Menu
NL
040 246 02 20 Contact
 

Anti-Fraude opleiding

Fraude bestrijden en vermijden in uw organisatie. Alle expertise om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren

Anti-Fraude opleiding – studiemogelijkheden

Optie 1: 13-delige schriftelijke cursus (ook online te bestuderen)
Optie 2: In-company training

Anti-Fraude Professional – een complete en actuele opleiding!

Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

Fraude(risico's) identificeren, analyseren en minimaliseren

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel?

Fraude in uw organisatie bestrijden en vermijden

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

 • Fraude preventie (prevention)
 • Fraude detectie (detection)
 • Fraude onderzoek (investigation)
 • Fraude maatregelen (response)

Breed en diepgaand inzicht in fraude management

De docenten hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingsorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

Anti-Fraude opleiding – voor wie?

De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Anti-Fraude opleiding – niveau

De Anti-Fraude Professional cursus is geschreven op HBO niveau.

Cursus Anti-Fraude Professional – PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Anti-Fraude opleiding – voordelen van deze schriftelijke opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen:

 • De lesstof van deze schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding
 • Alle lessen zijn voorzien van theorie, praktijk, literatuurverwijzingen, tal van praktijkvoorbeelden en toetsvragen (en antwoorden)
 • De schriftelijke cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en - belangrijker nog - u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
 • U kunt direct starten en zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
 • Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus
 • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40-60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

Anti-Fraude opleiding – startmogelijkheden

De Anti-Fraude Professional opleiding gaat maandelijks van start. Indien u op een ander moment wilt starten, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur.

Anti-Fraude Opleiding – uniek naslagwerk

De Anti-Fraude Professional opleidingsmap vormt, na afsluiting van de opleiding, een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie.

Programma

ANTI-FRAUDE OPLEIDING – LESPROGRAMMA
De Anti-Fraude Professional opleiding is een zeer complete, toegankelijke en praktisch bruikbare leergang met tal van nuttige en interessante praktijkvoorbeelden en verwijzingen. De opleiding bestaat uit 13 lessen die met een wekelijkse regelmaat worden toegestuurd.

LES I
Anti-fraude programma – ontwikkeling, implementatie en governance

 • Fraude en fraudevormen: definitie
 • Anti-fraude programma: logische bouwstenen
 • Management commitment en implementatie
 • Vertaling van fraudebeleid in de Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
 • Anti-fraude programma: governance en interne naleving

LES II
De fraudecirkel –
 ethiek en integriteit

 • Gedragsregels en de toon aan de top
 • Normen en waarden
 • De psyche van de fraudeur
 • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III
De juridische fraudecirkel I – fraude preventie en fraude detectie

 • Fraude preventie
 • Pre-employment screening
 • Fraude detectie
 • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
 • OR
 • Audit Committee
 • Fraude detectie via bedrijfsadministraties

LES IV
De juridische fraudecirkel II – onderzoeken van fraude

 • Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
 • Observatie als onderzoeksmethode
 • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
 • Interviewen van degene die verdacht wordt
 • Fraude vastleggen

LES V
De juridische fraudecirkel III – maatregelen

 • Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
 • Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
 • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

LES VI
Interne fraude

 • Interne fraude: verschijningsvormen
 • Fraudezaken en lessons learned
 • Fraude-onderzoeken: eisen aan de verslaglegging

LES VII
Externe fraude

 • Externe fraude: verschijningsvormen
 • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
 • Fraude indicatoren
 • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
 • Fraude onderzoek: eisen aan de verslaglegging
 • Samenwerking met de overheid

LES VIII
Digitaal rechercheren

 • Fraude detectiesystemen (preventief en detectief): opzet en werking
 • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
 • Forensische sporenvastlegging: aandachtspunten
 • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES IX
Bijzondere fraudevormen I – fraude en corruptie

 • Corruptie: cultuurbepaaldheid
 • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
 • Corruptie in bedrijven: preventie en detectie
 • Functiescheiding, twee-ogen principe

LES X
Bijzondere fraudevormen II – financieel-economisch rechercheren

 • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
 • Rol van interne en externe accountants
 • Boekhoudfraude: instrumenten voor de preventie en detectie

LES XI
Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

 • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
 • Bestrijding witwassen
 • Customer Due Diligence (CDD)

LES XII
Fraude afhandeling

 • Fraude: publiekrechtelijke afhandeling
 • Fraude: privaatrechtelijke afhandeling

LES XIII
Compliance

 • Compliance en de financiële sector
 • Fraude en compliance: relatie
 • Praktijk van de compliance-regelingen
Brochure aanvragen

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname (instituutsdiploma).

