagement levert daadwerkelijk risicogestuurd werken in uw project(en) op

DAG X
Contracting

 • Contracting is meer dan contractbeheer
 • De juiste contracting strategie en de aanbesteding

Brochure aanvragen

Certificaat

Na succesvolle afronding van de opleiding Register Project Controller ontvangt u een officieel erkend post-WO diploma en mag u de titel Register Project Controller (RPC) achter uw naam zetten.

Docent(en)

Het docententeam bestaat uit een keur aan vakdocenten met zeer veel praktijkervaring in het vakgebied, aangevuld met gastdocenten die vanuit hun eigen praktijk hun successen én missers toelichten. Uw docententeam bestaat uit de volgende experts:

Ir. Michael Blokland (IMF Academy)Ir. Michael Blokland
Michael Blokland is project controller & manager projectbeheersing vanuit zijn eigen adviesbureau. Hij heeft in deze functie tal van grote, complexe en risicovolle projecten begeleid.

Ad Peters (IMF Academy)Ad Peters
Ad Peters heeft als projectmanager tientallen jaren ervaring in grootschalige projecten van gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk. Op dit moment is hij senior planner Verbreding A2 Vonderen - Keerensheide.

Drs. Eric Kemperman
Eric Kemperman is senior expert in project control, project management en finance & control. Eric is zeer deskundig en was als manager verantwoordelijk voor tal van omvangrijke en ingewikkelde projecten. Eric is momenteel lid van de Eerste Kamer.

Marjan Kemperman (IMF Academy)Marjan Kemperman
Marjan Kemperman coacht en traint mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft de afgelopen jaren tal van PMOers, (project) controllers, (project) managers, financieel managers, hoofden administratie en accountants begeleid bij het effectief sturen en beheersen van projecten vanuit haar eigen bedrijf.

Stanny Schapendonk MBA
Stanny Schapendonk is directeur/eigenaar van 2-ACES, gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, organisaties en overheden op financieel, bedrijfseconomisch en bedrijfskundig gebied. Met name op het terrein van projectbeheersing, risicomanagement en project control is er een enorme expertise in huis. Stanny is al sinds 2013 manager project control & beheersing bij ProRail.

Evert Schipper (IMF Academy)Evert Schipper
Evert Schipper is als manager programmabeheersing van één van de grotere programma's werkzaam bij ProRail. Daarvoor was hij o.m. als financieel expert projecten werkzaam bij de Gemeente Utrecht.

Marcel Seijner MSc BA
Marcel Seijner is senior lecturer bij de Hogeschool Rotterdam en ontwikkelt onderwijs op het gebied van project- en programma management. Marcel is auteur van het boek 'De competente projectleider.'

Dennis van der Spoel (IMF Academy)Dennis van der Spoel
Dennis van der Spoel is gespecialiseerd in pragmatische agile oplossingen voor grote organisaties en biedt op maat gemaakte coaching en adviesdiensten binnen zijn eigen consultancy bedrijf. Zijn kennis en ervaring op het gebied van agile en project-, programma- en portfolio management zijn enorm.

Drs. Nancy Willems
Nancy Willems is een breed georiënteerde en standvastige adviseur met ruime ervaring in het begeleiden van (beleids)vraagstukken, programma's en projecten op het gebied van infrastructuur en mobiliteit.

Ir. Nico van de Wollenberg
Nico van de Wollenberg is als projectmanager en manager project- en programmabeheersing inmiddels al meer dan 25 jaar betrokken bij grote infraprojecten. Zijn specialismen zijn risicoverdeling bij contractvorming, risicobeheersing bij PPS-trajecten en projectbeheersing in algemene zin. 

Startdata

De opleiding Register Project Controller (RPC) bestaat uit 10 avondbijeenkomsten. De lestijden zijn van 18.30 uur - 22.00 uur. De opleiding start in Utrecht op 5 maart 2025. De vervolgdata zijn 12 + 19 + 26 maart plus  2 + 9 + 16 + 23 + 30 april plus 7 mei 2024

Inschrijven

De kosten van de opleiding Register Project Controller (RPC) bedragen € 5.780 (excl. BTW). In dit bedrag zijn de kosten van de 10 bijeenkomsten plus toegang tot het e-learningsysteem begrepen, incl. de begeleiding en beoordeling van uw paper en het uiteindelijke officiële post-WO diploma.

In-company

Een (op maat gemaakte) in-company training biedt tal van voordelen, zoals:

 • organisatiegebonden kwesties kunnen openlijk besproken worden omdat er geen cursisten van andere organisaties deelnemen
 • het bespaart u en uw collega's (reis)tijd, reiskosten en eventuele verblijfskosten
 • u volgt de training in uw eigen werkomgeving
 • data, tijden en locatie bepaalt u zelf
 • vanaf 5 deelnemers is een in-company training vaak zinvol én kostenbesparend

Heeft u voorkeur voor een in-company training? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij bespreken graag alle opties met u!

Register Project Controller (RPC)

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY
powered by webEdition CMS