Docent(en)

Anti-Fraude opleiding – docenten
Uw docenten behoren tot de best-in-class op hun vakgebied en dragen met hun specifieke kennis en expertise zorg voor een kwalitatief hoogwaardige cursus. Uw docenten zijn:

D. Alblas LLM AA
Dick Alblas (IMF Academy)Dick Alblas is specialist in het financieel-economisch straf- en sanctierecht en is als advocaat verbonden aan Vos & De Lange Advocaten. Daarnaast is hij kerndocent Wwft en sanctierecht bij de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen en lid van de Expertgroep Fraude/Wwft van de NBA. Daarvoor was hij lange tijd director bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services. 


Egbert Hekkelman CFE CPP LRGD

Egbert Hekkelman (IMF Academy)Egbert Hekkelman is gerechtelijk deskundige, o.a. van de rechterlijke macht en advocatuur (m.n. op de gebieden toedrachtonderzoek, schade-expertise en verzekeringen). Daarnaast is hij NIVRE register-expert en directeur van Areto, een onderzoek en expertise bureau.

Robert Lamers CFE
Robert Lamers (IMF Academy)Robert Lamers is directeur van Rolam consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Daarnaast is Robert Head of European Partnership Development bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

 

Mr. F. Olijslager
Felix Olijslager (IMF Academy)Felix Olijslager is eigenaar van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Felix volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht. Hij werkte jarenlang bij de Politie en het Openbaar Ministerie. In zijn laatste functie was hij senior anti-fraud officer bij ING.

Dr. J. Remmé
Joop Remme (IMF Academy)Joop Remmé is directeur van Knowdialogue, board member van Corporate Responsibility Future en faculteitslid/lector aan de Maastricht School of Management.R. Vergeer SVPB CISSP OPST OPSA CEH
Roland Vergeer (IMF Academy)Roland Vergeer is digital intelligence expert en directeur van Digital Intelligence Group. Daarvoor was hij manager forensics, audits en security bij FOX-IT.

 J. ten Wolde RA
Jaap ten Wolde (IMF Academy)Jaap ten Wolde is directeur van en integriteitsadviseur bij EMTRUST. Daarvoor was hij o.m. partner bij EBBEN Partners, directeur van BING en managing partner bij KPMG Forensic. Bij KPMG heeft hij als voorzitter van de forensic accountantsgroep en de groep integriteitsadviseurs aan de wieg gestaan van zowel de forensische accountancy als de business ethics advisering in Nederland.

 

Startdata

De cursus 'Anti-Fraude opleiding' gaat op 20 juni 2024 en 18 juli 2024 weer van start. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u met de cursus wilt beginnen en met welk interval u de lessen wilt ontvangen.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus 'Anti-Fraude opleiding' op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon. 

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

In-company

Anti-Fraude opleiding in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Anti-Fraude opleiding bij u in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Enkele reacties van deelnemers aan één van de in-company trainingen over Anti-Fraude:

'Geeft een vrij compleet beeld van fraudevormen en de preventieve mogelijkheden. Makkelijk leesbaar, duidelijke structuur. De leergang van Anti-Fraude Professional is van hoog niveau en nuttig voor elke fraude professional.'
M.P.H. Cornelissen, Rechercheur

'Deze training heeft mij meer inzicht gegeven over hoe je een fraude kunt ontdekken. De trainer kent zijn vak en komt heel duidelijk over met goede voorbeelden.'
Staatsolie Maatschappij Suriname

'Was veel interessanter dan vooraf gedacht. Heeft veel aandachtspunten opgeleverd. Ervaren trainer met leuke praktijkvoorbeelden.'
R. Speelman, Manager Procurement Staatsolie Maatschappij Suriname

'De leerstof heeft een logische opbouw en is goed te volgen. Goede, uitgebreide cursus om te verdiepen in fraudebestrijding'
Achmea N.V.

'Deze training was een eye-opener. Het is zeker een goede aanvulling op mijn huidige functie. De trainer heeft veel ervaring en kan goede voorbeelden geven.'

'Voorbeelden waren duidelijk. Inhoud goed overgebracht.'

'Hele goede training en is aan te bevelen voor vooral auditors en mensen van procurement. De trainer was goed voorbereid en speelde in op de vraagstukken van mijn organisatie.'
Staatsolie Maatschappij Suriname

Partners 

Reviews

De cursus ‘Anti-Fraude Professional’ wordt door cursisten beoordeeld met een 9! Reacties van cursisten:

'Ik vond de lessen zeer uitgebreid en gedetailleerd. Ik adviseer eenieder die werkzaam is in deze branche de cursus Anti-Fraude Professional te volgen.'
Ben Swaab, Inventarisatie Fraudemanager, Euroshoe Nederland

'Veel diepgang en toepasbaar in de praktijk.
Zeer tevreden over het lesmateriaal, zowel inhoudelijk als ook de vertaling naar praktijkvoorbeelden.'
Guus Bongaerts, Owner & Founder, Praesidion

'Duidelijk geschreven. Toegespitst op Nederlandse wetgeving, bedrijfsleven en de overheid.'
Sr. Onderzoeker Fraude & Integriteit, Hoffman Bedrijfsrecherche

'Heel veel info en veel casuïstiek over de meeste onderwerpen. 
Er worden ook vragen gesteld, zodat je zelf over de onderwerpen kunt nadenken.
Veel geleerd over de fraudevormen en de fraudecirkel. Mijn interesse is nog meer gewekt over onderwerpen als CDD en Compliance.'

Aegon

'Een fijne cursus. Verrassende gezichtspunten en goede voorbeelden. Genoeg handvaten om aan de slag te kunnen. De teksten waren goed in balans en de cursus was interessant om door te nemen. Heel compleet, meerdere gezichtspunten. Prima!'

'Ik ben heel positief. Ik vind de fraudecirkel voldoende uitgediept en krijg voldoende antwoord op mijn vragen. Met behulp van deze cursus heb ik een volledig beeld van de aanpak van fraude gekregen. Niet alleen in de sector waarin ik werk, maar ook in andere sectoren.'
Werkzaam in de telecomsector

'Het is zeer volledig, geeft goede juridische onderbouwingen en de onderdelen staan redelijk op zichzelf waardoor je ook bepaalde onderwerpen eerst kunt doornemen en later andere onderdelen.'

'Prima leergang met verdiepende kennis. Sterk theoretisch georiënteerd, met praktijkvoorbeelden met name gericht op fouten en juridische onderbouwing - dat is heel sterk gedaan.'

'Ik vond het een leuke cursus. De cursus was informatief en gaf me een nieuwe kijk op bepaalde zaken.'
Dhr. Hilgen, Incidentencoördinator, WestlandUtrecht Bank

'Makkelijk leesbaar, duidelijke structuur. Een toegankelijke leergang in prettige stijl geschreven met duidelijke, relevante informatie.'
Mevrouw Op 't Landt, Financial Controller, HighQ B.V.

'Ik was erg blij een cursus te hebben gevonden op dit gebied. De cursus Anti-Fraude Professional geeft een kijkje in een moeilijke wereld. Erg veel verwijzingen naar interessante boeken en artikelen.'
Marco van 't Veer, Fraudecoördinator, Direktbank N.V.

'Weinig gemist naar mijn idee. Ik vond de leergang Anti-Fraude Professional zeer nuttig, met name de mogelijkheden die geboden worden voor meer inzicht.'
Henk Olmberg, Medewerker Speciale Zaken Zorg, Univé Verzekeringen

'Complete leergang met duidelijke uitwerking per onderwerp. Duidelijk en bruikbaar, zeker aan te raden bij collega's.'
Fraude Specialist

'Goede cursus met veel inhoud. Past niet alleen goed bij Fraude maar ook bij CDD en Risk Compliance.'
Achmea

'Brede oriëntatie en heldere teksten. Goede praktijkvoorbeelden. Geen negatieve punten. De cursus Anti-Fraude Professional is ruim opgezet, zeer nuttig en van hoog niveau.'

'De schrijvers/docenten waren telkens bijzonder behulpzaam bij het beantwoorden van vragen en de telefonische toelichtingen en discussies heb ik als leerzaam ervaren.'

'Ik vond het een goede balans qua diepgang en breedte. Het is een praktische en goed gedocumenteerde leergang.'

'De cursus is zeer volledig en erg boeiend.'

'M.u.v. hoofdstuk 2 vond ik het boeiende lesstof en waardeer ik de hoeveelheid praktijkvoorbeelden die de lesstof rijk is.'
Linda Jansen, Principal Accountmanager, ING

'De stof gaf geen reden tot vragen. Het was voldoende duidelijk. De cursus Anti-Fraude Professional raakt alle onderdelen van het onderwerp en was een uitstekende verdieping van het onderwerp anti-fraude.'

'Zeer duidelijk en helder omschreven. Echt prima stof ter aanvulling van mijn functie. Zal het ook zeker gebruiken als naslagwerk.'
Senior Medewerker Veiligheidszaken

'Het lesmateriaal is actueel, goed bruikbaar en herkenbaar. Een goede leergang, complimenten.'

'Ik kreeg snel reactie en een goede uitleg met voorbeelden van de auteurs!'

'Complete leergang met duidelijke uitwerking per onderwerp. Duidelijk en bruikbaar, zeker aan te raden bij collega's.'
Fraude Specialist

'Leuke ontspannen cursus met waardevolle inhoud. Het lesmateriaal ziet er keurig uit, is overzichtelijk en leest en leert heel prettig.'

'Prima cursus, fijn om in eigen tempo te kunnen volgen.' 

Anti-Fraude opleiding

Inschrijven! Brochure IN-COMPANY